Home

Nieuws 1158 x bekeken

Waterramp veroorzaakt existentiecrisis bij Duitse landbouwbedrijven

Berlijn - De situatie in de landbouw in de door massieve overstromingen getroffen deelstaten Beieren, Saksen en Thüringen is buitengewoon zorgwekkend. Het hoge water van de Elbe rukt nu verder op naar het noorden en westen. Saksen-Anhalt vreest een hoger peil dan in het voorlaatste waterrampjaar 2002. De boerenbonden luiden de noodklok. Het voortbestaan van de bedrijven is in gevaar en snelle hulp is geboden. Landbouwminister Ilse Aigner en de twee deelstaten hebben zich alvast bereid verklaard de nood te willen lenigen zodra van de schade een eerste balans is opgemaakt.

De schade is van een enorme omvang, maar exacte cijfers kunnen pas worden opgesteld als het water weer is verdwenen, zeggen het Landesbauernverband Sachsen en het Bayerische Bauernverband. Grote problemen zijn door de overstromingen en door de daaraan voorafgaande periode met een overmaat aan neerslag veroorzaakt bij vooral zomergraanteelt, mais,  aardappelen en suikerbieten. Ook de ruwvoerteelt is in het gedrang gekomen. "Veel melkveehouders hebben nog helemaal geen gras kunnen maaien. Anderen hebben nog niet de helft van de grasoogst binnen kunnen halen. Veel percelen lijken op moerassen en het gras zal ook als het water zich heeft teruggetrokken niet meer als voer kunnen worden ingezet," zo schetst voorzitter Walter Heidl van de Beierse boerenbond de situatie.

De schade mag in Beieren en Saksen extreem groot zijn, maar ook in de rest van Duitsland is er sprake van aanzienlijke wateroverlast, waarmee daar eveneens grote schade dreigt te ontstaan. Volgens het Duitse meteorologische instituut, de Deutsche Wetterdienst (DWD), is de grond de afgelopen 50 jaar niet zo nat geweest als nu. Dit trieste record treft 40 procent van het totale Duitse landbouwareaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.