Home

Nieuws 2 reacties

Voorlopig akkoord over vergroening

Luxemburg – De Europese raad van landbouwministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie lijken een akkoord te hebben over de vergroeningsmaatregelen in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

De onderhandelingen zijn nog niet afgerond, waardoor er nog wijzigingen mogelijk zijn. De verwachting is dat er woensdag in Brussel een akkoord komt.

Op het gebied van de vergroening willen de onderhandelaars dubbele betaling voor vergroeningsmaatregelen voorkomen. Permanent grasland blijft onderdeel van de vergroeningsmaatregelen, net als gewasdiversificatie. Bedrijven tot 30 hectare moeten minimaal twee gewassen telen, grotere bedrijven drie. Boeren moeten verplicht 5 procent ecologische focusgebieden (natuurbraak) hebben in 2015, mogelijk oplopend naar 7 procent in 2017, na een evaluatie van de Europese Commissie. Permanente gewassen zijn uitgesloten voor de ecologische focusgebieden. In aanmerking voor de groene focusgebieden komt braakland,  bufferzones, landschapselementen, bosbouw, bebost gebied, vanggewassen, stikstofbindende gewassen en biologisch geteeld snel groeiend hout. Bedrijven met meer dan 75 procent grasland die daarnaast niet meer dan 30 hectare bouwland hebben worden uitgezonderd van ecologische focusgebieden, net als akkerbouwbedrijven kleiner dan 15 hectare en bedrijven met meer dan 75 procent tijdelijk grasland, braak of peulvruchten of een combinatie daarvan. Boeren mogen de ecologische focusgebieden collectief invullen. Als deze collectieve maatregel een gelijkwaardig of hoger effect hebben voor klimaat en milieu mogen deze dubbel tellen om de doelstelling te behalen.

De onderhandelaars hebben ook een voorlopig akkoord over de actieve landbouwers. Vliegvelden, spoorwegen, waterbedrijven, vastgoeddiensten, permanente recreatie- en sportterreinen krijgen geen GLB-steun meer. Voor jonge boeren komt een verplichte steunregeling. Ze krijgen 25 procent extra directe betaling. Hiervoor moeten lidstaten 2 procent van het budget reserveren.
Op het plattelandsbeleid zijn de onderhandelaars overeengekomen dat 30 procent van het budget besteed moet worden aan agrarisch natuurbeheer, biologische landbouw, handicapgebieden (vroegere bergboerenregeling), en regio’s in de omgeving van Natura 2000-gebieden. Over het zuivelbeleid en het suikerbeleid is nog geen akkoord.
Staatssecretaris Sharon Dijksma wil nog niet reageren op de voorlopige uitkomsten. “Er is pas een akkoord als er overeenstemming is bereikt over een totaalpakket. Er staan ons dan ook nog een paar pittige discussies te wachten." Voorzitter Joris Baecke van jonge boeren organisatie Ceja spreekt van een goede stap.

Laatste reacties

 • jj.lodders1

  Wat wordt het toch tijd dat er honger komt, Hoezo biobrandstoffen onethisch.

 • haverboer1

  het lijkt erop dat de akkerbouw sector er weer slecht af komt. als veehouder hoef je niet te braken of vergroenen.
  LTO is het daarom zoals gewoonlijk eens met de gang van zaken met wat ze allemaal verzinnen in brussel.
  als het suiker wordt vrijgegooid in 2017 ben ik benieuwd of er nog veel boeren zijn in nederland die voor een schijntje bieten gaan telen. als je alles rekent, arbeid, land, zaaizaad, zaaien, oogsten enz, kom je op een kostprijs uit van €45,--/ton bieten.
  als dan de suiker met de kerst op is in Europa zijn we afhankelijk van wat Brazilië hier naar toe stuurt.

Of registreer je om te kunnen reageren.