Home

Nieuws 1931 x bekeken 1 reactie

Prijsconcurrentie probleem nummer één

Utrecht - Prijsconcurrentie is het belangrijkste strategische probleem waar bedrijven in de foodsector mee kampen. Voor handel en toeleveranciers staat dit onderwerp op nummer twee en voor primaire bedrijven is het probleem nummer drie. Dat blijkt uit een onderzoek van Berenschot in samenwerking met LTO en vakblad VMT.

Boeren zien duurzaamheid als belangrijkste thema dat invloed heeft op hun bedrijf. Zestig procent van hen denkt dat het antibioticabeleid een grote invloed zal hebben. Twee derde daarvan gaat op dit vakgebied investeren. Andere veelgenoemde, belangrijke trends in de primaire sector zijn dierenwelzijn, mestbeleid, verduurzaming en afschaffing van de melkquotering, blijkt uit deze tweede editie van het Agrofood Strategy Trends Onderzoek. Er deden 300 ondernemers, directeuren en managers aan mee, van wie de helft uit de primaire sector.

De onderzoekers zijn kritisch op het ondernemerschap van boeren. Volgens adviseur Edwin Lambregts van Berenschot wordt in alle schakels van de keten de druk groter, wat een negatieve invloed heeft op prijzen en rendementen. Kostenbesparing en procesverbetering zijn de klassieke reactie daarop. 'Maar deze weg is eindig. Bedrijven doen er daarom verstandig aan om hun uitwisselbaarheid tegen te gaan, en zich te onderscheiden.' Dat lukt in de praktijk niet goed. Twee derde van de agrarische bedrijven kiest voor 'kostenleiderschap' als bedrijfsstrategie. En omdat twee derde van de bedrijven het onderscheidend vermogen zoekt in de kwaliteit van hun product, komen ze ook daar toch weer in de prijsconcurrentie terecht. Berenschot stelt dat er in vergelijking met andere economische sectoren erg weinig aandacht is voor het opzetten van nieuwe businessmodellen.

Boeren die zich willen onderscheiden met hun product, denken daarbij niet aan design of ontwerp, valt de onderzoekers op. De klant lijkt ook ver weg te staan van de ondernemers. De onderzoekers vragen zich af of er wel genoeg aandacht is voor het creëren van toegevoegde waarde. Verder is er volgens hen weinig samenwerking met andere bedrijven in de keten. De sector is nog te veel gericht op het eigen bedrijf en 'horizontale consolidatie', concluderen ze. Als het om innovatie gaat, weten boeren collega's wel goed te vinden.

De meeste bedrijven in de agrofoodketen zijn erg positief over hun verwachtingen ten aanzien van omzet en winst. Het merendeel van die verwachte groei wordt verwacht in het buitenland.

In de foodindustrie geldt de reductie van vet-, suiker- en zoutgehalte als een belangrijke trend. Driekwart van de ondervraagde bedrijven verwacht hiervan een grote impact en gaat investeren om op deze trend in te spelen. Zestig procent ziet versterking van de samenwerking in de ketens als een toptrend.

Eén reactie

  • koestal

    De consument kijkt vaak alleen naar de prijs

Of registreer je om te kunnen reageren.