Home

Nieuws 5883 x bekeken 21 reacties

Rekenkamer: ammoniakbeleid niet effectief genoeg

Den Haag – Het Nederlandse ammoniakbeleid is op korte termijn niet effectief genoeg om biodiversiteit te beschermen. Ook het dierenwelzijnsbeleid vertoont 'slechts geringe voortgang'.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport over de duurzaamheid in de intensieve veehouderij. De Rekenkamer beveelt de staatssecretarissen van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu aan om de milieuvoorschriften voor ammoniakuitstoot aan te scherpen om zo de stikstofneerslag te verlagen. Volgens de Rekenkamer verdraagt zogenoemde kwetsbare natuur maximaal 1.000 mol terwijl het landelijk gemiddelde op 2.000 mol per hectare ligt.

Tegelijkertijd is de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof vertraagd, terwijl de helft van de milieuwinst voor uitbreiding van de veehouderij is bestemd. Op termijn kan het nodig zijn om ruimtelijke doelen te wijzigen, bijvoorbeeld door een duidelijke keuze waar veehouderij of natuurkwaliteit voorrang krijgt. De Rekenkamer pleit ook voor betere handhaving van milieuvoorschriften samen met gemeenten en provincies en wijst in dat verband op problemen door slechte naleving van het gebruik van luchtwassers. Ook moeten meetmethodes voor ammoniak worden gehanteerd waarbij nieuwe inzichten en ontwikkelingen zijn verwerkt.
De Rekenkamer rekent ook rundvee inclusief melkvee tot de intensieve veehouderij in dit verband. Dat kan een verdere toename van ammoniakuitstoot veroorzaken na afschaffing van de melkquotering in 2015 stelt het college vast.

Het beleid van het ministerie van EZ zorgt voor geringe voortgang van het bevorderen van dierenwelzijn in de intensieve veehouderij stelt de Rekenkamer. Maatregelen worden vaak uitgesteld en de ingangsdatum ligt vaak jaren na invoering van wetgeving zoals bij welzijnsregels voor varkens en kippen. Ook blijkt uit controles dat dierwelzijnsregels worden overtreden; in 2011 bij ruim 30 procent van de varkenshouders en bij meer dan de helft van de vleeskuikenhouders, aldus de Rekenkamer. Aangezien de staatssecretaris van EZ meer verantwoordelijkheid bij de sector zelf neer wil leggen beveelt de Rekenkamer aan om duidelijke eisen te stellen aan dit toezicht door de sector zelf en de controle van de NVWA daarop.

Laatste reacties

 • Mozes

  Waar is de ammoniakemissie op gebaseerd? De laatste jaren zien wij een sterke daling van het ureumgehalte in de melk. Dit zien we ook terug in het stikstofgehalte in de mest. Een jaar of vier geleden zaten wij nog op 4,5 tot 4,7 kg N per ton. Nu op 3,9 tot 4 . Tegelijk zien wij dat het gras meer structuur heeft wat betekent dat het koolstofgehalte hoger zal zijn.
  De mest van dit moment bevat dus minder stikstof en deze stikstof maakt ook nog deel uit van een veel hogere C/N-coëfficiënt. Dit leidt tot een veel lagere ammoniakemissie, ook bij dezelfde stal en aanwendingsmethode.
  Heeft de Algemene Rekenkamer rekening gehouden met deze nieuwe situatie?

 • Hogman1

  Met de staatsloterij mee doen en hopen op de hoofdprijs en dan zo rap mogelijk vluchten uit dit land ...iedereen blij en dat is de beste en ik denk ook de enigste oplossing voor mij en vele anderen

 • Mels

  Hogman1 zonder staatsloterij kan het toch ook wel....

 • Hogman1

  Zou ook wel kunnen Mels ,maar ik zou toch ook nog wel graag wat terugzien van al die honderdduizenden euro's die ik gedurende mijn leven als broodvechter heb betaald aan heffingen, belastingen, vergunningen en allerlei ongein gericht op het in leven houden van velerlei staatsambtenaren.
  En aangezien mede door het beleid van deze staatsruifvreters al mijn pakhuizen een financiele waarde hebben van 0 of een beetje meer dan zal de loterij toch een uitkomst kunnen bieden.
  En omdat in de Staatsloterij het woordje Staat voorkomt is het toch wel twee keer zo leuk ( psychisch en financieel?)

