Home

Nieuws 1 reactie

Dijksma blij met effect voerspoor op uitstoot fosfaat

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw vindt dat de verlaging van de fosfaatuitstoot van de veehouderij via het voerspoor succesvol is. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

“Ik ben blij dat het voerspoor het afgelopen jaar succesvol is geweest”, zegt Dijksma. Ze benadrukt wel dat voor een succesvolle implementatie van het mestbeleid een blijvende inzet op het terugdringen van de hoeveelheid fosfaat in de mest en het maximaal benutten van het voerspoor van groot belang is.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de veehouderij in 2012 minder fosfaat en stikstof heeft uitgestoten. De fosfaatuitstoot daalde met 5 miljoen kilo naar 165 miljoen kilo, de stikstofexcretie daalde met 12 miljoen kilo naar 465 miljoen kilo. Hiermee blijft Nederland onder het nationale plafond van 173 miljoen kilo fosfaat. De daling wordt vooral gerealiseerd door de varkenshouderij (min 3,4 miljoen kilo, gevolgd door de rundveehouderij (min 1 miljoen kilo) en de pluimveesector (min 0,4 miljoen kilo fosfaat).

Dijksma schrijft de daling met name toe aan de daling van het fosfaatgehalte in rundveemengvoer, waardoor ondanks de stijging van de melkproductie en het hogere fosfaatgehalte in het ruwvoer toch een daling van de fosfaatuitstoot is gerealiseerd in deze sector. De daling van de fosfaatuitstoot in de varkenshouderij komt ook door het voerspoor, mede doordat op basis van prijs meer grondstoffen zijn gebruikt met een lager fosfaatgehalte. Daarnaast is het voer beter afgestemd op de behoefte van het dier en zorgt de daling van de varkensstapel voor een daling van de fosfaatproductie. In de pluimveesector is de daling het gevolg van inkrimping van het aantal leghennen.

Eén reactie

  • zanden

    Hoezo, voerspoor. De vermindering zit vooral in het kleinere aantal dieren, varkens en pluimvee, dat gehouden is.

Of registreer je om te kunnen reageren.