Home

Nieuws 10 reacties

Boeren nog huiverig voor termijnmarkt

Breukelen – Onder boeren bestaat behoefte aan het afdekken van prijsschommelingen in een markt. Maar tegelijkertijd zijn veel boeren huiverig om prijsrisico’s af te dekken op termijnmarkten. Dat bleek woensdag op het symposium Prijsrisicomanagement in de agrarische sector georganiseerd door de Limburgse land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Nyenrode Business University.

Volgens termijnmarktdeskundige professor Joost Pennings van Wageningen UR moeten ondernemers vooral streven naar het afdekken van schommelingen in de marge, bijvoorbeeld een combinatie van het afdekken van de afzetprijs van varkensvlees en de inkoopprijs van voer. Op die manier gaat het kapitaalrisico omlaag en worden de kapitaalkosten lager. LLTB voorzitter Noud Janssen noemde risicomanagement een van de manieren om te kunnen blijven investeren in innovatie, daarvoor is immers een gezonde marge nodig op de primaire bedrijven. LLTB is met DLV België, DLV Intensief en FS Innovators betrokken bij een initiatief in de varkenssector, de Pig Trading Companies (PTC), om prijsrisico’s van zowel voer, biggen als vleesvarkens af te dekken. Twee PTC’s draaien al met succes in België en in Nederland lopen de voorbereidingen om dit jaar te starten.

In de melkveehouderij is er volgens de studie ‘De Witte Motor in de termijnmarkt?’ van Bas Boots en Niek Nielen behoefte aan meer constante prijzen. Maar volgens Kees Maas van DCA Dienstencentrum is er vrijwel geen animo voor zijn product om de melkprijs vast te zetten op een bepaald niveau. Termijnmarktproducten in de akkerbouw lopen veel beter, ook al ziet Maas ook in deze sector dat bijvoorbeeld aardappeltelers zeer trouw zijn aan hun afnemers en vaak weinig kennis hebben van hun afzetmarkt. Maas stelde dat coöperatieve structuren de ontwikkeling van prijsrisicoproducten vertragen. Hij kreeg daarbij tegengas van meerdere vertegenwoordigers van coöperaties. Kees Wantenaar, PZ-voorzitter en oud voorzitter van FrieslandCampina, reageerde met de stelling dat ‘blijkbaar de mate van marktperfectie al zodanig is dat er geen behoefte is aan een nieuwe systematiek’. Anderen wezen er op dat er binnen coöperaties ook geen mogelijkheid is om prijsrisico’s van een groep leden te verlagen als dat ten koste gaat van de resterende leden.

Discussieleider Siem Korver, onder meer hoogleraar in Tilburg en directielid van VION, vatte aan het eind van het symposium de discussie samen. Er moet in de eerste plaats meer kennis komen over mogelijkheden om prijsrisico’s af te dekken en risicomanagement en dat moet al in agrarische opleidingen beginnen. Initiatieven moeten vanuit de primaire producenten gevoed worden. Verder moet er vooral gekeken worden naar het afdekken van marges en niet zozeer naar prijsrisico’s van individuele producten. Wat Korver betreft gaat het dan om de gehele keten, dus tot en met de retail, en niet alleen om de primaire producent.

Laatste reacties

 • agratax2

  Hoe wil een boer die levert aan zijn eigen coöperatie de prijs vast zetten. Hij is zelf de afnemer samen met zijn mede leden / leveranciers. Voor mij is het ondemkbaar dat alle mensen tegenwoordig een coöperatie zien als iets buiten de boeren om een totaal vrije onderneming waar de boer geen andere relatie mee heeft dan een leveringscontract. Helaas is de boer ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de coöperatie. Ik zie het al dat ik als boer een prijsafspraak maak met mezelf en geen risico loop als deze prijs te hoog blijkt te zijn in de markt op korte termijn. Wie betaalt het gelag 'De Boer' en niemand anders, zit de markt mee dan zal de vaste prijs betekenen dat de boer geen recht heft op zijn extra nabetaling hier heeft hij door een vast prijs vanaf gezien.