 • somporn

  Gezond verstand is ver te zoeken in Den Haag.
  Waar willen ze straks van vreten als ze alle bedrijvigheid uit NL hebben verdreven.
  Ze zijn regelziek,ze proberen je steeds meer onzin op je mouw te spelden.

 • alco1

  Och somporn. Dan denken ze weer: Daar gaat weer een ander departement over.

 • theorikyreintjes1

  Wanneer staan ze met twee benen op de grond? Maar problemen blijven zoeken? Over biodiversiteit gesproken, onkruid vergaat niet.

 • Isidorushoeve

  Het word voor de agrarische ondernemer steeds moeilijker in Nederland.
  Alles wat wij doen om zo'n goed mogelijk product op de markt te brengen is van alles verkeerd . Zouden eens een week niets op de markt moeten brengen en kijken wat dan de reactie is. De mensen die vinden dat hier van alles verkeerd is moeten dit probleem voor heel de EU aankaarten.

 • hooof

  is meneer stapel weer bij de rekenkamer aangenomen

 • Miriamnu

  Maatregelen worden vaak uitgesteld en de ingangsdatum ligt vaak jaren na invoering van wetgeving zoals bij welzijnsregels voor varkens en kippen. Ook blijkt uit controles dat dierwelzijnsregels worden overtreden; in 2011 bij ruim 30 procent van de varkenshouders: SUKKELS!

 • bankivahoen

  Uit welke controles blijkt dat miriamnu@ ?

 • trijnie

  @hogman1, je vergeet de duizenden euro's subsidie die je in je leven als broodvechter van de gemeenschap hebt mogen ontvangen......
  Was vast de moeite waard!

 • bankivahoen

  Heeft ie vele burgers van goedkoop voedsel kunnen voorzien trijnie@ !

 • m.nieuweboer

  Om de vermeende schade van NH3 terug te dringen moet mest in de bodem worden geïnjecteerd, met als gevolg grote schade aan het totale bodemleven.Onderzoek naar deze gevolgen zijn nooit uitgevoerd
  Er is wel emissie van NH3 maar nauwelijks depositie,iets wat er niet is kan men ook niet meten aldus Prof. Van Bruchem.We hebben in ons land te maken met het sprookje van Andersen , ,,De nieuwe kleren van de Keijzer'
  We hebben hier te maken met een georganiseerde onverantwoordelijkheid aldus een hoogleraar.
  M.Nieuweboer

 • bramegberts1

  Wel heel erg toevallig dat eerst het agrarisch natuurbeheer in diskrediet wordt gebracht door het RLI en nu het ammoniakbeleid op de korrel wordt genomen door de rekenkamer. Het zijn ware natuurfundamentalisten die in den Haag aan de touwtjes trekken en het niet na kunnen laten om een goedwillende bedrijfstak ( veehouderij Nederland) een smerige hak te zetten. Wat een lompe tactiek.

 • AD AKKERMANS

  Ik zou eerst maar eens de zorg doorrekenen. Doe gewoon iets nuttigs.

 • koestal

  teveel groenlinks figuren in de rekenkamer ,willen de economie graag afbreken,menen dat we van de natuur kunnen leven

 • mwhjanssen5

  Zolang ze de boer geen eerlijk verdienmodel gunnen zal er geen geld zijn om extra te investeren in duurzaamheid. Als de marges over de produkten gelijk verdeeld werden dan zou iedere ondernemer kunnen voldoen aan welzijn en milieu. Maar ja men wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

 • ghboom1

  Misschien was de conclusie vooraf al bekend en daarna een passend negatief rapport geschreven.

 • alco1

  Wie niet horen wil, die moet het maar voelen. Dat beleid moesten de boeren eigenlijk doorvoeren en allemaal stoppen. De veehouderij is puur ecologisch, zelfs nog beter dan voorheen toen alles nog in uit het wild gevangen werd.
  Men heeft in de rekenkamer oogkleppen op wat het verkeer, industrie, cosmetica, synthetische productie en zo kun je nog wel een tijdje doorgaan, veroorzaakt aan de natuur en welzijn. Maar ja, kritisch zijn over je eigen is zo moeilijk. Daarom wordt de achteruitgang van de natuur maar toegeschoven aan een sector die toch al in het verdom hoekje staat.

 • koestal

  ze vinden het nooit genoeg,totdat er niks meer te eten is

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.