Home

Nieuws 5749 x bekeken 61 reacties

Overbemesting oorzaak slechte waterkwaliteit Zuid-Nederland

‘s-Hertogenbosch – Structurele overbemesting is de oorzaak van de slechte waterkwaliteit in de gebieden Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg. De grote concentratie van veebedrijven en het dumpen van mest zijn hiervoor verantwoordelijk. Dat zeggen Brabants gedeputeerde Johan van den Hout en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).

ZLTO-voorzitter Hans Huijbers: “De nood onder veeboeren is soms hoog. Zij zoeken dan naar een goedkoper alternatief om hun mest kwijt te kunnen. De boeren zijn zich vaak niet bewust van het risico dat zij lopen door met malafide mesthandelaren in zee te gaan.”
Een woordvoerder van de Limburgse boerenorganisatie LLTB zegt eveneens op de hoogte te zijn van incidenten met overbemesting, maar benadrukt dat de slechte waterkwaliteit vooral wordt veroorzaakt door de grondsoort. Staatssecretaris Sharon Dijksma wil extra maatregelen om de grondkwaliteit in de zuidelijke zand- en lössgebieden te verbeteren, zo meldde zij maandag.
De overbemesting wordt deels gemaskeerd door op papier meer mest af te voeren dan in werkelijkheid gebeurt. Deze zwarte mest wordt vervolgens uitgereden op eigen land of verkocht.
Dienst Regelingen (DR) laat weten dat uit registraties blijkt dat er structureel vrachten mest worden afgezet met onwaarschijnlijk hoge gehaltes fosfaat. Deze vrachten zullen niet meegeteld worden bij de berekening van de mineralenbalans, tenzij de leveranciers van de vrachten met een geloofwaardige verklaring voor de hoge gehalten komen.
Volgens Huijbers kan de overheid vrij gemakkelijk fraude met mest voorkomen door vrachten met afwijkend mineralengehalte niet mee te laten tellen, en door consequent te handhaven.
Brancheorganisatie Cumela dringt even eens aan op een strengere controle van malafide mesthandelaren en loonwerkers.
Huijbers begrijpt de extra maatregelen van Dijksma die als doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren in het Zuiden. “In alle voorgaande actieprogramma’s stond dat aanvullend beleid mogelijk zou zijn als de waterkwaliteit niet verbeterd was. Die mogelijkheid benut de staatssecretaris nu.”
Dijksma wil extra maatregelen om het gebruik van met name varkensdrijfmest tegen te gaan. Door het mestbeleid en de nitraatrichtlijn is de waterkwaliteit in Nederland sterk verbeterd. Echter niet in Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg.
Brabants Provinciebestuurder Johan van den Hout zegt blij te zijn dat Dijksma erkent dat Zuid-Oost-Brabant een probleem heeft. Volgens Van den Hout zijn er te veel veebedrijven in Zuidoost-Brabant, waardoor sprake is van overbemesting.
In deze regio met de grootste veedichtheid van Nederland, wordt de landelijke norm van 50 milligram nitraat per liter grondwater nog overschreden. Op ongeveer de helft van de meetlocaties voldoet het oppervlaktewater ook niet aan de lokale kwaliteitsnormen.

Laatste reacties

 • LUCTOR

  Gelden er in deze gebieden andere aanwend normen als in de rest van NL?
  Zo nee hoe kan er dan over bemest worden probeer in deze gebieden gewoon een jaar of 2 bovengronds uitrijden en je zult zien zonder allerlei dure onderzoeken en dikke rapporten dat het nitraat gehalte gedaald is je ziet toch ook geen koe of varken een gaatje krabben voor ze hun behoefte doen of deze gebieden zijn overbevolkt met katten.

 • huubjansen

  Duidelijke taal, teveel illegale mest op schrale zandgrond.

