Home

Nieuws 1131 x bekeken

Veehouderij zeer verdeeld over mestverwerking en dierrechten

Doetinchem - Dierrechten of verplichte mestverwerking? Boeren zijn erg verdeeld over de vraag welke van deze twee maatregelen de voorkeur verdient. Dat blijkt uit een internetpeiling van Boerderij waaraan ruim duizend boeren meededen. 52 procent kiest voor dierrechten, 48 procent voor verplichte mestverwerking. In de melkveehouderij is de animo voor dierrechten het kleinst. 42 procent van de melkveehouders kiest voor dierrechten, 58 procent voor verplichte mestverwerking. In de overige sectoren kiest meer dan 60 procent voor dierrechten.

Van de boeren die kiezen voor mestverwerking, vindt 80 procent dat deze verplichting moet komen te liggen bij veehouders met een fosfaatoverschot op hun bedrijf. Op dit punt is er geen verschil van mening tussen melkvee- en varkenshouders. Van de pluimveehouders die hiervoor kiezen is zelfs 90 procent deze mening toegedaan, terwijl van akkerbouwers en kalvermesters een minder grote meerderheid hier voor is. 20 procent van de deelnemers die kiezen voor mestverwerking vindt dat alleen groeiende bedrijven verplicht mest zouden moeten verwerken, en dus ook de kosten daarvan voor hun rekening krijgen.

Ruim 60 procent van de deelnemers is van mening dat er van een niet-plaatsbaar mestoverschot in Nederland geen sprake is. Onder melkveehouders, akkerbouwers en vleesveehouders is tweederde die mening toegedaan, in de varkenshouderij de helft en in de pluimveehouderij ruim de helft. Over de vraag of de fosfaatproductie in Nederland nog mag groeien is men eveneens verdeeld. 45 procent vindt van wel, 55 procent van niet. Ook hier is een verschil tussen melkveehouders en akkerbouwers enerzijds en intensieve veehouders anderzijds. Van eerstgenoemden vindt ruim de helft dat er nog groei mogelijk is in fosfaatproductie, van de intensieve veehouders denkt slechts ongeveer een derde dat.

Of registreer je om te kunnen reageren.