Home

Nieuws 3483 x bekeken 49 reacties

'200.000 hectare bloemrijk grasland voor weidevogels'

Den Haag – Vogelbescherming Nederland wil 200.000 hectare bloemrijke weide realiseren. In Den Haag werd daarom een startschot gegeven voor de campagne ‘Red de rijke weide’.

De vogelbescherming roept burgers op om de petitie te tekenen zodat er meer druk kan worden uitgeoefend op de politiek, zuivelfabrikanten en supermarkten.

Op dit moment is er volgens de Vogelbescherming 38.000 hectare bloemrijke weide. Het gaat om grasland met weidevogelpakketten. De Vogelbescherming verwacht dat extra aandacht voor weidevogels op 200.000 hectare, ongeveer een vijfde van het areaal grasland in Nederland, voldoende is om een goede weidevogelstand te realiseren. “De belangrijkste reden is dat we de dalende trend van het aantal weidevogels willen keren”, zegt Kees de Pater van de Vogelbescherming.
De benodigde maatregelen voor de weidevogels, vernatting van percelen, minder bemesten en maaien na half juni, kost melkveehouders 300 tot 400 euro per hectare, mede doordat de melkproductie per hectare met ongeveer een kwart daalt. “Dit moet uit de markt betaald worden. Op dit moment worden de maatregelen vergoed met subsidies, maar dit gaat veranderen. In de beginjaren blijft de subsidie onmisbaar, maar later zullen de extra kosten uit de markt moeten komen, doordat de consument een paar cent extra gaat betalen voor een liter melk. De consument blijkt bereid te zijn om extra te betalen”, legt Gerrit Gerrits van de Vogelbescherming uit.

De Vogelbescherming is al drie jaar in gesprek met Friesland Campina en ook met andere zuivelfabrikanten als Cono en Rouveen. “We merken dat biodiversiteit en natuur steeds meer aandacht krijgt bij Friesland Campina. Het gaat dan niet alleen om de soja die wordt geïmporteerd, maar ook om de natuur in Nederland”, zegt Gerrits. Hij zou het liefst zien dat bedrijven op ongeveer de helft van hun bedrijf maatregelen nemen voor vogels. “Het is een keuze van de ondernemer om voor de natuur te gaan. We hebben in het weidevolgenetwerk boeren die zelf kaas maken, waarbij de vraag groter is dan de productie”, zegt Gerrits. In Friesland loopt inmiddels een pilot voor extra weidevogelbeheer, in samenwerking met de Vogelbescherming, Wereldnatuurfonds en de Rabobank.

Laatste reacties

 • p.a.drost1

  Ook al eens gedacht aan het beheersen van de vossenstand? Het aantal vossen is schrikbarend toegenomen de laatste jaren, die vreten meer nesten leeg dan een paar mooie bloemenweides goed kunnen maken!

 • jaapjo

  Voor bloemen moet je bij de benzinepomp zijn

 • Mels

  Zou het die kievit uitmaken of er nou geen,rode,of gele bloemen staan.Die wil zo zitten dat ie kan zien waar gevaar vandaan komt en dat lukt niet in gras van een meter hoog.....

 • harm59

  ''om de dalende trent van aantallen weidevogels te keren'' Vorig jaar kwam nog in het nieuws dat er meer vogels dan andere jaren zijn uitgevlogen, direct opzouten met die zooi dus!

 • boerbarg

  reactie 1 ben ik het mee eens..

 • Zippie

  Inderdaad het is algemeen bekend dat de MARKT staat te springen om hier extra voor te betalen!
  Iedereen is het er mee eens dat er geinvesteerd dient te worden in natuur en dierenwelzijn, tot het zijn eigen portmonee raakt.
  Verder houdt beheer niet op bij het zaaien van bloemen, inderdaad ook de predatoren (lees Vossen) zullen in toom gehouden dienen te worden.

 • aarthamstra1

  Mooi , kan nog wel wat meer bij. 200.000 x 500 euro = 100.000.000 euro
  per jaar .

 • Sjefo

  Waarom weer op boerengrond ? kijk eerst eens naar de grond die al bij de boeren is gestolen (E.H.S) vervolgens extensief beheren en geen vogel meer te zien terwijl doelstelling was/is een betere biotoop voor allerlei planten en diersoorten waaronder ook vogels hier is niets van terecht gekomen, dus wat doen we dan ? even 200.000 ha regelen liefst over de ruggen van de boeren onder het mom van duurzaamheid en draagvlak in de samenleving, weer miljoenen euro en 200.000 ha grond naar de klote, wie stopt dit wanbeleid ? ik ken wel iemand ! HENK BLEKER !!