 • alco1

  Waar te hoge gehaltes in de grond zijn. Elk jaar onafhankelijk bodemonderzoek van waaruit berekend wordt hoeveel er daar bemest mag worden.
  In de andere gebieden om de twee jaar bodemonderzoek en bemesting op maat voor de verbouwde gewassen.
  Weg met de ondeugdelijke mestwet en gerechtigheid tussen alle soorten van bedrijfsvoering PUNT

 • Eigenmeningmag

  Overbemesting heeft alles te maken met knoeiers !! De eerlijke ondernemers zijn hier weer de dupe van, dit heeft niks met vee-dichtheid of wat dan ook te maken. Pak degenen aan die er een zooitje van maken en waardeer de eerlijke ondernemers !!

 • Mels

  Laat ze eerst die varkensboeren maar verplicht mixen want die gehaltes kloppen idd regelmatig van geen kant,eerst de dunne troep eruit rijden en dan later de dikke troep met mega gehaltes afvoeren,ook direct even de laboratoria op de korrel nemen of daar geen fouten gemaakt worden,de boetes op fraude met 300% verhogen,nee beter nog,rechten afnemen,ruimt het snel op.En daarna via bodemonderzoek en zeker bovengronds toedienen een bemestingsplan maken.

 • minasblunders1

  Emf38, dan bedoel je die knoeiers op het ministerie van onkunde en de WUR neem ik aan. Door de volstrekt ondeugdelijke mestwet bouwen intensieve bedrijven nu eenmaal enorme saldi op. Kunnen zij daar wat aan doen? Nee. Zij maken slechts gebruik van de mogelijkheden die de foute mestwet biedt. Logisch toch??

 • ikkethuis

  @mels,natuurlijk klopt het nooit, als je hetzelfde monster 10 keer laat onderzoeken krijg je 10 verschillende waardes. Hoe moet je hier in de praktijk mee om gaan??.
  In brabant zijn er de laatste jaren veel natuurgebieden bij gekomen, en de landbouw heeft minder mest mogen uitrijden, en moest dit emissie arm aanwenden. Je kunt dan de landbouw de schuld geven, maar zouden in deze natuurgebieden waar de mest niet emissiearm aangewend wordt niet de boosdoener zijn. Waarom zouden hier geen meststoffen uitspoelen???? De meststoffen worden in iedergeval minder efficient benut als in de landbouw..

 • bankivahoen

  Het zou verstandig zijn als een groep boeren ZELF een second opinion zouden laten uitvoeren naar de kwaliteit van het grondwater. Alle berichten de laatste jaren duiden op een sterk verbeterde grond- en oppervlakte waterkwaliteit , en nu is de kwaliteit ineens niet goed ??!! Raar, maar ja in een tijd dat er haast gemaakt moet worden om Brabant te ont-boeren is alles toegestaan!

 • j.verstraten1

  Het is een teken aan de wand dat overtreders de schuld krijgen. Zijn tot nu toe altijd de hand boven het hoofd gehouden. En als je netjes je best doet maar je hebt een scheurmonster te weinig vervalt je derogatie en ben je plots een milieucrimineel.Het is niet langer aanvaardbaar dat boeren generieke maatregelen opgelegd krijgen omdat fraudeurs hun gang kunnen gaan. Extra reden om verplichte mestverwerking in te voeren.

 • aarthamstra1

  ZLTO ,boerenbedrog heeft het weer uitgevonden, Zo krijgen ze de mest in hun
  verwerkingsfabriek. Al moeten ze de boer de hel inschoppen kan ze niet schelen.

 • boerbarg

  reactie #10 juist dat is nu het gevoelige onderwerp.

 • minasblunders1

  Hamstra, ze krijgen die mest niet in hun verwerkingsfabriek. Dit gaat over mest die niet op papier staat, dus die bestaat niet. Mochten ze deze mest wel in hun verwerkingsfabriek willen hebben, dan zullen ze hun criminele praktijken toe moeten geven en dat gaan ze niet doen. De situatie zal dus blijven zoals-ie is.

 • schoenmakers1

  waarom zouden de mestmonsters niet kloppen en de watermonsters wel?
  Er word zomaar vanuitgegaan dat de boeren stout zijn en de ambtenaren de lievertjes, nou ik weet wel beter

 • fjam

  @Mels wil jij vannacht nog rustig slapen??

