Home

Nieuws 2 reacties

Plan voor meer duurzame economie

Den Haag – Het Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP) heeft aan de Tweede Kamer een visie aangeboden over het verduurzamen van de economie.

De visie geeft aan dat maatregelen nodig zijn omdat de voortzetting van de economie in de huidige vorm tot grote tekorten van grondstoffen en schade aan milieu en klimaat leidt.

In de visie wordt benadrukt dat er meer aandacht moet komen voor de lange termijn visie in plaats van de korte termijn. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in de toekomst in plaats van dat er geconsumeerd wordt ten kostte van de toekomst.

Hoofdlijn van het verduurzamingsvoorstel is dat de vervuiler betaalt en dat er een balans komt tussen people, planet en profit. Daarnaast moet er een opstap komen naar een meer gesloten kringloop binnen de economie. De opstellers van het plan vinden dat de overheid met een vooruitstrevende langetermijnvisie moet komen op het gebied van duurzaamheid, zodat het bedrijfsleven kan investeren in de toekomst.

Tweede Kamerleden reageren positief op de visie. In het DOPP zitten vertegenwoordigers van CDA, D66, Groenlinks, VVD en PvdA.

Laatste reacties

  • agratax2

    Als Den Haag tot een dergelijke verduurzaming besluit, zal it zeker de planeet redden. Wij met 16.000.000 gaan de aarde redden terwijl de andere 6 miljard nog even hun achterstand in luxe gaan inhalen. Missen wij dan niet de boot in een land dat niet schoon is geworden en in een wereld waar de grondstoffen op zijn geraakt? Ik bedoel maar wij zijn te klein om alleen de wereld e redden en de vraag is of de rest net zo bang voor morgen is als onze Regenten.

  • bankivahoen

    Het volgende reeds voorspelde doemscenario dient zich weer aan!

Of registreer je om te kunnen reageren.