Home

Nieuws 2242 x bekeken 7 reacties

Kamer wil toch verder onderzoek naar ammoniak-emissie

Den Haag- Een Kamermeerderheid van SGP, VVD, CDA, PVV en Christenunie vindt dat er uitgebreid vervolgonderzoek moet komen naar de uitstoot van ammoniak bij het uitrijden van dierlijke mest.

De Kamer vindt dat de herbeoordeling van het onderzoek van de Wageningen UR te veel vragen en verschillende inzichten oplevert. Uit het onderzoek van de Wageningen UR bleek dat het verschil in emissie bij bovengronds uitrijden en emissie-arm aanwenden van drijfmest kleiner is dan altijd was verondersteld.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw oordeelde dat de Nederlandse werkwijze wel goed is, maar de Kamer is het hier niet mee eens.  “Emissiefactoren, meetmethoden en modellen hebben direct invloed op het beleid. De regering vraagt veel van agrarische ondernemers. We kunnen al die vraagtekens dan niet laten voor wat ze zijn”, vindt Elbert Dijkgraaf (SGP). Hij vindt dat er meer onderzoek moet komen dan het toegezegde onderzoek met de nieuwste meetmethoden bij het uitrijden van mest met nieuwe technieken. “In de reviews zijn vraagtekens gezet bij zowel de gangbare meetmethode voor ammoniakemissie, bij de representativiteit van de vastgestelde emissiefactoren voor verschillen in bedrijfsmanagement, mestsamenstelling, zuurgraad en grondsoort en bij het bepalen van de stikstofdepositie. Zo blijkt de depositie van stikstof in het veld nog maar heel weinig gemeten te zijn, terwijl veel bedrijven in de omgeving van Natura 2000 gebieden daar wel op afgerekend worden. Wij willen daarom uitgebreid veldonderzoek waarin al die punten meegenomen worden.”

Wetenschappers van verschillende organisaties en onderzoeksinstellingen komen met een onderzoeksvoorstel om ammoniakemissie zo nauwkeurig mogelijk in beeld te krijgen. Dit gebeurt op initiatief van het Mesdagfonds, waaruit ook geld beschikbaar is.

Laatste reacties

 • abtje

  Laat me raden, Wageningen wil ook meedoen?

 • jordi 1455

  de LTO en Wageningen willen er zich al te graag mee bemoeien.

 • Koeienboer

  Bravo, Dijkgraaf!

 • abtje

  Bravo Jan Willem Erisman...Dank zij hem is de kamer weer wakker geworden...

 • koestal

  wat zegt Alterra ?

 • koestal

  iedereen weet het te vertellen ,behalve de gewone boer

 • zeikamp

  Nieuw onderzoek??!! Op koeniveau kan een melkveehouder (ik praat even voor mezelf) dmv management met de kennis die al jaren beschikbaar is (onderzoek) de hoeveelheid TAN (potentiele ammoniak emissie) redelijk beïnvloeden. Kwestie van keuzes en bedrijfssituatie. Op stalniveau kunnen we de zaak dichtplakken en filteren maar dan hangt ons de vgl. met de intensieve veehouderij boven het hoofd als we nieuwe stallen dicht maken en niet zichtbaar is wat binnen gebeurt. Verder kunnen we kleppen,flappen, vegen, zuigen, sproeien of niks doen, die ammoniak vindt altijd wel een gaatje. We doen de gordijnen dicht om de wind tegen te houden en isoleren om de temperatuur laag te houden, het blijft weersafhankelijk en ongrijpbaar. Alle metingen tot nu toe mbt ammoniak emissie op stalniveau hebben verschillende emissiefactoren opgeleverd. Tot slot het land; 30 kuub per ha? Weersafhankelijk? Kwaliteit loonwerker? Grondsoort? Kwaliteit mest?
  Wat we moeten weten is bekend. Verder onderzoek draagt niet bij aan beheersbaarheid van natuurlijke processen.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.