Home

Nieuws

'Windenergieplannen kabinet onhaalbaar'

Den Haag – De plannen van het kabinet om binnen zeven jaar het Nederlandse windmolenpark op land uit te breiden zijn onhaalbaar. Zo’n 30 procent van de aangewezen gebieden dreigt om diverse redenen af te vallen, zo waarschuwen politici, bedrijven en milieu-organisaties.

Eind vorig jaar kwamen kabinet en provincies overeen dat in 2020 het gezamenlijke vermogen van windturbines 6.000 megawatt moet bedragen. Veruit het grootste deel hiervan, ruim 4.000, is nog niet gerealiseerd. Hiervoor zijn in maart twaalf gebieden aangewezen, onder meer in de Drentse Veenkoloniën, de Eemshaven en aan het IJsselmeer. Maar voordat de bouw kan beginnen, moeten nog veel hindernissen worden genomen. Te veel, zeggen deskundigen.

Een groot aantal van de aangewezen locaties ligt namelijk in gebieden met hevige concurrentie van bijvoorbeeld natuur of recreatie, zegt projectleider Willem Verhaak van de Windunie. Hij was donderdag een van de sprekers tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de plannen. Volgens Verhaak is het zeer waarschijnlijk dat er over zeven jaar niet meer dan 4.300 megawatt is gerealiseerd. “Dan spreek je over een enorm gat.”

Volgens de Amsterdamse wethouder Maarten Poelgeest (Groenlinks) hebben Rijk en provincies dat probleem grotendeels aan zichzelf te wijten. Hij wijst erop dat bij de aanwijzing geschikte locaties zijn genegeerd. Zo zou de haven van Amsterdam belangstelling hebben voor een windmolenpark, maar is dit gebied niet opgenomen in de plannen van minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur en Milieu). In Friesland houden vijftig dorpen zich tevergeefs beschikbaar voor de plaatsing van turbines, aldus Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie.

Veel spelers vinden dan ook dat deze alternatieve gebieden alsnog met gezwinde spoed onder de loep moeten worden genomen; ervan uitgaande dat het zo’n zeven jaar duurt voordat een windmolenpark gereed is, lijkt er geen tijd te verliezen. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer met de minister over de kwestie. Dan moet blijken of er inderdaad nieuwe locaties bij gaan komen, of dat de huidige plannen worden gevolgd.

Of registreer je om te kunnen reageren.