Home

Nieuws

Twenterand zat fout bij blokkade veehouderij

Den Haag - De gemeente Twenterand heeft ten onrechte de vestiging van nieuwe intensieve bedrijven in drie landbouwontwikkelingsgebieden tegengehouden.

De Raad van State heeft het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente vernietigd. Om te voorkomen dat het oude bestemmingsplan weer van kracht zou worden, heeft de gemeente een voorbereidingsbesluit genomen dat nodig is om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

Gedeputeerde Bert Boerman van Overijssel heeft aangekondigd op korte termijn met de gemeente te willen praten over de ontstane situatie. Volgens de Raad van State had de gemeente de invulling van het landbouwontwikkelingsgebied niet zo mogen beperken, dat er geen enkele nieuwvestiging mogelijk is.

Twee agrarisch ondernemers uit de gemeente zelf en uit een naburige gemeente willen een nieuw bedrijf vestigen in het landbouwontwikkelingsgebied, omdat ze op hun huidige plek vanwege extensivering moeten verplaatsen. Daarover hebben ze afspraken gemaakt met de provincie.

De gemeente weigerde in het bestemmingsplan de vestiging van nieuwe bedrijven toe te staan in landbouwontwikkelingsgebieden, omdat omwonenden actie gingen voeren tegen de vestigingsplannen.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente verzuimd goed te motiveren waarom in het bestemmingsplan geen ruimte was voor de nieuwe intensieve bedrijven. De gemeenteraad oordeelde dat de belangen van de veehouders minder zwaar wogen, maar maakte niet duidelijk om welke ruimtelijke belangen het dan ging en bovendien werd niet duidelijk welke factoren een rol speelden bij de afweging.  Een van de bedrijven met vestigingsplannen was het inmiddels failliet verklaarde Family Farmers.

Of registreer je om te kunnen reageren.