Home

Nieuws 4 reacties

Provincies willen af van quotering vee

Doetinchem - De provincies met de grootste veestapel zeggen op termijn af te willen van het stelsel van dierrechten dat het aantal stuks pluimvee en varkens reguleert in de concentratiegebieden. Een cocktail van nieuwe regels maakt het sturen op dieraantallen overbodig.

De nieuwe regelgeving voor provincie en gemeenten om grenzen te stellen aan de groei van de veehouderij maakt het huidige stelsel van dierrechten en eventuele invoering van koerechten, overbodig. Dat blijkt uit een rondgang langs de verantwoordelijke provinciebestuurders van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Deze provincies huisvesten het gros van het aantal pluimvee- en varkens in Nederland.

Zij reageren daarmee op het kabinetsbesluit van vorige week. Gemeenten en provincies krijgen meer mogelijkheden om de veehouderij te begrenzen. Met de nieuwe regels kunnen provincies grenzen stellen aan het aantal dieren op bedrijfsniveau, aan de veedichtheid per hectare en het aantal dieren per gebied.

De provinciebestuurders verwachten dat het stelsel van dierrechten overbodig wordt door nieuwe regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordeningen, PAS en aanvullende kwaliteitseisen die de provincies aan de veehouderijen willen opleggen.

De provinciebestuurders zeggen geen beleid meer te willen met enkel het uitgangspunt het aantal dieren. “Het reguleren van dieraantallen is niet langer een doel op zich. Uiteindelijk zal er geen landelijk dierrechtensysteem meer nodig zijn in Nederland”, zegt de Brabantse gedeputeerde Yves de Boer.

De Limburgse landbouwgedeputeerde Patrick van der Broek noemt het stelsel van dierrechten voor de intensieve veehouderij eveneens overbodig. "De omvang van de veestapel in Limburg is al jaren stabiel. Ik heb weinig met het quoteren van vee. Het is een doel dat verheven is tot regel. Dat is nooit goed."

Jan Jacob van Dijk, provinciebestuurder in Gelderland vindt dat boeren beter hun geld kunnen investeren in verduurzaming van het eigen bedrijf. "In de handel van dierrechten gaat veel geld om. Ik heb liever dat veehouders dit geld kunnen steken in hun bedrijf zodat het minder vervuilend is voor de omgeving", aldus Van Dijk.

De drie provinciebestuurder willen de veehouderij in hun regio sturen door extra kwaliteitscriteria en de dialoog met de omgeving te verplichten. Bij concentratiegebieden waar geen draagvlak is voor nog meer vee, willen de provincies in samenspraak met de gemeenten kijken welke maatregelen moeten worden genomen om de omvang van de veestapel te kunnen begrenzen.

Laatste reacties

 • Frenske

  In de zwaar overbelaste gebieden rond de Peel en de Geldersevallei moet zelfs aan gestuurd worden naar krimp en niet alleen stabiliseren van de veestapel.
  Anders gaat de PAS zelfs niet werken.

 • bankivahoen

  Wat is er daar overbelast Frenske?

 • drevanhelmond1

  De emotie ?

 • jordi 1455

  linkse bomen knuffelaar?

Of registreer je om te kunnen reageren.