Home

Nieuws 14 reacties

Regels middelengebruik fors aangescherpt

Den Haag – De regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden met ingang van 2014 flink verscherpt. Voor open teelten moet de drift op het hele perceel verminderd zijn met driekwart.

Nu geldt nog een verplichte reductie met de helft in een zone van 14 meter langs water. In 2018 wordt bekeken of 90 procent reductie haalbaar is. Dat staat in de Tweede nota duurzame gewasbescherming, die staatssecretarissen Dijksma van landbouw en Mansveld van milieu naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De verplichte teeltvrije zone voor alle gewassen gaat naar minimaal een halve meter. Als dit in 2016 niet het gewenste effect heeft gehad, gaan de zones naar minstens een of anderhalve meter. De emissies in de glastuinbouw moeten op den duur met honderd procent terug.

Het kabinet wil vanaf volgend jaar geïntegreerde bestrijding verplicht stellen. Hierin is het gebruik van chemische middelen pas mogelijk als andere methoden niet werken. Dit moet vastgelegd worden in ketenafspraken. Iedere sector komt volgens het kabinet zelf met een actieplan.

Volgens het kabinet is afgelopen jaren veel bereikt. De risico’s bij het gebruik zijn verminderd en het water is schoner geworden. Maar het is nog niet genoeg. Bovendien zijn er nieuwe problemen bij gekomen zoals zorgen over de bijen, en zijn er zorgen over risico’s van het middelengebruik voor omwonenden. Het kabinet wil dat in 2023 alle drinkwater en oppervlaktewater voldoet aan de Europese richtlijnen. In 2018 moet de helft hieraan voldoen.

Naast verscherping van de regels wil het kabinet milieuvriendelijke manieren van landbouw stimuleren. Als dit in te passen is in het nieuwe Europese landbouwbeleid, komen er vergoedingen voor vrijwillige verbreding van teeltvrije zones en voor het inrichten van zogeheten functionele agrobiodiversiteit.

Puntemissies, bijvoorbeeld op het erf, moeten vanaf dit jaar al verminderd worden door opvang en zuivering. Het gebruik van glyfosaat (roundup) door gemeentes wordt verboden per 2018. Voor particulieren komt er geen verbod.

Laatste reacties

 • info36

  In dit kabinet zit ook de VVD, staat voor vrijheid en democratie. Welke vrijheid, regeltjes ja, zoveel mogelijk. Gek wordt je ervan.

 • ed12345

  Je van schrik bioboer worden

 • ed12345

  Kleine correctie
  Je zou van de schrik bioboer worden

 • funny girl

  Beleid van op drift geraakte potten

 • funny girl

  Beleid van op drift geraakte potten

 • loef

  Hoop dat ze dan ook iets gaan doen aan de emissies van onkruiden,
  je ziet nu door de overheid en natuur organisatie's stukken gras die geel zijn van de jacobs kruid. Als dit in je wei komt te staan en het komt gehakseld in het voer is het een regelrechte cow killer

 • Barnie

  Vreemd dat particulieren wel Roundup (en vele andere risico-volle producten) mogen blijven gebruiken zonder enige kennis van zaken en opleiding. Professionele sector moet jaarlijks kennisbijeenkomsten bijwonen, opleiding gevolgd hebben. Tevens wordt de spuittechniek minimaal eens per 3 jaar getest en wel of niet gecertificeerd.
  De particulier mag met zijn bloemensproeier of rugketel ongestoord zijn gang gaan, DOB-methode wordt niet gehanteerd en ze zorgen vrijwel altijd voor een piekbelasting door overdosering. Wat zal een particulier gaan doen als zijn (gemeente)stoep of oprit totaal veronkruid, wachten of zelf de spuit ter hand nemen?
  Overheid, meet nu eens niet met twee maten!

 • CropdusterNL

  Dat het roer om moet..is iets wat zeker is. Maar de Overheid zou zich eerst eens moeten beraden of al die ideologische planvorming wel haalbaar is in de praktijk..En dan heb ik het niet over LTO raadplegen maar praktijk mee lopen en de akkerbouwer vragen tegen welke knelpunten hij aanloopt. Sinds 2001 zijn er geen/nauwelijks verbeteringen aangetroffen in het oppervlaktewater.. En dan toch roepen dat er 86% verbetering is opgetreden, terwijl er op basis van metingen in het oppervlaktewater men nauwelijks tot een 40% komt.. Verwonderlijk? Nee.. er wordt telkens alleen maar naar de driftdepositie gekeken, en niet naar Runnof Emissie die de oorzaak is van de steeds groter wordende druppelgrootte, waardoor het nauwelijks een werkende effect heeft op het gewas. Gevolg hiervan is meer middelen en inzet van de veldspuit waardoor ook een hogere belasting van het watermilieu..Niet de Agrariër maar de Overheid is schuldig aan deze onprofessionele agrarische bedrijfsvoering.. Zou men zich verdiepen in de praktijk dan zou dit zomaar eens een besparing op kunnen leveren op het middelengebruik, welke nu door complexe regelgeving en onrealistische praktijkvoering niet mogelijk is..

 • minasblunders1

  Barnie, zo vreemd is dat niet hoor. Burgers die Roundup gebruiken, kopen dat in een dusdanig verdunde versie dat ze zowat water staan te spuiten.

 • fendt driver

  laten ze eerst aanpakken wie ook het meest vervuild. dennen en coniferen telers hier spuiten elke week (soms 2 keer per week zelfde) percelen waar de schooljeugd langs fietst naar school. 4 keer per dag vergif lucht snuiven voor die kinderen. zeggen ze we spuiten fysiologische zouten. ja ja staat minder onkruid op de kopakker dan bij mij tussen de stoeptegels

 • jordi 1455

  fendt driver niet te vergeten prorail.

 • abtje

  Het laatste wat je moet doen is elkaar gaan aanwijzen als vergeten gebruikers. Laat je nou niet uitspelen. De regels en wetjes gelden voor iedereen.
  En die spuiters hebben ook kinderen.

 • loef

  Larie koek, round up die de particulier koopt is van de zelfde samenstelling en werkzame stof glysofaat als bij gang bare spul.
  het is geen evenementen bier.........

 • minasblunders1

  Klopt, maar er zit veel minder van in.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.