Home

Nieuws 3 reacties

Klimaatneutraal melken kan niet zonder duurzame energie

Vierakker – De uitstoot van broeikasgas op melkveebedrijven kan maximaal 30 procent naar beneden. Dat blijkt uit een berekening van Theun Vellinga van Wageningen UR Livestock Research, op verzoek van Courage.

Overschakelen op groene stroom drukt de uitstoot maximaal 5 procent. Met managementmaatregelen, zoals ‘methaan-arm’ voer en warmtebenutting, is nog eens een kwart mogelijk. Maar met een uitstoot van 0,85 tot 0,90 CO2-equivalent per kilo melk is de bodem bereikt, aldus Vellinga.

Klimaatneutraal boeren is alleen haalbaar door duurzame energie op te wekken. Windenergie gooit de hoogste ogen. Een flink bedrijf stoot ruim een miljoen CO2-equivalenten uit per jaar. Een windmolen van twee megawatt compenseert 1,8 miljoen CO2-equivalenten. Voor eenzelfde effect is 1,3 hectare zonnepanelen nodig. Mestvergisting is goed voor 0,3 miljoen.

De presentatie vond plaats bij 'fotonenboer' Jan Borgman, die twee jaar experimenteerde met een grote batterij voor de opslag van zonne-energie. Het systeem werkt nu goed, maar het economisch nut is weg sinds energiebedrijven het volle pond betalen voor alle teruggeleverde stroom.

Laatste reacties

  • voer

    wat wordt verstaan onder 'methaan arm' voer, de methaan uitstoot daalt toch bij een hogere (melk)productie per koe en is verder toch amper afhankelijk van (kracht)voer samenstelling ?

  • koestal

    In Nederland krijg je haast geen windmolen meer gebouwd,iedereen is bijna tegen een windmolen in z,n voortuin

  • koestal

    hebben ze in Den Haag al zonnepanelen op de daken van de ministeries ? kunnen ze ook energieneutraal ,,WERKEN''

Of registreer je om te kunnen reageren.