Home

Nieuws

Milieueffectrapport moet nut en noodzaak PAS aangeven

Utrecht - Het milieueffectrapport over invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof moet het nut en de noodzaak van de PAS onderbouwen. Daarbij moet niet alleen naar de effecten door stikstofdepositie gekeken worden, maar ook naar andere milieueffecten die invloed hebben op Natura 2000 gebieden. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan de staatssecretarissen Dijksma (EZ) en Mansveld (I&M).

In de MER die nog voor het besluit over de PAS de milieugevolgen moet onderzoeken moet volgens de Commissie in de eerste plaats onderzocht worden wat de economische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de milieusituatie zijn zonder PAS. Daarmee kunnen dan het nut en de noodzaak van de programmatische aanpak onderbouwd worden. Ook ontstaat er dan een referentie voor de beoordeling van de effecten van de PAS. Verder moet ook duidelijk zijn hoe sturing wordt gegeven aan economische ontwikkelingen; door de markt of door gerichte sturing door de overheid. Als de overheid stuurt moet ook duidelijk zijn of dat het rijk is of provincies of gemeenten.

De commissie adviseert verder om alternatieven voor de invulling van de PAS niet alleen te vergelijken op basis van stikstofdepositie en waterkwaliteit. Er moet ook aandacht zijn voor de effecten op andere natuurgebieden, gezondheid, landschap en energie.

Staatssecretaris Dijksma wil nog dit jaar, na jarenlange vertraging, de PAS invoeren zodat het vanaf 1 januari 2014 effectief is. Met de PAS moeten bestaande belemmeringen in de vergunningverlening voor bedrijven rond Natura 2000 gebieden weggenomen worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.