Home

Nieuws 7 reacties

Alterra: 380.000 grauwe ganzen uitschakelen

Wageningen - De komende jaren moeten minimaal 380.000 grauwe ganzen worden gedood. Dat is nodig om de doelen van het ganzenakkoord te bereiken, heeft Alterra becijferd. Er zijn in de zomer nu meer dan 300.000 grauwe ganzen. Doel is om dat aantal in vijf jaar terug te brengen tot 100.000.

Het aantal van 380.000 is berekend met behulp van populatiemodellen. Daarbij is rekening houdend met de verwachte natuurlijke aanwas. Zonder maatregelen groeit het aantal tot drie miljoen, verwacht Alterra.

De aantallen te doden brandganzen, waarvan de populatie eveneens teruggebracht zal worden, zijn in de cijfers niet meegenomen. Evenmin is rekening gehouden met de huidige afschotcijfers.

Na vijf jaar blijft er forse inspanning nodig om de aantallen ganzen op peil te houden, aldus Alterra-onderzoeker Dick Melman. Een van de beoogde maatregelen is eieren onklaar maken. Er zouden jaarlijks 124.000 eieren onklaar moeten worden gemaakt. Het is volgens Alterra niet realistisch om te verwachten dat met alleen eieren onklaar maken de populatie op peil is te houden. Een alternatief is jaarlijks in de zomer 25.000 ganzen te doden. Gebeurt de ganzenjacht straks ook in de winter, dan is een 'onttrekking' van 37.000 ganzen per jaar nodig, omdat er dan onontkoombaar ook trekganzen gedood zullen worden. Het ganzenakkoord voorziet in rust in de winter en bestrijding in de zomer.

Laatste reacties

 • Tomtom1912

  Het is gewoon schandalig hoe Nederland met dieren om ga en ook met de natuur maar ja geld is veel belangrijker dan dieren eg diep triest en schandalig

 • Zippie

  Het resultaat van eindeloos gezever, en de gedachtegang van de knuffelpartijen,
  wat grotendeel is gebaseerd op sentiment.
  Als we het in Nederland zouden hebben over een rattenplaag, dan zou het nooit zo ver gekomen zijn.

 • Hans Sudfryslan

  Ik weet niet of Dick Melman deze berekening zelf bedacht heeft maar ik kan niet op de beoogde aantal van 100.000 ganzen komen bij een afschot van 37000 ganzen op jaarbasis . 37000 ganzen maal 5 dan kom ik op 185.000 ganzen en als ik deze van de ruim 300.000 aftrek kom ik op 115.000 ganzen dan mogen er geen enkele ei uitgebroed worden . Als ze net zo laks zijn als nu bij It Fryske Gea dan zal er geen ei en gans vernietigd worden . De ganzen populatie gaat alleen maar groeien en dat is niet te stoppen als er geen andere maatregelingen genomen worden . Een algehele afschot de gehele jaar door is alleen de oplossing . Dit zal nooit gebeuren als het aan de G 7 ligt .

 • chippie

  als ze dat nou tien jaar eerder bedacht hadden , moesten ze toen misschien een paar duizend ganzen doden, maar ik wed dat ze nog een paar jaar wachten en dan moeten er een miljoen gedood worden. ach het zijn net als met de damherten en wilde zwijnen ... kaffers die het denken te moeten regelen...

 • PetervanKempen

  Het rapport geeft in ieder geval aan dat niets doen zoals mevrouw Thieme voorstaat rampzalig afloopt en dat alleen eieren behandelen niet doorslaggevend is. Staat vast dat selectief afschot, na vangen & vergassen de grootste impact heeft. Jammer, dat juist dat in de looptijd van de G7 plannen niet te verwachten is voor schade gevoelig agrarisch (weide)gebied, gezien het advies over alleen toepassen van deze methode bij gevaar voor vliegverkeer. Blijft over, jaar rond afschot op alle agrarische percelen en zomers vooral bninnen de oorsprong (natuur) gebieden.
  Dat is veeel effectiever dan wat in dit rapport gezegd wordt omdat de impact op winterpopulaties ganzen ook betekent dat het jaar erop minder winterganzen onttrokken worden aan bestanden wegens afname van die wintersoorten, en dat elk jaar weer. Maar ja , dit zou de oplossing van jaarrond jagen steunen dus dit mag niet gezegd en uitgerekend worden...de conclusie moet zijn dat zomers afschieten een goed en uitvoerbaar idee is, dus...Weer een rapport op bestelling dat het G7 plan prima zal werken. Boeren op overblijvend grasland buiten de opvanggebieden (als die komen) gaan de prijs betalen want wij horen net dat er geen 20 miljoen euro in Fryslan komt voor natuur (schade betalingen) zoals men had gedacht. Tel uit je verlies..........

 • Jaap 109

  Laat de jagers nu gewoon hun gang gaan dan word het net weer als vroeger!

 • henk doff

  laten we de jacht weer net als vroeger doen toen was er ook geen probleem .
  anders de hele jaar bejagen waar dat nodig is maar niet allen in de zomer zoals de G7 voorstelt

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.