Home

Nieuws 5 reacties

Dijksma neemt agrarisch natuurbeheer op de schop

Den Haag – Subsidies voor agrarisch natuurbeheer worden vanaf 2016 alleen nog aan collectieven verstrekt. Individuele boeren komen dan dus niet meer in aanmerking, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Doel van deze ingrijpende wijziging is te komen tot een effectiever en goedkoper stelsel. De afgelopen jaren is uit verschillende onderzoeken gebleken dat er met het bestaande agrarisch natuurbeheer weinig resultaten worden geboekt, terwijl de kosten hoog zijn. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur noemde het systeem onlangs nog ‘een groot fiasco’.

Onder het nieuwe stelsel vragen boeren niet individueel, maar met andere partijen via een collectief subsidie aan. Het idee daarachter is dat er op die wijze grotere gebieden kunnen worden beheerd, wat de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer ten goede moet komen. Tegelijkertijd vermindert het aantal aanvragen van zo’n 14.000 naar maximaal 150, wat de administratieve kosten voor zowel de overheid als de subsidie-ontvangers flink doet dalen.

Het nieuwe agrarisch natuurbeheer moet worden ingezet in gebieden waar de meeste biodiversiteitswinst valt te verwachten. Voorop staan de internationale doelen. Daarom gaan rijk en provincies een inventarisatie maken van dier- en plantsoorten die afhankelijk zijn van het agrarisch landschap en waar beheer door boeren het meest effectieve instrument is. Agrarisch natuurbeheer wordt dan ingezet in de gebieden waar deze soorten veel voorkomen. Daarnaast streeft Dijksma naar samenhang met maatschappelijke ambities op het gebied van milieu, recreatie en klimaat.

De overstap naar het nieuwe stelsel moet in één keer worden gemaakt om te voorkomen dat verschillende stelsels tegelijkertijd in bedrijf zijn. De staatssecretaris wil daarom dat er al eind volgend jaar een door de Europese Commissie goedgekeurde regeling ligt, die in mei 2015 door de provincies wordt opengesteld. In de tussenliggende periode blijft het huidige programma effectief, maar worden wel maatregelen genomen om dit goedkoper en effectiever te maken. Welke is nog onduidelijk.

Evenmin helder is nog hoe agrarisch natuurbeheer onder het hervormde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan meetellen als vergroening. Oud-staatssecretaris Henk Bleker heeft daar vorige jaar een eerste plan voor opgesteld, maar daar gaat Dijksma in haar brief niet op in. Wel laat zij weten dat ze vooral kansen ziet op het terrein van ecologische focusgebieden. Tevens benadrukt de staatssecretaris dat dubbele betalingen moeten worden voorkomen.

Een niet onbelangrijk detail is dat Dijksma het merendeel van de huidige agrarische natuurverenigingen niet professioneel genoeg vindt om mee te draaien in het nieuwe stelsel. Zij zullen de komende jaren nog een flinke professionaliseringsslag moeten maken om vervolgens met andere collectieven door te groeien ‘naar één integrale gebiedsorganisatie waarmee meerdere gebiedsdoelen gerealiseerd kunnen worden’. Dit gaat gepaard met certificeringen een intern kwaliteitsborgingssysteem.

Laatste reacties

 • Marco22

  Kijk, dat is snel komt er een gammel rapportje van het RLI en zie, nog geen maand later komt Dijksema al met maatregelen. Hoe anders het ammoniak verhaal, er zijn grote vraagtekens gerezen bij de huidige meetmethoden van ammoniak. En toen was Dijksma niet zo voortvarend. Voorkeur of willekeur????

 • GerJoVi omgevingsadvies

  De staat doet het zelf zo goed dat zij massaal natuurgronden in de verkoop gooit. Het is van de zotte dat van nature vruchtbare gronden verschraald moeten worden en schrale gronden 1 meter onder de stront worden gereden. In Brussel en Den Haag voeren ze een visieloos beleid. Daar kan niet een ondernemer op anticiperen.

 • jan1966

  De agrarische natuurverenigingen worden een kloon van de LTO, een semi ambtenarenclub waar je ook nog lidmaatschapsgeld aan moet betalen. Ik denk dat ik binnenkort bedank

 • leeke 71

  komen er weer van die afgestudeerde theorie jongens jou ff uitleggen hoe je het moet gaan doen. ik haak af

 • Professor P

  Er was eens een leraar met een zak snoep, bedoeld om uit te delen aan zijn leerlingen. De zak was echter te klein om iedereen wat te geven, daarom bedacht de leraar dat zijn leerlingen er iets voor moesten doen. Hij bedacht een spel met allerlei ingewikkelde codes en met bijbehorende nuttige taken waarop de leerlingen zich konden inschrijven. De leerlingen moesten er wel op tijd zijn, want op = op. Dit ging enkele jaren goed, maar de leraar die te kort bij het vuur stond, kon het niet weerstaan, om ook zelf wat uit de zak te snoepen. Op den duur was het zelfs zo erg, dat hij 30% zelf opvrat! De leerlingen begonnen te klagen, waarop de leraar antwoordde: 'Ach ik ben toch al te dik'. Hij gooide vervolgens de zak snoep op het speelplein, waarna alle kinderen begonnen te vechten om een snoepje. Maar ja, er kwam ook een lief klein hondje aangelopen en voordat de kinderen er erg in hadden, had dit hondje alles opgesnoept.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.