Home

Nieuws 4 reacties

Nederlandse ammoniakmeting is juist

Den Haag - De metingen van ammoniak zoals in Nederland worden gebruikt zijn wetenschappelijk juist. Dat geldt zowel voor de metingen van ammoniak uit de aanwending van drijfmest als voor de berekende ammoniakuitstoot in de programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Staatssecretaris Dijksma van EZ wil wel veldmetingen uit laten voeren volgens de nieuwste wetenschappelijke meetmethoden.

Dijksma heeft de conclusies van internationaal onderzoek opgesomd in een brief aan de Tweede Kamer. Over de meetmethoden voor de uitstoot van ammoniak ontstond eerder dit jaar discussie door praktijkproeven van de Wageningse onderzoeker Lantinga. Het verschil tussen bovengronds uitrijden van drijfmest en emissiearm aanwenden zou kleiner zijn dan altijd verondersteld. Ook uit internationaal onderzoek bleek dat de in Nederland gehanteerde methoden doorgaans tot de vaststelling leidden van de hoogste uitstoot van ammoniak.

De gehanteerde methoden worden nu door onderzoekers van Wageningen UR en instituten uit Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als wetenschappelijk juist aangemerkt schrijft Dijksma. De zogenoemde tunnelmethode waarmee lagere emissies werden aangetoond is volgens de onderzoekers ongeschikt voor het bepalen van nationale emissiefactoren.

De onderzoekers hebben wel opgemerkt dat de Nederlandse methoden gebaseerd zijn op metingen in de jaren tachtig en negentig. Voor Dijksma is dat aanleiding om toch veldonderzoek te laten doen, ook al is dat volgens haar ‘strikt genomen niet nodig’. Het nieuwe onderzoek wil Dijksma combineren met onderzoek naar enkele mestaanwendingstechnieken die nu nog niet zijn toegestaan, maar wel de ammoniakemissie kunnen verminderen.

Volgens de onderzoekers is ook de wetenschappelijke onderbouwing van het door Nederland gebruikte depositiemodel ‘goed’. Dat model is ook de basis voor het rekenmodel Aurius dat binnen de PAS de depositie van ammoniak op lokaal niveau berekent. Die uitkomsten zijn de basis voor de bepaling of veehouderijen al dan niet teveel ammoniak uitstoten in de buurt van natuurgebieden binnen Natura 2000.

Dijksma ziet in de resultaten ondersteuning voor het ammoniakbeleid zoals dat in de afgelopen jaren is gevoerd. Ze ziet het ook als bevestiging van haar eerdere besluit om geen vrijstelling te verlenen aan een groep boeren voor proeven met het bovengronds uitrijden van drijfmest. Ze reageert daarmee op het verzoek van de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu en de Vereniging Noordelijke Friese Wouden zoals toegezegd in een debat met de Tweede Kamer.

Laatste reacties

 • Hogman1

  wat een verrassing toch weer.... niet dus

 • zeikamp

  ''De onderzoekers hebben wel opgemerkt dat de Nederlandse methoden gebaseerd zijn op metingen in de jaren tachtig en negentig''.....
  Ja, en .......?

 • boerrick

  Het positieve is dat er nieuw onderzoek komt, maakt dan denk minder uit welke manier van meten ze gebruiken, als ze maar allemaal dezelfde manier doen. Lijkt mij dat je dan alsnog verschil zit.
  en ben benieuwd wie dat onderzoek uitvoert. Laat van verschillende partijen in het onderzoek zitten. Kans op gesjoemel en verdraaing van uitkomsten kleiner.

 • koestal

  welke onderzoeken zijn nog betrouwbaar na Alterra ?

Of registreer je om te kunnen reageren.