Home

Nieuws 11 reacties

Plaagbestrijding op erf onder politieke druk

Den Haag – CDA en VVD willen dat plaagbestrijding op het boerenerf mogelijk blijft. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is van plan dat op basis van nieuwe wet- en regelgeving te verbieden.

Woensdag debatteerde de Tweede kamer met staatssecretaris Wilma van Mansveld (milieu) over de Europese harmonisatie van het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen. Hoewel de kern van dit plan onomstreden lijkt, geldt dat niet voor enkele uitvoeringsregels. Het dreigende verbod op de buitentoepassing van bepaalde plaagdierbestrijdingsmiddelen is daarvan het voornaamste voorbeeld.

Volgens Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) levert een mogelijk verbod risico’s op voor onder meer voedselveiligheid en diergezondheid. Bovendien botst de regeling met de Europese verplichting om na ruiming van een bedrijf in verband met een dierziekte plaagdieren op het erf te bestrijden. Geurts benadrukte tevens dat hier sprake is van een zogenoemde nationale kop op EU-wetgeving; van Brussel is een dergelijk verbod niet nodig.

Van Mansveld wilde in het debat geen uitsluitsel over de kwestie geven. Zij liet weten daar later in een brief aan de Kamer nog op terug te komen. Wel noemde de staatssecretaris het promoten van preventiemaatregelen een mogelijke oplossing voor de eventuele nadelige gevolgen van een verbod.

Een ander gevoelig punt voor een deel van de Kamer bleek het feit dat Van Mansveld de werkwijze van het Ctgb heeft laten onderzoeken door Pesticide Action Network (PAN). Daaruit zou blijken dat het College aan de leiband van het ministerie loopt en is er te weinig praktisch en wetenschappelijke kennis in huis is. Volgens VVD’er Helma is PAN echter geen onafhankelijk partij aangezien deze eerder een juridische procedure tegen het Ctgb heeft aangespannen.

Laatste reacties

 • PetervanKempen

  Ook hier weer blijkt dat regelzucht naar boeren geen grenzen kent.
  Onder het mom van ongerustheid voor de volksgezondheid of diervriendelijk handelen wordt een ondernemer verboden zijn eigen have en goed tegen plaagdieren te beschermen terwijl heel stedelijk nederland, en de industrie, naar hartelust via allerlei professionele middelen en aanbiedingen van gif, vallen, verjagingen en massaal doden van ratten, muizen en insecten hun eigen woonomgeving zuiveren van ongewenste natuur.
  Ja, natuurlijk is daar het 'PREVENTIE' woordje weer als alibi waarom alle schadebestrijding verboden moet worden.
  Meest frappant het voorstel van G7 om boeren niet meer toe te staan ganzen schade op HUN overblijvend grasland te bestrijden. jammer dat de PREVENTIE in natuurgebieden een sof is en blijkt te zijn.
  Let op uw zaak!

  het mooiste voorbeeld is

 • ongedierte

  dit verhaal geld niet alleen voor de landbouw maar ook voor de proffesionele ongedierte bestrijdingsbedrijven hier zijn de regels nog strenger toegepast zo moeten wij eerst een risico anelyse opstellen en weringsaspecten opstellen waarin een termijn van handelen moet aangeven zolang niet aan de preventieve werings aspecten is voldaan mogen wij geen bestrijding uitvoeren ook mag er preventief geen toxische lokaas uitgelegd worden en moet er eerst
  aanwezigheid van plaagdieren worden vastgesteld dit kan worden vastgesteld door aanvraat van non tox lokaas of bakken met klemmen of detextie melders
  als er chemie`s bestreden word moet er afhankelijk van toelating van controle tussen 3 dagen tot 7 dagen volgen tot giftig lokaas weer uit de bakken verwijderd zijn .alle ongedierte bestrijdingsbedrijven krijgen tussen 1 mei en 1 oktober controle en bij overtreding 2000 euro boete per overtreding. dus niet alleen de boer maar ook bestrijders zijn met handen gebonden en alleen omdat nederland weer eens voorop wil lopen en voorbeeld wil zijn voor de rest van Europa terwijl in het najaar in duitsland nog vergiftigd lokaas met granulaatstrooiers over het land werd verspreid omdat ze anders een muizenplaag niet aankonden en ook particulieren kunnen vrij over bijna alle vergiften beschikken zonder kennis van zaken of opleiding alleen word dit aan bepaalde hoeveelheid vastgesteld. en gaat het fout stellen we de bekwame mensen hiervoor toch gewoon weer aansprakelijk