 • Rapsody

  Direct stoppen met mestinjectie, bovengronds is veel beter en vernielt minder.

 • Miriamnu

  Nu nog voor de varkens..............

 • Miriamnu

  Ach Sjefo, hoeveel miljoenen heb je nog over??? over de ruggen van boeren, sta bijna spontaan te janken.

 • lezertje

  Bloemrijk grasland aanleggen heeft niet zoveel zin.Vossen en roofvogels zijn
  de grootste boosdoeners.Die maken heel veel nesten kopot.Vorige week stond
  nog op internet dat ergens in duitsland 's nachts opnamen waren gemaakt van
  vossen die tientallen weidevogelnesten leeggeroofd hadden.
  Dus naruurliefhebbers wordt eens een keer wakker en laat niet altijd
  de boeren overal voor opdraaien!!!!!

 • zanden

  Met wij-en-zijdenken en met de schuldvinger alleen naar elders ( vossen, roofvogels ) te wijzen kom je er niet. Helaas dat is ook nu weer de tendens in de meeste reacties. Jammer.

 • BO(skabout)ER

  Er zijn te veel ooievaren, haviken en vossen, er word te weinig mest op het land gedaan..Zijn wij boeren gek of is de rest gek geworden!

 • wijntje41

  de rest

 • polsbroek

  weidevogels nestelen niet in schraal natuur land want daar is niets te vreten maar dat moeten de zgn deskundige nog ontdekken ze zijn niet slimmer daar kunnen niets aan doen

 • joannes

  Die Gerrit Gerrits heeft met dat bemoeien in andermans bedrijf een leuke job gecreeëerd zolang er geld gedoneerd wordt! Dat lijkt beter betaald dan boeren en dat in een 5 x hooguit 8 uur job. Dat noemen ze toegevoegde waarde! 300 tot 400 eurotjes per hectare die uit de markt moet komen! Welke markt? Het leeuwendeel wordt geëxporteerd en concurreert op een competatieve wereldmarkt! Deze droomer is met volks verlakkerlei bezig of gewoon een bedrijfsgroep ten gunste van de droom ¨Nederland een Natuurpark¨ het brood uit mond aan het stoten. Philips laat zijn industrie terrein ook niet inrichten door de publieke opinie en bij een boer zou dat ook niet moeten kunnen. Waar haalt men het idee vandaan dat boeren hun exploitatie moeten delen met een natuurfauna van de 18e eeuw; je weet wel die uit boekjes en van schilderijen. Vogels hebben het nog nooit zo goed gehad. Hele kolonies ganzen en zwanen bevolken landerijen die ooit voor koeien waren. In de 18e eeuw hadden die al lang in de pan gelegen.

 • PetervanKempen

  @lezertje heeft gewoon gelijk, filmpje was in friesland (ook buitenland? :-)maar kan ook dat er tientallen van die heterdaadjes op film staan uit heel veel meer boeren (vogeltjes) land.
  @zanden: boeren zijn allang via rapportages van toekijkende en hebberige natuurclubs als onwerkzame landschapsbeheerders gebrandmerkt. Net gelezen dat boeren die op hun eentje aan natuurbeheer willen doen dat niet meer mogen en geen geld meer krijgen. Nee maar de boeren om natuurgebieden heen waarin men niet eens gewenste grauwe ganzen kan tellen en beheren , die wel, want die moeten voor G7 de onbeheerde ganzen uit natura 2000 gebieden voeren omdat de natuurlobby al hun geld aan salaris en organisatie kosten verslindt.En maar dromen dat in een vrije markt economie geitewollen sokken de consument ertoe brengen bewust meer te betalen voor een paardenbloem in de wei?
  Inderdaad, de rest is knettergek geworden.

 • trijnie

  Er zijn vossen en roofvogels en kraaien maar hoera er is toch minimaal één Wulpennest uit gekomen op land wat pas in juli gemaaid mag worden maar ja....dat willen de meesten van jullie niet horen.
  Hoe je'het ook wendt of keert de weidevogelstand gaat kapot aan te vroeg maaien rollen en injecteren. En ik heb hier bijna 40 jaar ervaring mee.

