Home

Nieuws 1254 x bekeken

Veel cruciale onderdelen nieuw GLB nog open

Den Haag – De onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) hebben tot nu toe nauwelijks concrete resultaten opgeleverd. Veel kwesties liggen nog open.

Sinds april voeren Europees Parlement (EP), Europese Commissie en EU-lidstaten intensieve gesprekken over de hervorming van het GLB. Over precies een week, na afloop van een bijeenkomst van de landbouwministers in Luxemburg, moet er een akkoord liggen. In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Sharon Dijksma echter weten dat veel gevoelige dossiers ‘vanwege de grote belangen’ nog altijd niet zijn afgehandeld.

Daarbij gaat het onder meer over de vergroening van de directe betalingen. Weliswaar zijn de drie partijen het op hoofdlijnen met elkaar eens, maar dat geldt niet voor de exacte invulling van de maatregelen. Zo moeten er nog knopen worden doorgehakt over het percentage ecologisch focusgebied en de hoogte van eventuele sancties. Andere precaire onderwerpen zijn de regelingen voor jonge en kleine boeren, de gekoppelde steun en de mate waarin een gelijke hectarepremie moet worden bereikt.

Op het gebied van de gemeenschappelijke marktordening gaat het nog minder vlot. In haar brief stelt Dijksma dat onder meer de vormgeving van een vangnet in tijden van lage prijzen, de opbouw en berekening van de referentieprijzen en de rol van producentenorganisaties lastige kwesties zijn.

Zowel Dijksma als andere landbouwministers blijven optimistisch over de deadline van 25 juni. Het Europees Parlement is dat echter niet. Voorzitter Paolo de Castro van de EP-landbouwcommissie gaf dinsdag aan alleen bij de landbouwministers te zullen aanschuiven als er een gerede kans is op een akkoord; tot nu toe twijfelt hij hieraan.

Of registreer je om te kunnen reageren.