Home

Nieuws 6641 x bekeken

Waterschade Duitsland mogelijk honderden miljoenen

Berlijn - De schade voor de Duitse landbouw als gevolg van hevige regen en de overstroming van de Elbe en de Donau loopt mogelijk in de honderden miljoenen euro's. Er is schade aan gewassen, gebouwen en door verplaatsing van dieren uit bedreigde gebieden.

Het hoogwater in Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Duitsland heeft zeker elf mensen het leven gekost.

Grote arealen mais, aardappelen, koolzaad en bieten zijn overstroomd. Het grootste deel van het getroffen Duitse areaal is weiland. Bij de vorige grote overstroming, in 2002, bedroeg de schade in de Duitse landbouw naar schatting bijna 80 miljoen euro. De totale schade was 5,5 miljard euro.

Verzekeringsmaatschappij Vereinigte Hagel durft over de omvang van de huidige schade geen schattingen te doen. Op basis van gegevens uit eerdere jaren over de schade door overstromingen en dijkdoorbraken, valt op te maken dat de schade door hoogwater en hevige regen in Duitsland kan oplopen tot 220 miljoen euro. Bondskanselier Merkel heeft een fonds van 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de slachtoffers.

Een woordvoerder van het Deutsche Bauernverband zegt dat op dit moment de aandacht uitgaat naar het redden van de dieren en het plaatsen van zandzakken."Als het hoog water weg is, gaan we kijken wat de schade is. Gelukkig is veel van de overgestroomde grond weidegrond. De eerste snede hadden we al gemist.  Het gras is nu vervuild door het slib. Maar we hoeven niet te klagen over gebrek aan water."

Vergeleken met de hoogwatercrises in voorgaande jaren lijkt paniek minder groot. "We raken ook jammer genoeg een beetje gewend aan de situatie. De mensen weten wat ze moeten doen", aldus de Bauernverband-woordvoerder.

De verwachting is dat er nog zeker een week sprake is van hoog water. De Elbe stroomt vanuit Tsjechië ruwweg van zuidoost naar noord dwars door Duitsland naar Hamburg en de Duitse Waddenzee. Het hoge water stroomt als een grote golf door de rivier naar het Noorden. Langs de rivier worden dijken met zandzakken verhoogd, onder meer door militairen. Ook een eenheid van de Nederlandse Landmacht is daarbij ingezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.