 • joke.vandijk@xs4all.nl

  Wij wonen in het midden van het land. Op een bedrijf wat al meer dan 400 jaar in de familie is. vroeger kwamen hier veel weidevogels groot. Maar door de vele vossen, boommarters en dassen (voor de laatste twee wordt subsidie verstrekt, voor behoud en beheer) hebben de weidevogels ook geen kans meer. Wij denken niet dat de zuivelfabrieken zitten te wachten op dassen die tbc kunnen veroorzaken onder het vee. Laat de natuurorganisaties hier maar eens over nadenken, voordat ze de boeren weer de schuld in de schoenen schuiven

 • poldes

  extra weidepremie,voor de koeien in de wei.
  extra bloemen in de wei met vogels en beestjes.
  extra 162000 Ha voor de dieren.
  extra zuivelgeld voor de bouw van mestverwerking instalatie,s/gebouwen.
  extra melkproductie door de koeien en de boeren voor de chinze eerste jaar.
  wij hebben overal geld voor;behalve een kostedekkende boerderijmelkprijs.
  ook hebben wij nog geen vereniging ter bescherming van de overblijvende boeren.word wel extra hard nodig hier.

 • sallandseboer

  De vossen, kraaien en matters zijn grote boosdoeners.
  Maar ook boeren zouden door een simpel iets veel jonge vogeltjes kunnen redden: maai van binnen naar buiten. Zo jaag je de vogels niet naar het midden. Kost een kwatiertje extra op een paar bunder.

 • Henk j

  Vorig jaar 8 nesten gespaard voor het maaien eend van het nest geplukt door de vos eieren opgevreten door de kraaien en de andere ook niets van terecht gekomen waar maak ik me dan nog druk voor

 • koestal

  ja, maak van Den Haag maar een leuke bloemenweide, dus het gazon niet te vroeg maaien,dat is nog eens biodiversiteit,waar ze de mond vol van hebben,wie z,n eigen tuintje wiedt,enz.

 • koestal

  Ze willen de kool en de geit sparen,dat gaat nooit goed,de kraaien,buizerds ,ooievaars en vossen houden hier de boel wel kort,geen jonge weidevogel wordt hier groot.En de boer krijgt maar weer de schuld.Het is gewoon zinloos gepraat !

 • koestal

  De consument is bereid te betalen zegt Gerrits,ja met de mond wil de consument wel,zeggen en doen zijn twee verschillende dingen. veel blabla maar verder niks

 • alco1

  Hopeloze situatie voor de weidevogel, vooral ook omdat men zich al gauw ervarings deskundige noemt. Trouwens laten we het maar eens over een andere boeg gooien. Ik vond het wel gemakkelijk dat we steeds konden door maaien en schudden, zonder steeds om de markeerpaaltjes een veldje te laten staan.

 • alco1

  Trouwens bloemrijk duidt op verschraling en dat is ook juist geen ideale omstandigheid voor legsels. Kijk maar naar de natuurgebieden, waar je ook zelden kieviten en grutto's ziet.
  We hebben hier in de buurt nog wel een paar scholekster en wulpnesten gevonden, zij kunnen zich met hun lange snavel waarschijnlijk nog wel verdedigen, echter op land waarop de boer illegaal in de winter mest uitreed.

 • koestal

  Hier bij Meppel is een ooievaarsstation,hier overwinteren tientallen ooievaars,worden ,s winters bijgevoerd met overtollige kuikens van een grote broederij in de buurt,ze worden in het voorjaar aan hun lot overgelaten,wat doen de ooievaars ? Ze struinen de weilanden in de omgeving af naar voedsel. In een cirkel van 15 tot 20 km rond Meppel worden alle weilanden afgezocht door deze vogels naar voedsel,alle jonge kieviten en andere jonge weidevogels verdwijnen in de maag van de ooievaars ,wat moet een boer hier tegen doen,de boeren krijgen wel weer de schuld dat er zo weinig weidevogels zijn

 • r.steller

  gek he dat er weinig weidevogels zijn de verplichte injecteur vernielt alle nesten

 • PetervanKempen

  Kortom, De 'natuurliefhebbers' hebben een wens voor de boeren waar ze niet voor willen betalen en in hun eigen 'neptuur'gebieden niets aan doen.
  Toch heb ik respect voor Sallandseboer. Zou het karakter zijn dat een boer niet alleen geeft om zijn eigen vee maar ook om dieren die hij dagelijks in zijn veld tegenkomt/ De machteloze woede tegen de ongeremde groei van roofdieren waartegen niets mag worden ondernomen zegt genoeg. LTO ga eens uitleggen aan deze meneer hoe het zit en vraag hem en zijn organisatie die je elke dag in G7 spreekt dan meteen even de financiering rond te maken met Dijksma voor die hectares gewenste bloemenweides. Kwestie van bijpassen van verloren voedingswaarde grasoogst, verlies van efficientie en melkproduktie en eventuele extra arbeidskosten, zoals ook inzetten van die veel verguisde nazorgers en eindelijk eens weer toestaan vossen te bestrijden door te lichtbakken. Wat jullie (nog) niet weten is dat de IPO/G7 adviseert vossen te fokken in natuurterreinen om de ganzen kort te houden, zoiets als brand blussen met benzine. Gekgeworden dus.................

