Home

Nieuws 8 reacties

Opnieuw discussie over financiering 'Wageningen'

Wageningen - De benoeming van Bennard van Ravenzwaay als bijzonder hoogleraar reproductie- en ontwikkelingstoxicologie aan Wageningen Universiteit verontrust het Pesticide Action Network (PAN).

In een persbericht meldt PAN dat er sprake is van een stille overname van de Wageningse universiteit door de industrie. Het is niet voor het eerst dat vanuit actiegroepen gewezen wordt op de afhankelijkheid van Wageningen Universiteit van het bedrijfsleven.

Wageningen Universiteit is verbaasd over de aantijgingen van PAN. Volgens de universiteit kan PAN niet verrast zijn door het feit dat 30 procent van het onderzoek aan de Wageningse universiteit mede wordt gefinancierd door de industrie. "Daar zijn wij altijd transparant over. Juist omdat Wageningen Universiteit de zorgen van de samenleving over betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek onderkent en begrijpt, hechten wij zeer aan die duidelijkheid."

Hans Muilerman van PAN zegt dat het voorbeeld in Wageningen een symptoom  is van een algemene ontwikkeling dat de onafhankelijkheid van universiteiten onderworpen wordt aan controle door het bedrijfsleven. "Het echt onafhankelijke wetenschappelijke geluid wordt steeds minder gehoord."

Aanleiding voor de discussie is de aanstelling van Bennard van Ravenzwaay die een bijzondere leerstoel bezet in Wageningen, bekostigd door chemiebedrijf BASF. In zijn aanstellingsrede, vorige week, ging Van Ravenzwaay in op de mogelijkheden om het aantal dierproeven met ratten, muizen en vissen te beperken.

Van Ravenzwaay is niet de enig bijzonder hoogleraar. De Wageningse Universiteit kent verschillende bijzonder hoogleraren, die zitten op posities die worden betaald door organisaties en bedrijven buiten de universiteit. De bijzonder hoogleraren moeten voor hun hoogleraarschap verantwoording afleggen aan de universiteit en hun benoeming kan alleen gebeuren door de universiteit.

Volgens de universiteit kan door samenwerking met partijen in industrie en samenleving nieuwe wetenschappelijke inzichten snel tot toepassing komen in de samenleving. "Dat is ook de kern van het nieuwe topsectorenbeleid van deze regering en de werkwijze van Nederlandse universiteiten."

Wageningen Universiteit telt meer dan 200 hoogleraren, waarvan er bijna 80 (deels) extern gefinancierd zijn. Tot de externe financiers behoren ook instituten als Alterra en het Centraal Veterinair Instituut, die vallen onder de koepel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Andere externe financiers zijn onder meer de Vlinderstichting, de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, Veenhuizen Tulpfonds en Unesco. Aan het bedrijfsleven gelinkte financiers zijn (onder meer) de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO, Danone, Nestlé, Nutreco, Pepsico, Intervet, Unilever, Organon en BASF.

Laatste reacties

 • Ishtar

  De WUR zou rond de jaren 40-45 ook veel derde geldstromen met open armen ontvangen hebben.
  Dat zou een gouden tijd geweest zijn voor deze 'onafhankelijke' 'Universiteit'.
  Zieke universiteit in wageningen.........

 • Peterrrs

  @ Ishtar
  Die ziekelijk suggestieve opmerking slaat echt nergens op. In een tijd waarin de overheid steeds minder onderzoeksopdrachten uitzet, en een steeds groter deel van het onderzoek alleen financiert onder voorwaarde dat bedrijven ook een deel betalen kunnen ze òf de tent sluiten òf doen wat de overheid (democratisch gekozen, weet je wel) wil.
  Daarnaast vind ik het nogal opmerkelijk dat je het prima vindt dat Vlinderstichting en Unesco onderzoek financieren en in de rondte gaat slaan als het bedrijven als Intervet of BASF zijn.
  In beide gevallen kun je beter controleren of de WUR transparant is mbt financiering, proefopzet, resultaten, publiceren ze ook alles (en niet alleen wat goed van pas komt) etc. Als ze daar steken laten vallen is er reden voor kritiek (al raakt de suggestie over 40-45 dan nog kant noch wal), nu ben je puur bezig met stemmingmakerij.

 • Henk Tennekes

  In een recente publicatie (Regul Toxicol Pharmacol. 2012 Oct;64(1):1-8. doi: 10.1016/j.yrtph.2012.06.004. Epub 2012 Jun 15) toont Professor Van Ravenzwaay zich een voorstander van de toepassing van het 'Threshold of Toxicological Concern' (TTC) concept in de reproductie toxicologie. Het voorstel is dure dierproeven met stoffen van onbekende giftigheid te vervangen door algemene acceptatie van een op statistiek van experimentele gegevens berustende grenswaarde, waar beneden iedere stof als veilig mag worden beschouwd. Dit TTC concept bespaart de industrie veel kosten maar is zeer controversieel. Het gaat voorbij aan de enorme gevoeligheid van het zich ontwikkelende leven voor giftige stoffen en onderschat onze gebrekkige kennis van belangrijke aspecten van de voortplantingstoxicologie, zoals bijvoorbeeld de neuroteratogenese (ontsporingen in de ontwikkeling van het brein). Het kost mij veel moeite deze zinnen te schrijven aangezien ik in de jaren 1980 het promotie-onderzoek van de heer van Ravenzwaay aan het Duitse kankercentrum in Heidelberg persoonlijk heb begeleid, en we daarna ook jarenlang zeer plezierig hebben samengewerkt, maar als toxicoloog voel ik me verplicht te melden dat hier naar mijn overtuiging de verkeerde weg wordt bewandeld, die catastrofale gevolgen kan hebben.

