Home

Nieuws 3 reacties

Dijksma maakt geld vrij voor ammoniakreductie

Den Haag - Ondernemers met innovatieve plannen om de uitstoot van ammoniak tegen te gaan, kunnen subsidie krijgen. Het ministerie van Economische Zaken stelt 4,4 miljoen euro beschikbaar.

Boeren kunnen in aanmerking komen voor subsidie als zij plannen indienen voor innovatieve voer- en managementmaatregelen die de uitstoot van ammoniak verminderen. Het kunnen ook plannen zijn die ammoniakemissie bij het uitrijden van mest beperken. Voor beide soorten plannen is een subsidiebedrag van 2,2 miljoen euro beschikbaar.
Staatssecretaris Sharon Dijksma stelt het bedrag ter beschikking omdat zij de uitstoot van de hoeveelheid stikstof uit de veehouderij in Natura 2000-gebieden wil verminderen. Minder stikstof in Natura 2000 gebieden moet de achteruitgang van de biodiversiteit voorkomen.

Laatste reacties

  • abtje

    Stik met je subsidie, heb een maatlatstal en doe alles alleen uitrijden via sleepslangen, dus met een hoop water. Nooit een cent subsidie gezien. En nu weer de boel gaan verstieren met subsidie? Gebruik dat geld maar voor snijden in het ambtenaren apparaat. Hebben we meer schik van.

  • Pe

    Idd, er word weer een worst voor gehangen, zo ver dat je er net niet bij kan... Hap hap hap

  • m.nieuweboer

    Dijksma kan het subsidiegeld beter gebruiken voor een bodem onderzoek naar de gevolgen van mestinjectie voor het bodemleven.Hier is nooit naar gekeken geen MER rapportage alvorens de NH3 wetgeving van kracht werd.En nu blijkt dat er wel emissie is van NH3 maar geen depositie omdat de NH3 vervliegt en zich splitst in stikstof en waterstof.Het middel is erger dan de kwaal!!

Of registreer je om te kunnen reageren.