 • j.verstraten1

  Minasblunders, die mest staat niet op papier omdat het met de huidige mestafzetprijzen en verdiensten in de sector teveel loont om de mest die wél op papier staat over te waarderen. bijv. door scheiden van mest.Wanneer dat volgens de regels zou verlopen wordt de hoeveelheid mest die niet op papier staat drastisch kleiner, waarschijnlijk werd er geeneen meer verkocht, hoogstens voor boxstrooisel te produceren. Maar ja, korte termijn denken, zien te overleven, en ondertussen de strop om onze nek laten leggen. Er wordt zo gesolliciteerd naar grondgebonden mestafzet. We hebben het bemonsteren van mest bex, kringloopwijzer, mineralenbalans etc in het leven geroepen omdat er met forfaitaire normen niet te werken valt en zo ook de mogelijkheid tot frauderen gecreërd. Maar voor de overheid is niets makkelijker.Bankivahoen zelf een second opinion uitvoeren? Dan ook zelf de locaties bepalen want er zijn genoeg plekken waar ik het niet zou durven, en Minasblunders weet precies waarom. Dus onze belangenbehartigers worden gedwongen zelf scherpere regels te bedenken óf het mestoverschot in de handen van de overheid te leggen. Kiezen uit twee kwaden, maar voor hamstra maakt dat niet uit, zlto krijgt toch altijd de schuld.

 • drientje

  Met ons Randstad-kabinet moeten de PVV-kiezers eens een poepertje worden geroken. Dit is volgens mij de reden van de hoge nitraat gehaltes in het grondwater.

 • minasblunders1

  Verstraten, heb jij kinderen?

 • reiziger

  feiten op een rij want ik ben de onzin zat
  80 % van de grond voldoet al vanaf 2000 al aan de nitraat richtlijn
  allen klei en veengronden en natte zandgronden hummensrijke zandgronden voldoen al jaren en toch steeds lagere normen.
  het hoogst nitraat wordt gevonden op de veluwen bosgebied waar in geen 1000 jaar ooit landbouw heeft plaatsgevonden het zogenaamde natuurlijk nitraat van plantresten.
  aanvoer normen zijn veel telaag vastgestelt met gewasopbrengsten van 25 jaar geleden niet voor opbrengten van 2013
  50 ton aardappels nu 90 ton
  8 ton gras nu 15 ton ds
  55 ton bieten nu 90 ton
  11 ton ds snijmais nu 18 ton ds
  nog eentje voor hans huijbert die schijnbaar geen landbouwschool heeft gehad een koe van 6000 kg melk van 1980 voer je niet hetzelfde
  als een koe van 10500 kg melk van 2013
  zlto vertel eens een goed verhaal over de landbouw
  en verkwansel niet al het geld in VION maar betaal een goede prijs
  zlto moet zich diep SCHAMEN en zeg niet wis haben es nicht gewusst

 • agratax2

  Is dit samen met het Vion debacle niet een stap dichterbij het einde van de intensieve varkenshouderij? Het lijkt erop dat de boeren mest als een probleem ervaren en niet als een uitdaging om het goed te verwerken. Alles onder het motto 'Houdt de kosten laag en op hoop van zegen'. De eerste moet je als boeren nooit verliezen, het wordt steeds dubieuzer of zegen (van boven) nog wel komt.

 • het goede

  ik zou wel eens een watermonster uit een groot natuur gebied willen nemen
  wat zou daar het nitraat zijn (oerwouden)

  mijn inzien waar nitraat is ,is leven waar geen of bijna geen nitraat is niks
  ook geen dood.


 • het goede

  dus helemaal een met wereldbruger

 • H Zonderland

  @ wereldburger; Zou het niet wat zijn om per regio een gewasgroeiverloop te monitoren zoals het IRS/COSUN doet. Deze publiceren toch elke 2 weken de gewogen opbrengst van proefvelden in hun ca 20 teeltregio's. Dit zijn doorgaans betrouwbare cijfers waar de hele campagne op afgestemd wordt. Een dergelijk systeem zou prima functioneren om op regionaal niveau de fosfaatnormen vast te stellen. Dit i.c.m. toch al verplichte grondanalysering waarbij arme gronden extra ruimte krijgen en bovengenoemde dumpgronden met P-getallen > 100 een fosfaatverbod? Dan kunnen ze nog stikstof op maat geven en dat verdere geneuzel is allemaal zin en/of kansloos.

