Home

Nieuws 10 reacties

'Vergoeding ganzenschade op grasland niet ter discussie'

Doetinchem - De vergoeding van ganzenschade op grasland staat op geen enkele manier ter discussie. Dat zegt Joop de Koeijer, namens LTO betrokken bij het ganzenoverleg van provincies en zeven organisaties in reactie op een open brief van de NMV.

Maandag stuurde de melkveehoudersvakbond een open brief aan alle betrokken partijen om haar zorgen te uiten over de status van blijvend grasland in het ganzenbeleid. Volgens de NMV krijgt blijvend grasland een andere betiteling. Daardoor zou schadebestrijding, verjaging en afschot onmogelijk worden, evenals een schadevergoeding uit het Faunafonds. De NMV spreekt van 'verstrekkende gevolgen' als grasland niet langer aangemerkt zou worden als schadegevoelig.

Volgens De Koeijer ziet de NMV een probleem dat er niet is. Blijvend grasland heeft volgens hem al tien jaar de status van 'niet kwetsbaar gewas'. De betekenis daarvan is niet dat er geen schadevergoeding mogelijk is, maar dat er geen verplichting geldt om de ganzen te weren. De inspanning daarvan weegt niet op tegen de vermeden kosten. De ganzen mogen juist wel verjaagd worden en van de schadevergoedingen gaat het overgrote deel naar grasland. De Koeijer: 'Er is geen sprake van een verandering in die status. En er is geen sprake van een korting op het budget voor schade op grasland. En wat betreft afschot: in de winter geldt een rustperiode, maar in de zomer wordt men juist aangemoedigd om zoveel mogelijk ganzen te schieten.'

Laatste reacties

 • Zippie

  En wat betreft afschot: in de winter geldt een rustperiode, maar in de zomer wordt men juist aangemoedigd om zoveel mogelijk ganzen te schieten.
  EN JUIST WAT BETREFT DEZE LAATSTE ALINEA IS IETS WAT MIJ BEHOORLIJK TEGEN DE BORST STUIT. WAAR ZIJN WE EIGENLIJK MEE BEZIG.
  BEHEREN LEES AFSCHIETEN DOE JE NIET IN DE PERIODE ALS DE DIEREN KUIKENS HEBBEN. OMGEKEERDE WERELD!

 • info36

  Door figuren zoals jij is alles uit de klauwen gelopen. Door die zogenaamde fourageergebieden waar geen pijl gras staat gaan de ganzen malse akkers en weilanden opzoeken. Het is echt een grote plaag die nog steeds erger word. Door de geknutselde natuur in Nederland zit alles scheef. Visieloze figuren maken de dienst uit en wij zien onze boterham bedreigt. Ik zit niet te wachten op die regelzuchtige schadevergoeding. Ik zit heus niet op dierenleed te wachten maar het is een grote nationale plaag.

 • PetervanKempen

  (is het de broer van peter de koeier?) misleidt boeren met G7propaganda wat vogelbescherming heeft afgedwongen: In EU wetgeving is het RECHT van de boer aanzienlijke schade aan GEWASSEN te bestrijden geregeld. Daarvoor kan vrijstelling art 65 verleend worden, door rijk of provincie. Laatste is geval. Waarom dit recht aan boeren ontnemen?? Als dit recht niet wordt verleend aan boeren met oud grasland, en er blijkt geen voldoende geld te zijn voor de kosten van opvang van nu niet beperkte populaties trekkende ganzen, is de boer de 'piel' van het ganzenbord.Het zwakte bod is van G7/IPO is, dat er geen open eind schade budget is voor ganzen schade, dat vergeet de Koeier te zeggen. Nu de lolly dat je als boer niet hoeft te (laten) verjagen en afschieten om (misschien!!) geld te krijgen,maar bij dit ongeremd opvang beleid over twee jaar geen geld, en geen rechten om zelf schade te keren of te voorkomen .
  Elke boer bekend: steeds hoger 'eigen risico' wat van je vergoeding afgaat, niet pro rata vergoeden van de vervangingswaarde , mestbalans probleem en het steeds meer uitsluiten van soorten die je mag verjagen en afschieten:brandganzen,smienten, allang niet meer bedreigd waartegen je voortaan al machteloos staat. Ik ben geen boer maar denk dat boeren hier niet intuinen. Gewoon weer aanvragen die vrijstelling, als G7 policy in de zomer een probleemloze winter levert hoef je em immers niet te gebruiken!.

