Home

Nieuws 6 reacties

Landbouwraad akkoord over finale inzet nieuwe GLB

Luxemburg – De Europese Raad van landbouwministers heeft een akkoord bereikt over haar standpunt voor de laatste onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het mandaat ontstond na ruim twee dagen onderhandelen, waarbij op maandag de raadsonderhandelingen parallel liepen met de onderhandelingen in de raad.

Voorzitter Simon Coveney van de raad benadrukte bij het bereiken van het akkoord dat hiermee nog geen definitief akkoord is. Dat kan morgen in de trialoog in Brussel bereikt worden. Coveney verwacht hier nog moeilijke onderhandelingen.

De raad van landbouwministers werd het eens over het plattelandsbeleid, de vergroening en grote delen van het beleid voor directe betalingen, marktordening en de uitvoeringsregels.  In het nieuwe beleid wordt stapsgewijs toegewerkt naar een gelijk hectarepremie in Europa. Tijdens de onderhandelingen is mede op Nederlands verzoek vastgesteld dat de zuivelsector toegankelijk moet worden gemaakt voor producentenorganisaties. Hiermee kan de zuivelketen duurzame melkproductie stimuleren.

Over een aantal punten kon de Raad het niet eens worden. Het gaat dan om het totale zuivelpakken en het suikerbeleid, een bovengrens aan de maximale bijdrage per bedrijf (capping), een aantal uitvoeringsregels en de marktordening. Met name dit laatste punt ligt politiek gevoelig. Het gaat om de zeggenschap van het parlement bij het afspreken van bijvoorbeeld referentieprijzen. Het parlement wil hier invloed op heffen en verwijst hierbij naar het verdrag van Lissabon, terwijl andere onderhandelaars juist zeggen dat het parlement hierop geen invloed heeft, op basis van het Verdrag van Lissabon. De kwestie ligt dermate gevoelig dat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zich onthielden van stemming bij dit onderwerp. 
Details over de gevoeligheden bij het zuivelpakket en het suikerbeleid wilde Coveney niet zeggen. “Daarover zal ik het parlement morgen eerst inlichten”, zei hij. Ook op technisch gebied, over de uitbetalingsregels en de uitvoering, is nog geen akkoord. Coveney geeft aan dat hij hoop dat dit een akkoord niet in de weg zal staan. “Over de zaken die de boeren aan het hart gaan, hebben we een overeenstemming”, aldus Coveney. Hij wil voorkomen dat de boeren nog langer in onzekerheid komen te zitten omdat de politici discussiëren over technische zaken. 
Ook over een aantal details waarvoor het meerjarig financieel kader van belang is, heeft de landbouwraad nog geen akkoord gesloten.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken nam namens Nederland deel aan de onderhandelingen. “De Europese lidstaten geven nu aan dat het moment rijp is voor een akkoord waarmee vergroening van de landbouw en marktoriëntatie een flinke impuls krijgen. Ik hoop dat dit akkoord er binnen 24 uur is”, zei ze na afloop van de marathonzitting.

Met het nieuwe mandaat wordt morgen opnieuw onderhandeld met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Als hier een akkoord wordt bereikt, wordt dit voorgelegd aan de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Als zij ook instemmen met het plan, zijn de plannen voor het nieuwe GLB voor 2014 tot en met 2020 rond. Vast staat al dat 2014 een overgangsjaar is.

Laatste reacties

 • Adrie G.

  Absurd dat in deze tijd waarin iedereen moet bezuinigen nog steeds 1 miljard euro per jaar aan subsidiegeld naar de landbouw gaat

 • bankivahoen

  Misschien was er anders geen landbouw meer en kost jouw broodje straks 5 euro en je eitje 1 euro, dus wat is je probleem Adrie G ?

 • Mels

  Misschien waren de dingen die nodig zijn om landbouw te bedrijven dan ook niet zo achterlijk duur hier...daar wel es aan gedacht? Het zou dan pas een echt vrije markt zijn.

 • Nimrodi

  Ach joh...als straks half agrarisch Nederland failliet is en Adrie G. 15 euro per kilo gehakt moet betalen zal hij ook daar weer op zeuren en doet hij wel weer alsof hij alles beter weet. Dat is het voordeel als je nooit argumenten gebruikt en alleen maar klaagt.

 • Adrie G.

  Bij mijn weten gaat er helemaal geen landbouwsubsidie naar varkens- en kippenhouders. En desondanks betaal ik geen 15 euro voor een kilo gehakt en geen 1 euro voor een eitje. Dus de landbouw kan prima zonder subsidie.

  Volgens mij leiden die subsidies alleen maar tot een stijging van de grondprijs.

 • alco1

  Je bedoelt toch zeker dat subsidies alleen maar leiden tot daling van de basisprijs en stijging van de kostprijs!

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.