Home

Nieuws 1 reactie

Limburg gaat emissie veehouderij beter monitoren

Venlo - De provincie Limburg heeft de Wageningen UR opdracht gegeven de emissie door de veehouderij verscherpt te gaan monitoren. Eind 2013 worden de eerste resultaten verwacht.

Dit is vastgelegd in 'Monitoringsafspraken veehouderij' dat de provincie Limburg, LLTB en Milieufederatie Limburg woensdag hebben ondertekend.

Onderzoekers van Wageningen UR meten de uitstoot van veehouderij per gebied in Limburg. Het gaat daarbij om het in kaart brengen van geurhinderklachten van omwonenden van veehouderijen en de uitstoot van fijnstof en ammoniak. Eind dit jaar zijn de eerste resultaten van het onderzoek bekend. Op basis van deze resultaten beoordeelt de provincie in samenwerking met LLTB en de Limburgse Milieufederatie of de Limburgse veehouderij voldoende verduurzaamt.

Eén reactie

  • Frenske

    Heel goed deze monitor, alleen jammer dat hier een foto bijstaat van een runderstal, de overlast hiervan speelt maar heel weinig in Limburg het zijn meestal de pluimvee en varkensstallen, vooral in het peelgebied.

Of registreer je om te kunnen reageren.