 • koestal

  De wereld gaat aan mest ten onder

 • minasblunders1

  Verstraten, ik ga er voor het gemak maar even vanuit dat je kinderen hebt. Dan is het je vast ook wel eens opgevallen dat een kleine baby maar heel weinig drinkt, maar wel enorm zware luiers produceert (veel zwaarder dan het gewicht van de hoeveelheid die hij drinkt). En dat niet alleen, hij groeit er ook nog van. Hoe komt dit nu? Dit komt door de ademhaling. Hetzelfde zien we gebeuren bij vee. In de mestwet wordt het proces ademhaling niet meegenomen, waardoor intensieve veehouders enorme saldi opbouwen die niet op papier staan. Men telt immers alles zomaar op. Hoe intensiever, hoe meer mest je produceert. Een intensieve veehouder hoeft alleen maar op te geven wat hij aan mest af moet zetten, wat er in werkelijkheid is doet helemaal niet terzake. Dáár komt dus die zwarte mest vandaan.

 • Mels

  @fjam14,prima geslapen,kom je feestje vieren bij mij dan,heb ik geen tijd voor,doordat er niet gemixt wordt moet ik nu hard werken om de fosfaatboete te betalen......

 • Mozes

  Minasblunders1, als jou theorie zou kloppen zou dat betekenen dat 1000 fosforatomen in het voer doormiddel van ademhaling kunnen worden omgezet in bv 1500 fosforatomen in de mest? Leg eens nader uit hoe dat in zijn werk gaat?

 • Mozes

  Het vermeerderen van atomen lukt voorzover ik weet op dit moment alleen in een kernreactor waar een uraniumatoom wordt gesplitst in een loodatoom en een heliumatoom. Dat het mogelijk is om van 1 fosforatoom er 2 te maken is voor mij nieuw. Ik ben dus erg benieuwd.

 • minasblunders1

  Toename van massa, Mozes. Je kunt na een chemische reactie nooit zomaar gaan wegen.

 • Mozes

  Waar komt die extra massa vandaan? De eerste wet van de natuurkunde luidt: er verdwijnt geen materie of energie in het niets en er ontstaat geen materie of energie uit het niets.
  Daarnaast vroeg ik in mijn vorige reactie hoe fosforATOMEN kunnen vermeerderen. Een atoom is geen verbinding.

 • minasblunders1

  Heb je wel eens van een scheikundige reactie gehoord, Mozes? Na een scheikundige reactie moet je ALLES wegen. Niet zoals we in de landbouw doen: aan de ene kant een deel en aan de andere kant een deel. Alles wordt verder weggelaten. Die vermeerdering komt gewoon door de zuurstoftoevoeging. Niet de fosfaatatomen, maar de MASSA neemt toe.

 • Mozes

  Aanvoer van mineralen wordt niet gemeten in kilo's voer, ook niet in kilo's fosfaat of eiwit. De aanvoer van mineralen wordt gemeten in kilo's FOSFOR EN STIKSTOF, dit zijn elementen en zijn dus geen verbindingen. De mestproductie en mestafvoer wordt eveneens gemeten in kilo's fosfor en stikstof.
  Ongeacht de verbindingen die de fosfor of stikstof aangaat, de hoeveelheid fosfor of stikstof wordt er niets anders van.

 • Mozes

  Je spreekt in reactie #30 over 'fosfaatatomen'. Fosfaat is geen atoom maar een molecuul die uit 2 fosforatomen en 5 zuurstofatomen bestaat.
  Als je in reactie #30 fosforatomen bedoelt geef je dus toe dat fosfor niet toeneemt.