 • ikkethuis

  uit interne bronnen heb ik vernomen dat de miljoenen die bestemd zijn voor het onderzoek naar mestverwerking al op zijn bij de universiteit wageningen. Terwijl er nog geen uitkomst is zoals deze beloofd is. Dit zou de landbouw veel kunnen geld gaan kosten omdat de overschot aan mest volgend jaar verwerkt moet gaan worden. Kan iemand dit weerleggen of bevestigen?

 • Ishtar

  @Peterrrs
  mmmmm, misschien kan jij een overzicht geven gewoon als vb?
  Qua onderwerp pecticiden, in/qua relaties met landbouw/veeteelt/akkerbouw, en biodiversiteit en bijen als vb.
  Dus graag alle,
  -onderzoeken, verslagen, wetenschappelijke publicaties etc etc
  -ook alle onderzoekers en/of betrokkenen.

  Dan vooral alle adviezen die zijn gegeven aan de regering of aan wie dan ook.
  Of zeg maar adviezen die nooit gegeven zijn......
  Wat de argumenten en ondebouwingen waren.

  Dan kunnen we zien of de WUR,
  -eigenlijk wel eens onderzoek doet?
  -of dat zogenaamde wetenschappers op de WUR wel eens de intensie hebben om iets te onderzoeken?
  -misschien dat we dan zien dat alle argumenten en adviezen die ze geven aan een regering voorgekauwt zijn uit derde geldstroom belangen?
  -dat zogenaamde 'wetenschappers'alleen maar reactief handelen bij de WUR, maar nooit proactief handelen, of de wil van proactief onderzoek
  laten zien in relatie met bovenstaand onderwerp?
  -en een Raad van Bestuur dat niets kan, niets wil, en alleen maar poppetjes zitten die geld willen vangen.

  De WUR misbruikt gewoon het vakgebied wetenschap, met zogenaamde 'wetenschappers'die geen wetenschap bedrijven, maar de wens van derde geldstromen
  belangen altijd laten wegen.
  Een zo jaren 40/45 mentaliteit.

  Stel dat een universiteit geen serieus onderzoek doet of wil doen?
  Maar wel adviezen geeft?
  Dan zij het toch gewoon facisten?

 • denker123

  Hier in de V.S.geeft Monsanto subsidie aan onderzoeksinstellingen van de overheid,aan Universiteiten,scholen zelfs aan agrarische jongeren clubs.Nu is er een onderzoeksresultaat van de overheid[staat op boerenbusiness ]waarin gezegd wordt dat insecticiden geen invloed hebben op bijensterfte.Maar ik zie nu geen enkele bij in mijn boomgaard in het Noorden van de V.S.,het aantal lieveheersbeestjes neemt de laatste jaren ook dramatisch af.Ik denk dat Monsanto en consoorten alle onderzoeksresultaten van universiteiten en overheidsinstellingen zelf schrijven.Trouwens het massaal mais verbouwen voor ethanol speelt ook mee,daardoor is er minder luserne en andere gewassen die niet of weinig met insecticiden behandeld moeten worden.

 • joannes

  @denker123, precies daar zit het verschil! Op een gegeven moment worden relaties ¨wiens brood men eet diens woord men spreekt¨. Zolang het universiteits argument is dat er onvoldoende geld is, en de overheid bedrijfsleven financiering toestaat of zelfs promoot, zou een regulering duidelijk moeten maken waar de grenzen liggen om de bevolking tegen misbruik te beschermen. Ongelimiteerde financiering van onderzoek neigt altijd naar een bedrijfsleven belang ten nadele van het algemeen belang.

 • antibioticasyndicaat

  @Peterrs
  Jij stelt dat de WUR alles publiceert, 'ook wat niet goed van pas komt'.
  Dat is ONJUIST. Recent is de WUR over dit soort censuur N.B. nog door de Ombudsman op zijn vingers getikt. De klokkenluider is ontslagen.
  <>

  Ik heb sterk de indruk dat in de 10 jaar onder CEO Dijkhuizen een soortement Stalinistisch klimaat is gaan heersen op de WUR, dat richting steeds intensievere landbouw dwingt en geen ruimte laat voor 'afwijkende' meningen.

  Dijkhuizen heeft niet alleen weinig oog voor biodiversiteit, ook de diversiteit op zijn 'eigen' WUR wordt door hem platgewalst.
  <>

  Dat blijkt onder meer ook uit zijn benoemingenbeleid.
  Zojuist is weer een hoogleraar aangesteld op een leerstoel die door Bayer betaald wordt, en bij wiens objectiviteit o.a. door Tennekes vragen gesteld worden.

  Dijkhuizen's lijst van nevenfuncties wekt verder tenminste de schijn van belangenverstrengeling. <>

  Ook het optreden van de heer Dijkhuizen, zoals zijn ongenuanceerde propaganda voor de plofkip vind ik niet passend voor een CEO van een instelling die zich 'universiteit' noemt.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.