 • abtje

  Wacht maar tot de zwarte rat verder naar het noorden optrekt.
  En het is niet voor het eerst. De vliegen op vee mochten ook niet meer bestreden worden. Toen kregen we blauwtong en was het daarna onderhand verplicht.
  Eerst de boel verkloten, dan huilen en alsnog weer toestaan. dat is de politieke wijze.

 • trekker123

  Eindelijk aandacht voor de ratten en de muizen. Eerst bewijzen dat je ze hebt, dan bewijzen dat ze onaanvaardbare schade aanrichten en dan vangen en uitzetten in de natuur. Een nationale kop op EU-wetgeving. Waar een klein land al niet groot in kan zijn. Zou het geen goed plan zijn om boeren te verplichten een deel van hun oogst onbeheerd achter te laten zodat het ongedierte onbezorgd de winter door kan komen?

 • puinhoop

  Ik vrees dat de PEST eerst terug moet komen voordat men in Den Haag praktisch gaat nadenken!!!

 • agratax2

  Te bedenken dat deze Haagse Regenten steeds prediken dat er honger in de 'derde wereld' is omdat er te veel voedsel omkomt door slecht bewaren maar vooral doordat ongedierte ongeremd kan mee vreten van de voorraden en zo de voorraadschuren plundert.

 • stephen.verdonkschot

  Vroeger bestonden er geen chemische bestrijdingsmiddelen en ging het goed. Maar Nederland wil de slager en de melkboer van Europa zijn: 70% van de landbouwproductie gaat naar het buitenland. Terug naar kleinschaligheid. Terug naar biologisch.

 • J@gertje

  Staks moeten we ( net als bij de ganzen) een faunabeheerplan maken voor muizen, ratten en ander ongedierte.
  Beklopt!

 • alco1

  @stephen. verdonkschot. Vroeger waren er geen bestrijdingsmiddelen, dat klopt, maar wat waren ze blij dat ze uitgevonden werden. Mis oogsten waren meer regel dan uitzondering en het werd steeds erger. Grote zorgen werden er gemaakt hoe de mens te voeden, dus het ging helemaal niet goed!! Mensen gingen ook met bosjes. Entingen zijn ook een soort chemie. Nog nooit gehoord van hinkhoest en Spaanse griep. Bestrijdingen horen in feite bij ecologie.
  Dan de 70 % export. Weet jij niet dat de landbouw een pijler is onder de nederlandse economie. Als dit wegvalt valt onze hele economie in duigen.

 • agratax2

  Waarom laten we katten en honden en zelfs uilen weer toe in onze stallen? Zij kunnen dit ongedierte met elkaar een beetje uit dunnen. Maar ne de natuurlijke vijanden van onze vijanden moeten we buiten de leefwereld van de knagers houden. Alles in het kader van een eventuele besmetting met de een of andere ziekte, waar vroeger niemand zich druk over maakte. We roepen zelf dit soort ellende over ons af, door de wereld zo in te richten dat er geen natuurlijke vijanden van onze plaagdieren kunnen overleven en dus hebben deze plaaggeesten vrijspel.

 • alco1

  @agratax. Groot gelijk heb je met de natuurlijke bestrijding. Ik zeg altijd: Dankzij mijn huisdieren hebben we geen ongedierte.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.