 • koestal

  idealisten over de rug van de boer

 • Bacon

  Volgens mij hebben ze een klap van een dolle Neger gehad.Maar mischien kunnen ze in de Haag vragen op ze door middel van zand opspuiting aan de kust Nederland 150000 ha groter kunnen maken. Gewoon een gat graven in zee en dan aan de kust opspuiten.zorgen ze gelijk voor een lager zeespiegel en hoeft men mogelijk niets aan de dijken te doen en vangen ze 3 vliegen in één klap.

 • Mels

  Nee,dat kan niet want die onzin moet dan weer gecompenseerd worden met nieuwe neptuur op het land. Je krijgt dan het Hedwige effect. Nederland moet straks ergens land annexeren want de aanleg van een ha snelweg staat gelijk aan 2ha neptuur aanleg..... land tekort uiteindelijk.

 • Romeijn

  Wat is hier nu mis mee als ze de boeren gewoon goed willen (laten) betalen?

 • alco1

  @ Romeijn. Er zijn ook mensen die het landsbelang in het achterhoofd hebben. Zoals we nu bezig zijn gaan we rechtstreeks toe naar totale wanorde, met alle gevolgen van dien. Als er geen monden gevuld behoeven te worden en er niet verdient behoeft te worden om ook daadwerkelijk sociaal te kunnen zijn, dan kwam er hier helemaal geen discussie los. Maar de staat draait nu net als een gezin die een steeds hogere hypotheek neemt om maar luxueus te kunnen leven. Tot dat de bom barst.
  En wat het bloemrijk betreft in dit artikel. Dat is een teken van schraalheid, juist een omstandigheid waar een weidevogel niet van houdt. Als je een oase wilt maken dan zal er in de winter bemest moeten worden, om zo nog enigzins bodemleven in het voorjaar voor de weidevogels te creëren.
  Echter is weidevogel beheer in handen van leken, die alleen maar de boer ziet als veroorzaker van de achteruitgang, zelfs het woord kraai nog niet in de mond nemen.

 • Romeijn

  Aanhoudend geklaag en landsbelang zijn niet hetzelfde.
  Sinds wanneer vecht de boer tegen de natuur in plaats van met de natuur mee te werken? Komt dat door Bijbelverhalen over volkeren in de woestijn of door industriële bruinhemden?
  Dat voor weidevogels zo extreem bemest moet worden is een achterhaalde theorie. De grondwaterstand en mozaïekbeheer zijn veel meer bepalend voor een goede weidevogelstand. Bloemrijk kan ook voedzaam zijn: wat paardenbloemen hoeft bij begrazing geen verminderde opbrengst te betekenen.

 • alco1

  Wat nou aanhoudend geklaag. Feiten daar gaat het om. De boer vecht niet tegen natuur, maar is natuur. Wat extreem bemesten? Waar fantaseer je dat woord nou weer vandaan. Grondwaterstand en mozaïkbeheer is optimaal in natuur gebieden, maar zien we daar weidevogels? Ook bij ons paardebloemen bij de vleet, waardoor we de radiateur steeds schoon moeten maken.
  Een weidevogel beheer moet in handen vallen van mensen met verstand van zaken en niet door ambtenaren die de bel hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt.

 • trijnie

  Romeijn , helemaal gelijk, mijn buurman mest wel degelijk met drijfmest en stikstof maar het land staat vol pinkster-paarde- en boterbloemen. Het verschil zit erin dat hij de gifloonwerker niet laat komen. Hij maakt zich niet druk om een beetje minder en werkt om te leven.En zijn koeien varen er wel bij,ze hebben schijnbaar zelfs geen last van de giftige boterbloemen.

 • abtje

  @Trijnie En zijn er bij je buurman met zijn weiland wel weidevogels te zien?
  Hier zijn ook zulke stukken weiland, maar op kraaien, buizerds, ooievaars en vossen na ook daar helaas geen weidevogel te bekennen. Er is dus toch meer aan de hand...

 • jos54

  Te veel bomen

 • trijnie

  Abt, nee niet echt, ook hier wordt denk ik te vroeg gemaaid maar er zij enkele bunders die pas laat gemaaid worden en daar is nog wel overlevingskans en dan komen ze vaak vreten in de gemaaide landen, dat zal ze wel makkelijker afgaan. Misschien is het wel een goed idee om gedeeltelijk te maaien en bv een kwart te laten staan. Dan kunnen de jonge vogels zich verschuilen . Maar nu zal ik wel weer te idealistisch zijn.....

