Home

Nieuws

Kortingen door late indiening meitelling

Den Haag - Dit jaar worden minstens 83 boeren gekort omdat zij de Gecombineerde Opgave 2013 na 15 mei indienden bij Dienst Regelingen (DR). Dit laat de uitvoeringsorganisatie desgevraagd weten.

Elk jaar moeten boeren de ‘meitelling’ tussen 1 april en 15 mei indienen. Wie steun aanvraagt uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), zoals de bedrijfstoeslag, moet de opgave tijdig correct en volledig inleveren. Na 15 mei start de kortingsperiode van 25 kalenderdagen, waarin oplopend per werkdag te laat een korting geldt van 1 procent. De kortingsperiode loopt elk jaar van 16 mei tot en met 9 juni. Ontvangt DR de opgave na 9 juni, dan wordt de hele aanvraag voor bedrijfstoeslag of subsidie afgewezen. Nu blijkt dat in de periode van 16 mei tot en met 9 juni 83 opgaven binnenkwamen met een aanvraag voor de bedrijfstoeslag. Elk jaar loopt hierdoor een zeer kleine groep boeren steun mis. Hoeveel er na 9 juni binnenkomen kan DR nog niet zeggen.

Het agentschap DR ontving 2.322 opgaven vanaf 16 mei tot en met 9 juni. Wie geen GLB-steun aanvraagt, kan ook niet gekort worden. Wie na 9 juni de opgave indient en te maken heeft met de Meststoffenwet of Landbouwtelling kan te maken krijgen met een boete of een last onder dwangsom (overtreder krijgt kans de overtreding ongedaan te maken).

DR verzocht dit jaar circa 80.000 ondernemers de ‘meitelling’ te doen. 50.000 hiervan doen een beroep op de bedrijfstoeslagregeling (BTR). Het totaalbedrag dat DR aan bedrijfstoeslag 2013 uitbetaalt, bedraagt 830 miljoen euro, exclusief afroming. Zo’n 5.000 boeren kregen het verzoek een aanvraag in te dienen voor Probleemgebiedenvergoeding (PGV).

Of registreer je om te kunnen reageren.