Home

Nieuws 1 reactie

Tientallen derogatiezaken stilgezet

Den Haag - Het ministerie van Economische Zaken heeft enkele tientallen bezwaarprocedures over boetes bij derogatie stilgezet. Daartoe heeft het ministerie in overleg met de betrokken veehouders besloten, naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Het CBB stelde het ministerie in het ongelijk bij het opleggen van boetes aan boeren die meer grond hadden aangemeld bij hun derogatieverzoek, dan ze feitelijk tot hun beschikking hadden. In al die gevallen legde het ministerie een bestuurlijke boete op die was gebaseerd op een gebruiksnorm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare. De derogatie houdt in dat een norm van 250 kilo kan worden gebruikt.

De boeren voerden onder meer aan dat de boete zou moeten worden gebaseerd op overschrijding van de norm van 250 kilo, die gunstiger uitpakt, omdat dan 80 kilo per hectare meer aangewend kan worden. De boete voor overschrijding van de norm wordt dan aanmerkelijk lager. Dat kan tienduizenden euro's schelen.

Het ministerie zegt de uitspraken van het CBB te bestuderen. Of het ministerie het boetebeleid aanpast of de regels wil aanscherpen, is onbekend.

Eén reactie

  • Marco22

    Lnv interpreteert brusselse regels op haar eigen manier#laf.

Of registreer je om te kunnen reageren.