Home

Nieuws 2 reacties

180 kilometer dijk verzwaren voor 2020

Den Haag – Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de dijken aangewezen die als eerste verstevigd moeten worden in het kader van de waterveiligheid.

Voor 2020 moet 180 kilometer dijk, verdeeld over 32 projecten verspreid over het land, worden versterkt. De aanwijzingen zijn het gevolg van de derde landelijke toetsing van de primaire waterkeringen. In 2011 bleek dat de keringen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer niet overal aan de veiligheidseisen voldoen.
In het zogeheten Hoogwaterbeschermingsprogramma worden dijken opgeknapt op basis van een risico-inventarisatie. Hierbij wordt niet alleen meer gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de eventuele gevolgen. Gebieden met de grootste risico's in aantallen slachtoffers en economische schade worden het eerst aangepakt.

Nu de dijken aangewezen zijn, wordt gekeken op welke wijze de waterkeringen het beste versterkt kunnen worden. Of hiervoor extra landbouwgrond aangekocht moet worden is nog niet bekend.

Laatste reacties

  • koestal

    werk aan de winkel

  • koestal

    kijk maar naar wat er nu in Duitsland gebeurd is !

Of registreer je om te kunnen reageren.