 • trijnie

  Trouwens in bloem rijk grasland kunnen ook vlinders en insecten leven en ook die worden gegeten door vogels. In feite zijn die groene biljart lakens de dood voor veel dieren en ik vraag mij af of het niet beter voedsel is voor de koeien, het kan dan wat minder eiwit bevatten, die andere kruiden hebben ze misschien ook wel nodig. Wij eten tenslotte ook niet alleen eieren of vlees.

 • Richie667

  “Het is een keuze van de ondernemer om voor de natuur te gaan.'

  'De vogelbescherming roept burgers op om de petitie te tekenen zodat er meer druk kan worden uitgeoefend op de politiek, zuivelfabrikanten en supermarkten.'

  Mmmm, keuze en druk uitoefenen! Is volgens mij een beetje (?) tegenstrijdig.

  Nu zullen er natuurlijk een heleboel burgers (en ambtenaren) niet eens weten hoe een weidevogel eruitziet. Laat staan dat ze weten dat bijv een wulp en leeuwerik wel graag broeden in lang gras, kievit daarentegen...

  Ben zelf redelijk actief met weidevogel-beheer en 'mijn boeren' zijn duidelijk; 'Als de consument bereid is om €3,- ;-) voor een liter melk te betalen dan hoeven wij geen grote aaneengesloten weides te gebruiken. Dan kunnen we her en der stukjes/stroken laten staan. Dan kunnen wij met minder koeien toch een goede boterham verdienen. Dan is er toekomst voor onze opvolger(s). Als er dan nog iets aan de predatoren wordt gedaan en we mogen (vaste) mest uitrijden, dan is iedereen blij!'

  Maar ja, dezelfde consument die de petitie tekent zoekt echt wel de goedkoopste melk.

 • alco1

  Zolang de vogelbescherming het woordt 'Predatie' niet uitspreken wil. Is weidevogelbeheer een zinloze weg. Elke boer wil wel toegeven dat het werk op het land, hoe erg we dat ook vinden vogels kost. Maar de opstelling van vogelbeheer dat de boer alleen verantwoordelijk is voor de teloorgang, toont de kortzichtigheid van deze club en zal de samenwerking vast geen goed doen.

 • ed12345

  200.000ha da's zo ongeveer 5x de hele noord oost polder doe maar lekker wild vooral als ik b.v. lees dat in de Oekraiene bedrijven hun Eigen laboratorium hebben en de productie tot het hoogst haalbare op willen voeren .Zou het er op neer komen dat veel nederlandse boeren een toeristische atractie worden overeind gehouden door overheids steun Onderwijl de super vol komt te liggen met voeding uit het efficientere en dus goedkopere buiten land .Ik hoop dat het niet die kant uit gaat

 • Mels

  Ed ik ben bang van wel... Kroes sprak ook al uit dat NL kennis en ict moet exporteren en daar dus op moet inzetten. Die paar met subsidie in leven gehoude boeren zal ze een ruk wezen. Neptuur daar kun je lekker van leven.....

 • trijnie

  ICT zit al heel veel in het buitenland, mijn zoon moet dat 'sturen' Maar hier zijn geen vrachtauto's voor nodig. Maar ik weet wel zeker dat de landbouw nooit uit Nederland verdwijnt en let wel ook de lonen elders gaan de lucht in.
  Daarbij 'zijn er alweer bedrijven die hun productie weer terug halen naar Nederland

 • Romeijn

  Er is een nieuw boek verschenen: Weidevogels in een veranderend landschap.
  Wat uitspraken van de schrijvers: 'Vetgemeste weilanden waar het gras veel te hard groeit. Dat is voor de kuikens een ondoordringbare jungle. Die kunnen daardoor geen voedsel vinden.' Weidevogelbescherming draait volgens Van't Veer en Van der Geld te veel om nestbescherming. 'Daar gaat een groot deel van de subsidie naartoe. Als kuikens niet vliegvlug worden wordt veel te snel gewezen naar predatoren. De aard van het landschap is echter van veel groter belang' zeggen de schrijvers. En daarmee bedoelen ze de monoculturen van Engels raaigras in plaats van bloemrijk grasland en te lage grondwaterstanden.
  Waarom zouden ze zich daar toch zo druk om maken?

Laad alle reacties (45)

Of registreer je om te kunnen reageren.