 • J@gertje

  In de zomer wordt men juist aangemoedigd om zoveel mogelijk ganzen te schieten?????
  Dat mag de Koeijer mij dan eens uit leggen.
  En laat hij dan ook eens een hartig woordje gaan praten met FBE Gelderland.
  FBE Gelderland werkt afschot van zomerganzen alleen maar tegen.
  Ik zit hier met kromme tenen te kijken naar heel veel ganzen, maar ik mag niets.

  Groet,
  J@gertje

 • PetervanKempen

  Ook weer zo een G7 belofte die niet waargemaakt wordt: mogelijk maken dat ganzen BINNEN de gebieden waar ze welig tieren mogen worden afgeschoten. Dus niet: 'over de dead body' van natuurbeh(g)eerders, (die trouwens in de FBE , ook gelderland, de meerderheid hebben) .'Jagertje': je wbe aanspreken dat die de FBE gek maken met aanvragen om grondgebruikersverklaringen en vrijstellingen art 65 desnoods 68 om BINNEN natuurterreinen orde op zaken te stellen. Nooit heb ik ooit in Nederland op boerengronden waar gejaagd wordt, teveel ganzen zien rondhangen. In het riet van 'Nieuwe Natuur' is een ganzen fokkerij gaande waarbij je de vreemdste bastaards ziet rondlopen.
  Enfin, we zijn er nog. We vragen nu beleefd aan de 'natuurbeheerders' om eerst even hun stukje eigen beheer in eigen gebied te leveren voor de boer( buurman) het weer moet ontgelden. Tegen een vergoeding van patronen en kms willen we als 'boern' jager 'wel even langs komen'.

 • mts mulder vd honing

  Gewoon een laserpen kopen, als iedere boer een laserpen aanschaft jegen we de ganzen Nederland uit.
  Is trouwens goedgekeurd door het faunafonds.
  ps. niet die dure van cav maar eentje van 100 euro, werkt prima.

 • abtje

  Dan zal je er toch een geweer onder moeten hangen. Die ganzen wennen er anders aan en gaan die lasers negeren.

 • abtje

  Kan je die pen alleen nog voor de controlerende vliegtuigjes en helicopters gebruiken en dat is verboden.

 • J@gertje

  @mts mulder vd honing,
  Een laserpen is geen oplossing maar een verplaatsing van het probleem.
  Wat mij betreft richten de ganzen nog veel meer schade aan, ik ga namelijk niet dansen naar de pijpen van de FBE.
  Als je van die ganzen af wilt zullen er ruime ontheffingen moeten worden afgegeven.
  Zolang dit niet gebeurd laat ik de ganzen met rust.

 • PetervanKempen

  De discussie is in volle gang. LTO klaagt nu over het nog niet hebben aangewezen van opvanggebieden, dat is immers voor die boeren een vaste prik van geld. Helaas wordt het niet die 130% maar toch de niet opgevangen ganzen uit natura 2000 gebied mogen daar gesubsidieerd eten.
  Blijven de overige boeren op overblijvend grasland, de veehouders dus, over.
  Ik wil hen allen dringend aanraden gewoon weer een vrijstellingb art 65 aan te vragen voor schadebestrijding en afschot ter bescherming van hun gewassen.
  Hoor nvaak dat boeren geen gezeur willen van de aanvragen etc, maar met deze vrijstelling kun je wel je eigen bedrijfsschade beinvloeden! Schade vragen kan altijd nog, je bent in ieder geval eigen baas op eigen veld.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.