Home

Nieuws 1 reactie

Geen boetes door graafschade

Groningen - Geen enkele boer is beboet, vanwege overtreding van de zogenoemde grondroerdersregeling. Dit laat het Agentschap Telecom (AT) desgevraagd weten. Volgens het agentschap is ‘op basis van ervaringsgegevens’ tot heden aan agrariërs geen sancties opgelegd. Wel aan loonwerkers die betrokken waren bij bouwwerkzaamheden. Het AT gaat overigens niet gericht boeren controleren, maar neemt de zaak mee tijdens de reguliere controles.

De sancties bij overtreding van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion) liegen er niet om. Werkt de grondbewerker niet zorgvuldig, dan kan de boete oplopen tot 450.000 euro. Is schade opgetreden of liggen kabels of leidingen op een andere plek of hoogte dan aangegeven door de netwerkbeheerder en geeft de grondbewerker dit niet door, dan kan de boete stijgen tot maximaal 100.000 euro.

Komende maand is het precies vijf jaar gelden dat de Wion in werking trad. Deze wet zorgde ten tijde van de invoering voor veel ophef in de landbouwsector, omdat aanvankelijk ook boeren bij elke mechanische grondbewerking, bijvoorbeeld ploegen, een graafmelding moesten doen. Dit betekende extra administratie en kosten. In augustus 2011 werden boeren vrijgesteld van de graafmelding, mits zij niet dieper dan 50 centimeter in hun eigen grond roeren. Deze vrijstelling ontslaat boeren en alle grondroerders echter niet van de plicht tot zorgvuldig graven. Ook bij ondiepe bewerkingen. De grondroerder moet kennis nemen van de tekeningen met de kabels en leidingen. De benodigde kaarten staan klaar in ‘Mijn dossier’ van het DR-Loket.

Eén reactie

  • janmoed

    laat de beheerder van het net werk onderzoeken hoe diep kabels en leidingen liggen in uw grond. en laat ze dan op 2meter diep leggen het is toch uw grond ,en dat hebt u ook zelf te bepalen. zo heeft Gasunie bij mij hun leiding op diepte gelegd .

Of registreer je om te kunnen reageren.