Home

Nieuws 1650 x bekeken 8 reacties

Dijksma verdubbelt ambities EHS

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) wil de komende veertien jaar minstens 34.000 hectare natuur verwerven en 80.000 hectare inrichten.

Provincies en maatschappelijke organisaties steunen die plannen, maar maken zich grote zorgen over de financiering nu de Europese Commissie aandringt op bezuinigingen.

Uit een nog ongepubliceerde notitie van Dijksma, in bezit van Boerderij Vandaag, blijkt dat zij een flinke impuls wil geven aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ten opzichte van de plannen van het vorige kabinet streeft zij naar een verdubbeling van zowel de verwervings- als de ontwikkelopgave. Wel wordt de einddatum verschoven van 2021 naar 2027.

Volgens Dijksma moeten alle inspanningen zijn gericht ‘op meer kwaliteit, grotere natuurgebieden en het realiseren van natuurlijke verbindingen’. Daarmee zou een forse stapworden gezet op weg naar het halen van Europese natuur- en milieudoelen, zoals onder meer vastgelegd in de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Kaderrichtlijn water. De staatssecretaris stelt dat natuur in Nederland, met de EHS als ruggengraat, ‘een belangrijke schakel’ vormt in de internationale soortenrijkdom.

Tegelijkertijd wil Dijksma de waterkwaliteit verbeteren en herstelbeheer plegen in Natura 2000-gebieden. Dat laatste hangt samen met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarmee uitbreiding voor bedrijven en de aanleg van infrastructuur in de omgeving van natuur mogelijk wordt. Eerder heeft zij al aangegeven dat de PAS begin volgend jaar in werking moet treden.

Een groot deel van deze plannen wordt betaald uit de 200 miljoen euro, die het kabinet volgens het regeerakkoord jaarlijks voor natuur wil vrijmaken. Provincies en maatschappelijke organisaties vrezen echter dat dit budget onder druk komt te staan nu eurocommissaris Olli Rehn het kabinet heeft opgedragen volgend jaar 6 miljard extra te bezuinigen. Als de 200 miljoen inderdaad geheel of gedeeltelijk wordt geschrapt, gaat daarmee ook een streep door de ambities van Dijksma.

Dat is mogelijk de reden zij de notitie nog niet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Betrokkenen geven aan dat het nog wel tot Prinsjesdag kan duren voordat de definitieve brief het daglicht ziet; immers, pas dan is er uitsluitsel te geven over de begroting voor volgend jaar. Niettemin heeft op 22 juni een door de staatssecretaris georganiseerde natuurtop plaats en wil de Kamer op 2 juli met Dijksma over deze kwestie in debat.

Een woordvoerder van de staatssecretaris wil alleen kwijt dat de notitie 'rond de zomer' verschijnt.

Laatste reacties

 • b_wiefferink1

  knettergek

 • schoenmakers1

  die eurocommissaris is zo gek nog niet, als je voor deze idiote plannen geld hebt kun je makkelijk extra bezuinigen

 • Genderen1982

  Het wordt tijd dat het kabinet Rutte weg gaat . Ze help het heel land om zeep als ze zo daar gaan .

 • jan1966

  Vreemd, verpleegzorg is geen geld voor maar wel voor deze linkse hobby

 • agratax2

  Wie zal dat betalen? Zoete lieve Gerritje? Plannen hebben is leuk, maar wel graag uitvoerbare plannen. In een tijd van opkomende voedsel schaarste kan een socialist toch moeilijk verkopen aan de armen dat EHS belangrijker is dan zijn rammelende maag. Zou de natuurlobbywachten tot de Chinezen de voedsel en grondstoffen productie in handen hebben. Dan kunnen ze nl. heerlijk relaxen in hun EHS en doen de Chinezen al het werk en leven er goed van terwijl wij terug gaan naar de Natuur.

 • alco1

  Grote zorgen moet men zich gaan maken als links echt de overhand krijgt.
  Vergelijk het met gezinnen waar een gat in de hand de uitgaven de inkomsten jarenlang overstegen. Steeds maar dieper in de schulden, net zolang tot de bom barst. (crisis)

 • minasblunders1

  Dit zijn gewoon weer van die smerige politieke spelletjes om de grondprijs kunstmatig hoog te houden. Natuurlijk moet zoiets uitlekken, de naïeve grondbelegger denkt dan dat hij wel safe zit met grondaankoop. Helaas, die zal van een koude kermis thuiskomen.

 • holeinone61

  met 6 mld bezuinigingen in het verschiet... hoop ik dat de STAS nog ff verstandiger wordt....

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.