Home

Nieuws

Voor het eerst meer dan vijfduizend landgoederen

Den Haag - Nederland telt voor het eerst sinds de geschiedenis meer dan vijfduizend landgoederen. Dit blijkt uit cijfers van agentschap Dienst Regelingen (DR).

Het gaat om (deels) opengestelde landerijen, boerderijen, buitenplaatsen, natuurgebieden, landhuizen of kastelen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet (NSW) 1928. Eigenaren profiteren van deze landgoedstatus. Voordelen zijn vrijstelling van erf- en schenkbelasting en een lagere WOZ-waarde.

In de afgelopen dertien jaar is het aantal gerangschikte NSW-landgoederen verdrievoudigd. In 1999 waren er 1.775. Op 31 december 2012 ging het om 5.179. De oppervlakte grond onder de NSW groeide in dezelfde periode naar anderhalf keer zoveel. In 1999 ging het om bijna 89.000 hectare. In 2012 had bijna 139.000 hectare de NSW-status.

In het jaar 2008 temperde de groei van het aantal landgoederen. Dit heeft te maken met een wijziging van de wet. Wanneer eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker tot voor 1 juni 2007 deel uitmaakte van een gezamenlijk gerangschikt NSW-landgoed, kon hij in de periode van 1 juni 2007 tot 1 juni ’09 voor zijn eigen onroerende zaak een nieuw verzoek om (her)rangschikking indienen. Aangetoond moest worden of het complex afzonderlijk voldeed aan de NSW-richtlijnen vanaf juni 2007. Door deze herrangschikkingsoperatie vielen onroerende zaken weg. Dit verklaart mede de afname van het aantal hectares in de overgang van 2007 naar 2008. Deels komt dit ook door het wegvallen van dubbele NSW-rangschikkingen.

Vanaf 2009 groeide het aantal NSW-rangschikkingen fors. Echter vanaf begin vorig jaar lijkt aan die groeispurt een einde te komen. Volgens DR is de verminderde toename van het aantal landgoederen in 2012 te wijten aan dat de herrangschikkingsperiode bijna is afgerond, waardoor er relatief minder afgesplitste NSW-landgoederen worden gecreëerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.