Home

Nieuws 1756 x bekeken 9 reacties

De tussenstand in de onderhandelingen over het GLB

Luxemburg – De Europese raad van landbouwministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie lijken een akkoord te hebben over de vergroeningsmaatregelen in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

De onderhandelingen over het nieuwe GLB zijn nog niet afgerond, waardoor er nog wijzigingen mogelijk zijn. De verwachting is dat er woensdagmiddag in Brussel een akkoord komt.  Een stand van zaken.

Vergroening

Op het gebied van de vergroening willen de onderhandelaars dubbele betaling voor vergroeningsmaatregelen voorkomen. Permanent grasland blijft onderdeel van de vergroeningsmaatregelen, net als gewasdiversificatie. Bedrijven tot 30 hectare moeten minimaal twee gewassen telen, grotere bedrijven drie.

Boeren moeten verplicht 5 procent ecologische focusgebieden (natuurbraak)hebben in 2015, mogelijk oplopend naar 7 procent in 2017, na een evaluatie van de Europese Commissie. Permanente gewassen zijn uitgesloten voor de ecologische focusgebieden. In aanmerking voor de groene focusgebieden komt braakland,  bufferzones, landschapselementen, bosbouw, bebost gebied, vanggewassen, stikstofbindende gewassen en biologisch geteeld snel groeiend hout. Hoe zwaar de landschapselementen meetellen, wordt later beslist. Dat komt ook niet in de wet, maar in een verordening te staan, waardoor eventuele wijzigingen eenvoudiger zijn door te voeren.  Bedrijven met meer dan 75 procent grasland die daarnaast niet meer dan 30 hectare bouwland hebben, worden uitgezonderd van ecologische focusgebieden, net als akkerbouwbedrijven kleiner dan 15 hectare en bedrijven met meer dan 75 procent tijdelijk grasland, braak of peulvruchten of een combinatie daarvan. Boeren mogen de ecologische focusgebieden collectief invullen. Als deze collectieve maatregel een gelijkwaardig of hoger effect hebben voor klimaat en milieu mogen deze dubbel tellen om de doelstelling te behalen.

Actieve landbouwers

De onderhandelaars hebben ook een voorlopig akkoord over de actieve landbouwers. Vliegvelden, spoorwegen, waterbedrijven, vastgoeddiensten, permanente recreatie- en sportterreinen krijgen geen GLB-steun meer. Over de maximale bijdrage per ondernemer is nog geen akkoord.

Voor jonge boeren komt een verplichte regeling in de eerste pijler. Ze krijgen 25 procent hogere directe betaling voor maximaal 90 hectare. Hiervoor moeten lidstaten 2 procent van het budget reserveren, al is de verwachting dat lidstaten aan deze regeling gemiddeld 1 tot 1,5 procent van het budget zullen besteden, vanwege het beperkt aantal jonge boeren. Voorzitter van de Europese jonge boerenorganisatie Ceja, Joris Baecke spreekt van een goede eerste stap. De organisatie hoopt dat dit wordt overgenomen in het definitieve akkoord. Lidstaten mogen zelf besluiten of ze in de tweede pijler ook steun geven aan de jonge boeren, via een investeringsregeling.

Op het plattelandsbeleid zijn de onderhandelaars overeengekomen dat 30 procent van het budget besteed moet worden aan agrarisch natuurbeheer, biologische landbouw, handicapgebieden (vroegere bergboerenregeling), en regio’s in de omgeving van Natura 2000-gebieden.

Directe betalingen

Lidstaten mogen 8 procent van het budget uitgeven als gekoppelde steun. Daar komt 2 procent voor eiwithoudende gewassen bij. Lidstaten die in de periode van 2010 tot 2014 meer dan 5 procent gekoppelde steun hadden, mogen maximaal 13 procent gekoppelde steun behouden, plus 2 procent voor eiwithoudende gewassen.

Nog in onderhandeling

De onderhandelingen over het zuivelbeleid en het suikerbeleid verlopen moeizaam. Een deel van de onderhandelaars wil meer mogelijkheden voor crisismaatregelen voor melkveehouders als het quotum wordt geschrapt. Anderen zijn daartegen. Dit punt ligt zeer gevoelig. Net als de einddatum van het suikerquotum, waar ook nog geen akkoord over is. De verwachting dat het uiteindelijk uit zal komen op 2017 of 2018.

Over de mogelijkheden voor het vormen van producentenorganisaties is ook nog geen definitief akkoord. Onderwerp van gesprek is bijvoorbeeld het percentage van de producenten die minimaal mee moet doen om een organisatie op te starten.

Reacties

Paolo de Castro, rapporteur namens het Europees Parlement is eveneens positief over de voortgang van de onderhandelingen. “Maar de Raad moet wel wat meer flexibel zijn om tot een definitief akkoord te komen”, vindt hij.

De onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van landbouwministers en de Europese Commissie gaan woensdag verder in Brussel. Er wordt gestreefd om woensdagavond tot een akkoord te komen. Vandaag vergaderen de Europese landbouwministers en de Europese Commissie verder om tot een akkoord te komen, waarmee ze morgen naar Brussel kunnen.

LTO is positief over de voorlopige resultaten. Het ziet er naar uit de vergroeningsmaatregelen zo worden dat het voor Nederlandse boeren haalbaar wordt om aan de eisen te kunnen voldoen. Ook op het gebied van marktordening en de mogelijkheid tot het vormen van producenten- en ketenorganisaties heeft LTO goede hoop op een gunstige uitkomst van de onderhandelingen. “Maar er kan nog van alles gebeuren, zolang er nog geen definitief akkoord is”, zegt Albert Jan Maat. Ook de nationale uitwerking van GLB is nog onzeker, waardoor er voor de boer nog veel onduidelijkheden zullen zijn.

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil nog niet reageren op de tussenstand, vanwege de politieke gevoeligheden. “Er is pas een akkoord als er overeenstemming is bereikt over een totaalpakket. Er staan ons dan ook nog een paar pittige discussies te wachten”, zegt Dijksma tijdens de onderhandelingen in Luxemburg.

De verwachting is dat de raad van landbouwministers dinsdagavond tot een akkoord zal komen, dat woensdag in de finale onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie tot een akkoord moet leiden. De persconferentie hierover staat vooralsnog gepland voor woensdagmiddag 17.30 uur.

Laatste reacties

 • Genderen1982

  Dan is lto al snel tevreden ! Voor die vregroeningsmaatregeling is de grondt toch veel te duur hier .

 • vleesvarkenshouder

  Tja; LTO is snel tevreden. Komt mij niet onbekend voor met de afspraak met de supermarkten

 • casecs

  ik snap die lto ook niet hoe kan je hier nou mee eens zijn??? net wat je zegt, grond is daarvoor hier in nederland veelst te duur voor om te vegroenen!!!! anderen gaan weer over de boer zijn inkomen beslissen, we moeten de straat op met elkaar net zo als in frankrijk!!!

 • haverboer1

  zo zitten ze in brussel te zeuren dat er tekort graan is, nu moeten we weer braken. ze snappen er daar ook niets van.

 • chippie

  en zelf pakken ze 5 a 6 procent per jaar meer, stelletje graaiers.. die over ons beslissen, wat moeten we met braak hier..

 • Mels

  Links om of rechts om ze weten elke keer wat nieuws te verzinnen doch zelden iets goed. Wat toch een stel imbecielen bij elkaar daar. Hoe moeilijker ze het maken hoe mooier ze het lijken te vinden. Die hele vergroening geeft toch nog meer druk op de rest van de grond of bekijk ik het verkeerd??

 • somporn

  Hoe kun je een boer nu dwingen om zijn grond (zijn inkomsten) braak te leggen.
  Ben ik nu gek of zijn ze daar niet goed wijs?
  Kun je hun ook wel 5% tot 7% van het salaris inhouden.

 • a.t.herwijnen

  Over bedragen wordt nog gediscussieerd. Weet iemand hoeveel ze per hectare aan steun gaan betalen en of de braakliggende grond ook subsidiabel is. Het lijkt mij dat je er als ondernemer niet onderuit kan. Op elke 15 hectare moet je dan ongeveer 1 hectare braak leggen. Als de subsidie 400 euro/ha is dan is dit nog altijd lucratiever dan een gewas telen. Zo wordt je wel gedwongen om aan hun eisen te voldoen.

 • PetervanKempen

  Valt op dat natuurterreinen die zon beetje het duidelijkst GEEN boer zijn, vrolijk glb blijven beuren over hun hectares.
  Ook dat plattelandsontwikkelingsgeld volgens IPO/G7 voor het voeren van ganzen (schade betalingen rond natuurtereinen) wordt aangewend. Zeggen zij!!
  Hier staat iets anders over het gebruik van dat geld.
  Verder denk ik dat een beetje fatsoenlijk boerende boer met gemak kan voldoen aan de eisen, alleen die vruchtwiseling voor blijvend grasland (van veehouders) snap ik niet. Er wordt toch niet om de haverklap alles om geploegd en opnieuw ingezaaid (Hoop ik) Kost veel, loonbedrijf verdient veel en jij krijgt een beetje meeropbrengst. Maar ok ik ben geen boer maar jager. ik had eerlijk gezegd, de diertjes heel egoistisch int oog gehouden om ze wreed af te knallen als er toch nog wat hazen extra zijn in december na al dat vrucht wisselen.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.