Home

Nieuws 2 reacties

Eerste Kamer steunt werkwijze Kamp bij productschappen niet

Den Haag – De Eerste Kamer is niet bereid minister Henk Kamp van Economische Zaken te steunen in het traject voor het opheffen van de productschappen. Dat schrijven de vaste commissies van de Eerste Kamer die zich buigen over de productschappen in een brief aan de minister.

De werkwijze van Kamp druist volgens de senatoren in tegen een staatsrechtelijk zuivere gang van zaken en het regeringsstandpunt om geen onomkeerbare stappen te zetten voordat de Kamer zich over een wetsvoorstel heeft kunnen uitspreken. “Een en ander doet afbreuk aan het gezag van de wet, is strijdig met het beginsel van rechtszekerheid en doet geen recht aan de positie van de Kamer in het wetgevingsproces”, vinden de Kamerleden.

De senatoren concluderen dat er tot op heden nog geen wetsvoorstel is voor het opheffen van de productschappen en dat er nog geen duidelijkheid is over de financiële consequenties, de verdeling van de verschillende kostenposten en de nieuwe wijze van financiering. Ook is nog onduidelijk wat het kader is waarbinnen de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling wordt vormgegeven. “De precieze argumentatie ten aanzien van de verschillende taken ontbreekt op dit moment nog”, vinden de senatoren.

De Eerste Kamer vindt het niet correct dat Kamp wil over gaan tot onomkeerbare stappen door de publieke taken per 1 januari 2014 over te dragen naar de overheid. Dit is vóór de formele opheffing van de productschappen, terwijl er op dit moment nog niet eens een wetsvoorstel voor opheffing ligt.  De staatsrechtelijk correcte gang van zaken is dat pas gestart wordt met de voorbereidingen voor inwerkingtreding als het betreffende wetsvoorstel door het parlement is behandeld. Tijdens de behandeling door de Kamers mogen geen onomkeerbare stappen worden genomen. In uitzonderingsgevallen kan een regering al wel anticiperen op de nieuwe wetgeving, maar dan moet er wel een klemmende reden voor zijn. De Eerste Kamer vindt dat de klemmende reden in dit geval onvoldoende onderbouwd is.
De Eerste Kamer zegt de vrijheid te nemen het wetsvoorstel op zijn merites te beoordelen. Dit heeft gevolgen voor de haalbaarheid van het plan van Kamp om de publieke taken van de productschappen per januari 2014 over te dragen naar het ministerie.

Laatste reacties

  • gerstiroma

    al die abtenaren die tegen zij zijn gewoon bang voor hun eigen baantje en handelen als zodanig niet in het landsbelang

  • koestal

    juist, de ambtenaren zijn bang voor hun goed betaalde baantje en hun pensioen,daar maken ze zich druk om,die zakken moeten gevuld worden door de boeren met allerlei heffingen ! zo is Nederland een groot ambtenarenparadijs

Of registreer je om te kunnen reageren.