 • alco1

  @Mozes. Hoe verklaar je de toename in gemeten gewicht als je grasland bemest met 500 kg kunstmest en wel 3000 kg ds oogst.

 • minasblunders1

  Mozes, dat heb ik ook niet gezegd. Bovendien: hoe wil jij losse stikstof en fosfor wegen? Dat kan alleen in verbindingen.

  We wegen wel degelijk de stoffen. Vrachtwagens met voer of mest gaan toch eerst over de weegbrug. En van daaruit REKENEN we de fosfor en stikstof uit.

  Dat jij dit niet snapt is tot hier aan toe. Maar de meesters en juffen van het Wageningse schooltje hadden dit nooit mogen missen.

 • Mozes

  Alco1, het gaat toch niet om kg kunstmest maar om kg stikstof, fosfor enz. in de kunstmest. Het gaat niet om de hoeveelheid ds maar om de hoeveelheid stikstof, fosfor enz. in de ds.
  De bewering van minasblunders1 komt er op neer dat wanneer gras 100 kg stikstof uit de grond op neemt er maar 50 in het gras zitten. De overige 50 zijn verdwenen in het niets. Als een koe gevoerd wordt met gras waar 50 kg stikstof in zit er vervolgens weer 100 in de mest zitten. Die extra 50 kg zijn weer terug gekeerd uit het niets. Dit is natuurlijk te dol voor woorden.

 • Mozes

  Minasblunders1, al eens eerder heb ik jou uitgelegd dat fosfor en stikstof veel gemakkelijker als element gemeten kunnen worden dan als verbinding. Het alfabet kent 26 letters waar duizenden verschillende woorden en ontelbaar veel verschillende teksten van gemaakt kunnen worden. De natuur kent maar 92 verschillende elementen waar ontelbaar veel verschillende verbindingen van gemaakt kunnen worden waarvan velen nagenoeg gelijk aan elkaar zijn. Iedereen die logisch nadenkt kan toch op zijn vingers natellen dat het onderscheiden en meten van de 92 elementen toch veel gemakkelijker is dan het onderscheiden en meten van die ontelbare verbindingen.
  Al eens eerder heb ik uitgelegd hoe bij voeronderzoek eiwit gemeten wordt. Plantaardig eiwit heeft een vaste eiwit/stikstof-coëfficiënt (6,25). Bij voeronderzoek wordt de STIKSTOF gemeten en vermenevuldigt met 6,25 wat resulteerd in grammen eiwit. Het staat dus als een paal boven water dat stikstof en andere mineralen als ELEMENT gemeten kunnen worden.

 • Mozes

  Alco1 #33, als je 500 kg KAS strooit met 27% stikstof en je oogst 3000 kg ds met 4,5 % stikstof hoe groot is dan het verschil tussen aanvoer en afvoer?

 • Mozes

  Door tegenvallend weer kun je niet op tijd maaien en oogst je uiteindelijk een snede van 4500 kg ds met 3% stikstof. Hoe groot is nu het verschil tussen de aangevoerde stikstof in die 500 kg KAS en de geoogste snede van 4500 kg ds?

 • minasblunders1

  Mozes, #35: wat ik duidelijk heb willen maken is dat er in welke mestwet dan ook, altijd het guldens- en rijksdaalderseffect zal zitten. Wat bij het telen van de gewassen 'lijkt' te verdwijnen, komt bij het houden van dieren weer terug. Dit heeft niets te maken met 'uit het niets verdwijnen of uit het niets tevoorschijn komen', maar met het feit dat het anders opgeslagen wordt (plantaardig gebonden, dierlijk gebonden). Eén ding moet je heel goed onthouden Mozes: NOOIT EN TE NIMMER MAG JE 2 VERSCHILLENDE DINGEN, HOE ONBENULLIG DAT VERSCHIL OOK LIJKT, GELIJKWAARDIG OPTELLEN. In de mestwet mag dat dus óók niet.

