Home

Nieuws 10 reacties

'Verbod neonicotinoïden rem op technologie'

Enkhuizen – Syngenta en Bayer CropScience vrezen dat een Europees moratorium op neonicotinoïden in de teelt van mais en koolzaad een rem op technologische vooruitgang in de gewasbescherming zal betekenen.

Het wordt voor de bedrijven minder aantrekkelijk formuleringen te registreren als de Efsa de spelregels tijdens het spel aanpast. Financieel is het verbod voor de ondernemingen van beperkt belang.
De agrochemiebedrijven houden vast aan hun standpunt dat de zaadcoatings bij inzet volgens de voorschriften veilig zijn voor bijen. Syngenta zegt in een verklaring dat het voorstel tot een moratorium gebaseerd is op “ondermaatse wetenschap” en geen recht doet aan “een schat aan bewijs uit de praktijk.” Bayer CropScience zegt dat de wetenschap in het beslissingstraject “is verwezen naar de achterbank”, een gevaarlijk precedent. De financiële schade valt volgens de bedrijven mee; ze willen vooral voorkomen dat nieuwe technologieën onheus worden beoordeeld.
De Europese Commissie won in twee stemronden geen rechtsgeldige meerderheid onder EU-lidstaten voor een voorstel tot een moratorium met een looptijd van twee jaar. De Europese Commissie is van plan toch een moratorium in te stellen vanaf 2014. Zaadcoatings worden volgens LTO gebruikt op circa 8 procent van het maisareaal in Nederland. Het betreft maisteelt  op eerder gescheurd grasland en met risico op ritnaalden. Tevens raakt een verbod de koolzaadteelt, in Nederland circa 2.700 hectare groot.
Volgens directeur Michael Kester van Syngenta Nederland  zijn sinds de introductie van zaadcoatings vijftien jaar geleden zestig incidenten geweest met neonicotinoïden, vrijwel allemaal in het begin – al was er een groter incident in Duitsland in 2007. Neonicotinoïden zijn giftig voor bijen en bij het zaaien kan stoffractie vrijkomen en verwaaien. “Sindsdien zijn gebruiksnormen aangepast, machines verbeterd en is de stoffractie op zaad fors verminderd.”
Als de Efsa wil dat we de stoffractie fors verlagen, kan dat volgens de bedrijven. “Het lost volgens ons de bijensterfte niet op maar het is technisch vrij eenvoudig”, aldus Kester. Het probleem is volgens Kester echter dat onduidelijk is hoe onderzoek moet worden uitgevoerd. Bedrijven kregen in het verleden bij voortschrijdend inzicht over chemicaliën van de Efsa doorgaans twee jaar de tijd om nieuwe studies te maken en presenteren.
Volgens LTO specialist voor gewasbescherming Jaap van Wenum zijn er geen alternatieven in de bestrijding van ritnaalden. “Zeker de ondernemers die meer aan vruchtwisseling willen gaan doen, stuiten dan op problemen." Zonder zaadcoating in de koolzaadteelt moeten meer bespuitingen worden uitgevoerd. Dat betekent meer kosten die de teelt onrendabel maakt. “De verwachting is dan ook dat het koolzaadareaal zal krimpen”, aldus Van Wenum.

Laatste reacties

 • trijnie

  Beter nu de rem erop dan later een aanrijding die meer kapot maakt dan ons lief is.... Want als er geen bijen meer zijn, is het met ons voedsel gedaan.

 • Henk Tennekes

  Het neonicotinoiden moratorium is niet een gevolg van 'ondermaatse wetenschap' zoals Syngenta beweert, maar van ondermaatse risico analyse. De huidige risico analyse gaat nog steeds uit van het Paracelsus paradigma dosis facit venenem, d.w.z. dat giftigheid dosis-afhankelijk is, en veronachtzaamt het feit dat de giftigheid in veel gevallen ook van de blootstellingstijd kan afhangen. Met andere woorden, de gevolgen van langdurige blootstelling van bijen aan zeer lage concentraties van neonicotinoiden in stuifmeel en nectar werd schromelijk onderschat. Bayer CropScience en Syngenta hebben geen enkele reden nu te jammeren. Ze hebben een gouden kalf verdiend met stoffen, die het ecosysteem naar de rand van de afgrond hebben gebracht. Er is voldoende geld om een ingrijpend verbeterde risico analyse toe te passen op de pipeline, waarmee veilige producten op de markt kunnen worden gebracht. Tegelijkertijd zouden de producenten nu eindelijk in moeten zien, dat het geen enkele zin heeft met alle macht onveilige producten op de markt te willen handhaven. Wat nodig is, is verantwoord ondernemerschap, en geen Manchester kapitalisme.

 • Henk Tennekes

  Het is absoluut stuitend keer op keer te moeten lezen dat de LTO weer de mond vol heeft over de nadelen van een neonicotinoiden moratorium, terwijl deze belangenorganisatie nu al meer dan een decennium het antwoord schuldig is gebleven op de bestrijding van de groteske vervuiling van het Nederlandse milieu met deze bestrijdingsmiddelen, waardoor de natuur naar de knoppen dreigt te gaan. Jaap van Wenum, er zijn veel Nederlanders die niet bereid zijn deze prijs te betalen voor het overschot op de handelsbalans.

 • abtje

  Ik ben absoluut geen LTO er, maar moeten die dan een ander middel uitvogelen wat de schade beperkt en het milieu ontziet of moeten die chemiegiganten dat doen?