 • koestal

  o,Siem Korver van Vion is een ervaringsdeskundige ,die kan zeggen hoe het beter moet

 • joannes

  Zolang deze discussie abstract blijft en men over risico´s en afdekken of beschermen praat weet een boer dat hij zich er niet mee moet inlaten. Wanneer je niet duidelijk kan maken wat het concrete voordeel is in het hier en nu, kan je praten als brugman maar zijn termijn markten een misterie waar veel geld snel verloren kan worden. Één raadsel blijft duidelijk, stel dat de boer een betere prijs heeft voor zijn varkens in een bepaalde periode; wie heeft dan dat verschil met de markt prijs als verlies genomen en waarom? Wanneer je dat kan uitleggen zal er begrip komen.... en vergeet er niet bij te vermelden wat de commissie kosten zijn geweest. Commissie die door beide partijen aan die derde moet worden betaald en ook uit de transactie verdient moet worden voor een netto opbrengst bij de boer en de koper!

 • jentje1

  Tja. Laten jullie de markt maar op jullie afkomen en altijd maar klagen. Ik bereken m'n kostprijs en zie dan welke marge ik kan verdienen via de termijnmarkt.

 • agratax2

  Zijn met de afgeleiden van financiële termijn contracten veel van onze financiële instituten en de sociale woningbouw niet in ze zwaar weer gekomen? Moeten nu deze instellingen, hun vet hebben gehad, de boeren voor de kar van de derivaten handelaren worden gespannen? Boer let op uw kippen!!

 • koestal

  boeren zijn wel gewend om risico,s te nemen,op de kostprijs letten helpt ook wel

 • agratax2

  Koestal boeren nemen al genoeg oncontroleerbare risico's. Het weer is de grootste onbekende dan volgt de politiek en daarna de markt. Moeten de boeren nu ook nog de termijn markt als risico toevoegen aan hun reeks van oncontroleerbare risico's waar nauwelijks enige verzekering voor bestaat en die door de prijsvorming niet worden gedekt? Ik ben en blijf van mening dat boeren meer dan genoeg risico lopen en er echt niet nog een onbekende bij moet. De beurs wordt nu al geregeerd door de computer die zo snel kan handelen dat verkoop en aankoop binnen seconden gaat en de winst voor de manipulator is die zijn PC het beste heeft uitgerust en die het dichts bij de beursvloer staat (letterlijk) Dit verhaal is geen utopie meer ik heb van een ingewijde ICT-er, die mede verantwoordelijk is voor deze programma's. Hier moeten de boeren nu even aan worden geslachtofferd met dank aan de achter de feiten aanlopende zgn. wetenschappers.

 • denker123

  Probleem is ook dat er veel manipulatie is op de termijnmarkten,zo ook vorige week nog voor het bekendmaken van het USDA oogstrapport over maïs,sojabonen en tarwe. Enkele uren voor het bekend maken van het rapport kon men op de termijnmarkt van Chicago al zien wat de inhoud was van het USDA rapport ,blijkbaar is de inhoud van het rapport dan al gelekt naar de grote spelers op de termijnmarkt,zodat de boeren al direct achter de feiten aanlopen.

 • Piet, Midden-Europa

  Producenten hebben vaak weinig kennis van de afzet markt waarvoor zij produceren, las ik in bovenstaand bericht, dat is jammer !!!... Daar mogen mijns inziens de agrarische sector in NL gerust meer aan doen !!!... Als wij de MARKT beter begrijpen laten wij ons niet meer zo snel voor de gek houden door Krediet-Banken en Multinationale Ondernemingen, waarvan sommige zelfs co-operatief zijn !!!...

 • agri2

  Een boer teelt 1000 ton aardappelen, hij verkoopt die aardappelen voor 15 cent/kg op de termijnmarkt, want dat lijkt beter dan een contract.
  Door wateroverlast kan de boer niets oogsten (zoals in 1998), en hij is niet de enige. De prijs op de termijnmarkt loopt naar 35 cent/kg, de boer moet 20 cent/kg bijstorten, dat is 200.000 euro. Daarnaast heeft hij geen inkomsten omdat de aardappelen wegrotten in het land. Dit is een extreem voorbeeld, maar zo kan het wel gaan.
  De termijnmarkprijs kan ook zakken naar 5 cent/kg, dan sleep je mooi 100.000 euro binnen. Als je ze dan voor 15 cent/kg gecontracteerd had worden ze bij het minste of geringste afgekeurd en heb je niets.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.