 • minasblunders1

  Mozes, als eens eerder heb ik jou uitgelegd dat je niet uit de ene stof een andere kunt maken, zonder ALLE scheikundige processen mee te nemen. Tuurlijk is het handiger om losse elementen te wegen (als dat zou kunnen), ipv die ontelbare verbindingen. Helaas komen ze wel in die verschillende verbindingen voor, dat gegeven kun je toch niet zomaar weglaten?

  Wat betreft je voeronderzoek: Dit voer wordt eerst GEWOGEN, je WEEGT dus de stof en van daaruit ga je de stikstof uitrekenen. Dit gebeurt idd precies zoals je beschrijft, maar nadat je het voer GEWOGEN hebt.


 • minasblunders1

  # 37 en 38: keurig kloppend gemaakt Mozes. Komen allebei op 135 KG N uit. Maar wat als je maar 300 kg. KAS gestrooid hebt, met dezelfde opbrengsten? Heb je dan N 'gewonnen'?

  Hier ben je precies hetzelfde aan het doen als destijds met dat guldens- en rijksdaaldersvoorbeeld, waarbij je de verhouding ook even aanpaste door er vanuit te gaan dat er 2 1/2 keer zoveel zilver in een rijksdaalder zou zitten ipv 1 1/2 keer.
 • Mozes

  Minasblunders1 #41, als de hoeveelheid stikstof in het geoogste gewas groter is dan er is bemest kan deze stikstof afkomstig zijn uit: 1 depositie van ammoniak en nitraat van het verkeer, 2 stikstof van vlinderbloemigen, 3 stikstofleverend vermogen van de grond en 4 nalevering van organische bemesting die al langer geleden is.

 • Mozes

  Minasblunders1 #40, als je een vracht mest of voer of wat dan ook weegt en in het laboratorium het percentage stikstof en fosfor op ELEMENTNIVEAU bepaalt kun je precies uitrekenen hoeveel kg stikstof of fosfor in die vracht zit. In welke verbindingen die stikstof en fosfor voorkomt maakt niets uit.

 • varkenshouder1

  Zit hier middenin overschotgebied en ik geloof helemaal geen ene flikker van bovenstaand verhaal. Hans Huibers is zijn boerenbelangen aan het verkwanselen. Doet hij dit om de rundveehouderij meer ruimte te geven of wat zit er achter bij hem. Boeren hier in de buurt voeren volop af naar het Noorden en Zeeland, en dit al jaren lang. Ik heb weinig vertrouwen in Sharon Dijksma die een stok aan het zoeken is om mee te slaan.
  Brabant Water geeft zelf aan bij mij dat ze hier middenin het overschotgebied (Veghel-Eindhoven) dat ze hier het zuiverste water oppompen wat ze zo zuiver kunnen maken dat het als bronwater verkocht wordt. Ook Bavaria pompt zelf bronwater op omdat het van zulke goede kwaliteit is. Lieshout is ook Oost-Brabant.
  Ik weet niet waar dit vandaan komt maar van mestdumpen geloof ik in ieder geval heel weinig. Die het dan doen moet je dan aanpakken maar niet de gehele sector. Sharon Dijksma moet nog veel leren !!!

 • reiziger

  sterke tekst vareknshouder1 zo nu eerts een bavaria of een spa peel van brabant water hier ,smaakt altijd beter dan het heiniken bier gemaakt vanuit de randstad pis rivier

 • minasblunders1

  Mozes, je zegt het toch zelf ook: 'als je een vracht mest of voer of wat dan ook weegt'. Dan weeg je toch de stof. En van daaruit BEREKEN je de elementen. Je weegt dus niet de elementen, die BEREKEN je. In welke verbindingen de stikstof en fosfor voorkomt is wel degelijk van belang.

 • Pe

  Varkenshouder1 +1 !! Geen spelt tussen te krijgen. Idd Minasblunders #46 daar zit zo'n grote variabele factor. Zoals in het begin van de discussie al gezegt werd; neem 3 monsters uit 1 auto mest, en ze zijn allemaal verschillend. Vermenigvuldig deze afwijking met veel m3 en je zit er mijlen ver naast!

 • minasblunders1

  Juist Pe, jij snapt 'm.

