Home

Nieuws 2 reacties

"Transgene gewassen bespaarden half miljard kilo gifgebruik'

Montreal - De teelt van transgene gewassen heeft in de periode van 1996 tot 2011 bijna een half miljard kilo actieve stof in gewasbeschermingsmiddelen bespaard.

De uitstoot van ruim 23 miljard kilo kooldioxide is voorkomen. Als transgene gewassen niet waren toegepast, had de wereld 109 miljoen hectare grond meer in gebruik moeten hebben voor dezelfde productie. Dat zegt de Keniaanse professor Calestous Juma van de universiteit van Harvard.

Juma meent dat genetisch gemodificeerde gewassen een onmisbaar gereedschap zijn in alle technieken die beschikbaar zijn voor de verbetering van de voedselproductie. Een andere techniek is het gebruik van satellietbeelden om gewassen in de gaten te houden. "Geen van die technieken zijn het ei van Columbus. Ze zijn onderdeel van een breder pakket aan innovatieve middelen." Juma zegt dat ook de uitwisseling van kennis tussen wetenschappers, beleidsmakers, bedrijfsleven en boeren moet verbeteren.

Het verzet tegen genetisch gemodificeerde gewassen vergelijkt Juma met de weerstand die er in de 19e eeuw was tegen de toepassing van elektrisch licht. "De tegenstand tegen nieuwe technologieën werpt een donkere schaduw over de kansen om de wereld te voeden."

Juma noemt een aantal voorbeelden van succesvolle toepassing van genetisch gemodificeerde gewassen in Afrika, waaronder de ontwikkeling van bananen met een hoger vitamine-A-gehalte. De banaan is goed voor de groei van kinderen en de ontwikkeling van een gezond afweersysteem.

In Oeganda wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een banaan, die bestand is tegen de xanthomona-bacterie, die jaarlijks voor meer dan 400 miljoen euro schade aanricht in de bananenteelt in Oeganda.

Juma vindt dat landbouwkundigen de schouders moeten zetten onder het wereldvoedselprobleem en hij haalt daarbij de Britse premier Winston Churchill aan, die zei dat pessimisten bij elke kans een probleem zien, en optimisten bij elk probleem een kans.  "Ik nodig iedereen uit met mij te zoeken naar kansen voor de landbouwuitdaging waar Afrika voor staat. Hij roept op tot moed en gevoel van urgentie. Technologische stilstand is voor hem geen optie.