Home

Nieuws 4 reacties

'Pachtnormen staan steeds verder af van de markt'

Wageningen – De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) ziet de ontwikkelingen in bedrijfsresultaten en de grondprijzen onvoldoende terug in de pachtnormen. Dit laat de belangenorganisatie van verpachters weten.

Onlangs werden de nieuwe pachtnormen 2013 bekendgemaakt. Deze normen verschillen per gebied in enkele gevallen enorm ten opzichte van 2012.

De pachtnormen voor akkerbouwgrond dalen in 2013 aanzienlijk. Pachtnormen voor grasland voor de melkveehouderij stijgen. De FPG zegt niet verrast te zijn door deze ‘grote schommelingen’, want het systeem van gereguleerde pachtprijzen kent onvolkomenheden, aldus de federatie.

De FPG zegt dat het oude pachtprijssysteem, gebaseerd op 2 procent van de vrije verkeerswaarde, meer rust gaf in 'pachtersland' en de pachtprijzen daardoor direct gerelateerd waren aan de markt. De kengetallen, op basis waarvan de nieuwe pachtprijzen worden vastgesteld, zijn volgens de FPG niet representatief voor de ontwikkelingen in de markt. De nieuwe pachtnormen voor gereguleerde pacht worden daardoor minder geloofwaardig, aldus de organisatie.

De FPG zal het functioneren van het huidige pachtprijzensysteem betrekken bij de evaluatie van het pachtrecht. Die evaluatie wordt gedaan door Willem Bruil, directeur van Instituut Agrarisch Recht. Doelstelling van Bruil is om in november klaar te zijn met het onderzoek.

Laatste reacties

 • abtje

  Er is er dus een die van al dat gelul wel beter wordt, de heer Willem Bruil.
  Nu nog 'druk met onderzoeken'.

 • Mels

  Jaja bla bla. Het moest toch ondoorzichtelijker worden zodat een pachter goed het vel over zijn neus getrokken kon worden? Nou das dus gelukt want nu hebben ze Bruil nodig om tegen tarief hoog.uitleg te geven. Gewoon weer koppelen aan de vrije waarde maar dat brengt tekort op natuurlijk.

 • koestal

  Dit is altijd weer een onderwerp met verschillende meningen geweest.

 • info36

  Koppelen aan de vrije waarde is funest voor de pachter. De vrije waarde heeft niets met landbouw te maken, die wordt bepaald door de druk op ruimte buiten de landbouw. Boeren die uitgekocht worden kopen 4 a 5 keer de oppervlakte terug. Dit geeft een enorme druk op de grondmarkt. Dit is al jaren aan de gang.
  De pachtprijs is onverantwoord hoog en moet gewoon naar beneden.
  Je moet voor die pachtprijs ook graan kunnen verbouwen, dit lukt op dit moment niet met die hoge normen. Ik noem het moderne slavernij. De verpachters zijn over het algemeen grote investeerders en beleggers zoals grote verzekeringsmaatschappijen. De ASR blijft niet voor niets in grond investeren. Dit levert hoge rendementen op, maar ze willen de pachter nog verder met de rug tegen de muur zetten door nog hogere pachtnormen te wensen.
  De pachtprijs moet gebaseerd worden op het opbrengend vermogen. Daar moet ook graan van verbouwd kunnen worden op een rendabele manier. Als de grond uitgebuit moet worden om de pachtprijs op te brengen zijn we met z'n allen niet duurzaam bezig.

Of registreer je om te kunnen reageren.