Home

Nieuws

Aantal stoppers in 2012 lager dan gemiddeld

Den Haag – In 2012 is het aantal agrarische bedrijven met 2,2 procent afgenomen tot een kleine 69.000. Daarmee ligt de daling lager dan het gemiddelde sinds de eeuwwisseling, namelijk 2,9 procent.

Dat meldt onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR in het jaarlijks terugkerende Landbouw-Economisch Bericht (LEB).
De sterkste krimp vond plaats bij gecombineerde bedrijven, wat volgens de onderzoekers bevestigt dat specialisatie samen met schaalvergroting een structurele ontwikkeling is in de agrarische sector vanaf de jaren 50. Het aantal stoppers is bij de glastuinbouw en intensieve veehouderij het grootst. Er zijn anno 2012 4.049 glastuinbouwbedrijven, tegen 8.804 in 2000. Van de 12.058 intensieve veehouderijen in het millenniumjaar, zijn er nog 6.994 over. In 2012 nam het aantal akkerbouwbedrijven licht toe van 11.953 naar 12.016.

Of registreer je om te kunnen reageren.