Home

Nieuws

Kamp legt standpunt Eerste Kamer naast zich neer

Den Haag – Minister Henk Kamp van Economische Zaken lijkt het standpunt van de Eerste Kamer over het afschaffen van de productschappen naast zich neer te leggen.

In een brief aan de Eerste Kamer benadrukt Kamp opnieuw waarom hij haast heeft met het opheffen van de productschappen. De Eerste Kamer had twijfels bij de noodzaak van de spoed en gaf Kamp daardoor niet de gevraagde steun voor het beginnen met het afschaffingstraject voordat het wetsvoorstel is behandeld. “We achten het nodig om vooruitlopend op de behandeling van het wetsvoorstel stappen te nemen en daarmee af te wijken van het eerder door u genoemde standpunt. In sommige gevallen kan dat redelijkerwijs niet anders, gelet op de grote belangen die er spelen”, schrijft Kamp. Hij verwijst naar het belang van het borgen van dier- en plantgezondheid, voedselveiligheid en crisismanagement. Kamp zegt dat stappen nodig zijn om de expertise te behouden en de continuïteit van de taken te waarborgen. “Onzekerheid en risico’s met betrekking tot plant- en diergezondheid en voedselveiligheid, met als gevolg bijvoorbeeld het wegvallen van exportmogelijkheden, willen wij voorkomen.” Kamp is bereid tot gesprek met de senatoren over de kwestie.

Of registreer je om te kunnen reageren.