 • alco1

  @ Henk Tennekes. Begrijp me niet verkeerd. Ook bij mij is er zeer zeker een angst over alle bespuitingen. Maar jij doet alsof jij de wijsheid in pacht hebt.
  Dat begon al met de teruggang van de weide vogels. Zeer zeker zijn de bewerkingen van het land daar mede oorzaak aan. Maar andere oorzaken als verschraling en predatie moeten ook hierbij vermeld worden. Wij hebben hier een goede verstandhouding met boer en loonwerker, maar zo af en toe komt er ook weer iemand met ongenuanceerde opmerkngen, waar de samenwerking alleen maar breuken van oploopt. Ga eens na waarom jullie weidevogel vereniging niet meer bestaat.
  Bij bovenstaande ook weer de opmerking over de prijs voor overschot op de handels balans. Nederland voert onzettend veel in, dat kan gelukkig grotendeels betaald worden door overschot van de landbouw, anders zou de crisis nog veel groter zijn. Zulke opmerkingen maken het echter dat je niet serieus wordt genomen. Jammer, want volgens mij heb je wel kennis.

 • joannes

  Wat jammer is dat deze wetenschappelijke discussie over de hoofden van boeren, producenten en consumenten moet worden uitgevochten. Er is blijkbaar zoveel te verdienen dat men probeert politiek voordeel te halen uit het manipuleren van de publieke opinie. En wanneer dat dan ook nog eens per continent doet, dat manipuleren, wordt het helemaal een warboel waar een buitenstaander duizelig van wordt. Waar de gemeenschap belang bij heeft is veiligheid, duideljkheid en vooral een gelijke concurrentie basis zodat productiviteit niet oneerlijk, of schadelijk wordt. Het komt iedere keer weer op ethiek aan zo blijkt!

 • Henk Tennekes

  @alco1. De weidevogels hebben grote moeite zich voort te planten omdat er een gebrek aan eiwitrijke insecten is ontstaan. Onderzoek van de universiteit Utrecht heeft nu aangetoond dat de milieuverontreiniging met imidacloprid gepaard gaat met een drastische reductie van insecten, hetgeen ook absoluut te verwachten is als je weet hoe giftig imidacloprid voor insecten is. We hebben sinds 2003 te maken met toenemende verontreiniging van de bodem en het grond- en oppervlaktewater met imidacloprid. Dat is een tikkende tijdbom. De LTO bleef al die tijd het antwoord schuldig op hoe de zich aftekenende milieuramp het beste kan worden bestreden. Sorry, maar dan schiet me het blijven vasthouden aan de noodzaak van neonicotinoiden wel eens in het verkeerde keelgat.

 • abtje

  Wat eten kraaien , eksters en kauwen dan, behalve weidevogeleieren en jonkies? Ik zie ze geen gras eten. Wel zitten er duizenden in de bosranden te loeren naar de weidevogels die er niet meer zijn.
  En overleven de weidevogels die invasie, heb je altijd nog buizerds en vossen.
  Deze natuurramp kan je weer wel mede op de LTO schuiven. Die regelen het overleg wel voor de weidevogels.

 • Henk Tennekes

  Imidacloprid werd gevonden in 89% van watermonsters die werden genomen in agrarische gebieden van Californië, en in 19% van de monsters werd de maximaal toegestane concentratie van 1,05 microgram / L, zoals vastgesteld door Environmental Protection Agency (EPA), overschreden. In Nederland kwam imidacloprid in meetbare hoeveelheden voor in 30% van de 4.852 watermonsters die door Waterschappen werden verzameld tussen 1998 en 2007. Deze cijfers geven aan dat er inmiddels een wijdverbreide besmetting is van het oppervlaktewater met zeer langzaam afbreekbare (persistente) systemische insecticiden. Het eerste gevolg van deze besmetting is de geleidelijke vermindering, en mogelijk het verdwijnen van hele populaties van aquatische geleedpotigen in de getroffen gebieden. Omdat deze organismen bovendien een primaire bron van voedsel voor een groot aantal soorten van gewervelde dieren zijn, zal de uitputting van hun belangrijkste voedselbron onvermijdelijk indirecte effecten hebben op deze dierlijke populaties. Het geval van de patrijs (Perdix perdix) in Engeland is een voorbeeld van hoe pesticiden indirect de ondergang van een soort kan veroorzaken door de teloorgang van onmisbare voedselbronnen. Daarom zijn waarschuwingen over de mogelijke rol van milieuverontreiniging met neonicotinoiden bij de sterk dalende populaties van vogels, kikkers, egels, vleermuizen en andere insectenetende dieren niet ver gezocht en moeten serieus worden genomen.

 • abtje

  @Henk, je bent weer selectief aan het cijfer shoppen geweest.In Californie werdt in 19 % overschrijding gemeten.
  In Nederland werd in 30 % een meetbare hoeveelheid aangetroffen. Het zit er in, maar hier 'vergeet'je de normen.
  Bovendien vertelde je vorige keer dat het in water snel afbreekt, als de zon er maar op staat.
  Het is fout spul, geloof ik je direct in, maar hou het geloofwaardig met eerlijke cijfers. Ga als wetenschapper niet de emotie er zo in misbruiken.
  Eerst een eng verhaal hoe erg het in Amerika is en dan de nederlandse cijfers ermee vergelijken, terwijl er niets te vergelijken is dan dat 'het'in het water meetbaar is.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.