Home

Nieuws

Duitse producentenprijzen voeding stijgen 18 keer zoveel als gemiddeld

Wiesbaden - De Duitse producentenprijzen van voeding zijn in mei ten opzichte van de voorafgaande maand nogmaals licht gestegen, namelijk met 0,3 procent, zo blijkt uit de cijfers van het Statistische Bundesamt. Over het jaar als geheel stegen deze prijzen met 3,6 procent. Dat is 18 keer zoveel als de stijging van alle producentenprijzen, die zich beperkte tot slechts 0,2 procent.

Voor melk noteren de statistici in mei ten opzichte van april een stijging met 3,4 procent en voor het jaar als geheel 13,4 procent. De producentenprijzen van vlees (excl. pluimveevlees) stegen in de periode mei-mei aanzienlijk minder hard: plus 1,3 procent. Ten opzichte van april dit jaar is sprake van een daling met 2,5 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.