 • Mozes

  Minasblunders1 #46, in het laboratorium worden de elementen stikstof en fosfor GEMETEN, dit wordt vervolgens vermenigvuldigt met het gewicht van de vracht.

 • minasblunders1

  Waar denk je dat al die afwijkende mestmonsters vandaan komen dan? En die knollen van minasgaten? Je geeft zelf telkens al aan dat (met name stikstof) in oneindig veel verbindingen voorkomt. Hoe kun je het dan niet raar vinden dat we in de mestwet stikstof TELLEN.

 • Mozes

  Er is alleen een stikstofgat in de varkenshouderij. Dit door de ammoniakemissie. Uit de tijd dat ik zelf nog een kleine varkenstak had weet ik dat de fosfaatbalans juist behoorlijk nauwkeurig klopt.

 • minasblunders1

  Ik heb je al eens eerder gezegd dat jij teveel kijkt naar je eigen situatie. Wat betreft de intensiteit van je melkvee kom je redelijk gunstig uit in de mestwet. En het kan best zijn dat de fosfaatbalans destijds bij JOUW varkens redelijk klopte, maar dat wil niet zeggen dat dat overal zo is, uitkomsten zijn nl. volstrekt willekeurig. Ik heb je een poosje terug verwezen naar het rapport 'publicatienummer 2003/198 van het expertisecentrum van LNV' (blz. 12 + 13). Heb je dat al eens gelezen? Dit rapport ging weliswaar over de MINAS-periode, maar bedenk dat de stalbalans voor hokdieren ook in de huidige mestwet nog steeds bestaat. Ik zou zeggen: veeg die stront eens uit je ogen en ga eens om je heen kijken naar wat er daadwerkelijk overal gebeurt.

 • jeanjean

  Beste Mozes, kotsmisselijk word ik van al dat gezeur over de mestmonsters en de gehaltes die worden aangegeven.Als ik ingedikte varkensmest mest uit Ned. laat onderzoeken op P2O5(fosfor) en op de transportpapieren o.a.C.M.R.is aangegeven dat het produkt rond de 20 kg bevat,gebeurt het vaak dat het nauwelijks aan de helft komt.Je zou haast zeggen dat er met lekke wagens gereden word en om terug te komen op jou verhaal denk ik dat de
  afvoer van fosfor lang niet klopt met de werkelijkheid.

 • koestal

  waar blijft de troep uit de riooloverstorten,juist in het oppervlaktewater,hoge concentraties door de hoge bevolkingsdichtheid,gaat geruisloos heb je ook geen mestbonnen voor nodig

 • alco1

  @koestal. Ik denk dat je daarmee een juiste en gevoelige snaar raakt. Problemen afschuiven op een sector die toch al in het verdom hoekje staat, is het gemakkelijkste wat er is.

 • melkkoeienboer

  ik heb op een van mijn perceel ook zo'n meetpunt.meest recente uitslag van winter 2011/2012 12.7 mg nitraat /l . ik zit op zandgrond tussen den bosch en veghel. dus hoezo mestnormen niet streng genoeg.

 • BrabantsBoerenverstand

  Wij hebben varkens gehad en ik heb er een paar keer bijgezeten toen de adviseur de mestbalans maakte, met eenvoudig optellen en aftreeken van aanvoer en afvoer kwam ik er niet maar hij schuift een paar keer met getallen, en warempel, het klopt. IK heb sindsdien al een paar steekproef controles op mijn boekhouding gehad en het klopte altijd, maar ik heb nog steeds geen idee hoe zo'n mestbalans werkt, maar zo'n adviseur komt er altijd uit. ben ik de enig of zijn er meer boeren die dit herkennen?

 • minasblunders1

  BrabantsBoerenverstand, heb je weleens gehoord van kloppend MAKEN? Je kunt op papier gemakkelijk 100 kuub mest in een theekopje kwijt.

 • koestal

  ook veel riooloverstorten helpen hier aan mee

 • gerrie123

  hallo ik ben gerrit

 • gerrie123

  .

  .


  .

Laad alle reacties (57)

Of registreer je om te kunnen reageren.