Home

Nieuws 2 reacties

Kabinet: oneerlijke handelspraktijken via zelfregulering aanpakken

Den Haag - Problemen over oneerlijke handelspraktijken tussen leveranciers en afnemers zijn in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf. Dat vindt het kabinet in zijn visie op het Europese Groenboek over oneerlijke handelspraktijken.

"Bij ondernemerschap hoort stevig onderhandelen. Tegelijkertijd hoort hier het vertrouwen bij van afspraak is afspraak. In de praktijk komt het echter voor dat afspraken, zoals prijzen en betalingstermijnen, eenzijdig worden gewijzigd", schrijft het kabinet. Iedere ondernemer, groot of klein, moet ervan uit kunnen gaan dat gemaakte afspraken worden nageleefd.

Het kabinet juicht het toe als brancheorganisaties van leveranciers en afnemers in overleg met elkaar oneerlijke handelspraktijken bestrijden via zelfregulering. "De overheid hoort zich hier zo min mogelijk mee te bemoeien", vindt het kabinet. Uit onderzoek blijkt dat de bestaande regelgeving, het burgerlijk recht en de mededingingswetgeving, en eventuele aanvullende wetgeving, geen aanknopingspunt biedt om het probleem op te lossen.

Bij zelfregulering moeten normen opgenomen worden voor eerlijke handelspraktijken. Een neutrale instantie moet optreden als meldpunt, adviseur en beslechter van het geschil. In Nederland blijken ondernemers gevallen van oneerlijke handelspraktijken vaak niet te durven melden, uit angst dat de zakelijke relatie wordt verstoord of beëindigd. Een mogelijkheid om deze angstfactor weg te nemen is de mogelijkheid om anoniem melding te kunnen doen. Het is aan de brancheorganisaties om te beoordelen of dit wenselijk is.

In 2010 is de Europese Commissie begonnen met zelfregulering door Forum in het leven te roepen, dat werkt aan een oplossing voor oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen. Het kabinet steunt dit initiatief, dat inmiddels in een vergevorderd stadium is. Nederland is voorstander om de problematiek Europees op te pakken, maar omdat dit nog niet praktijkrijp is, adviseert het kabinet het probleem eerst in Nederland aan te pakken via zelfregulering.

Onder oneerlijke handelspraktijken vallen het eenzijdig veranderen van de prijs of de betalingstermijn, het ontbreken van schriftelijke contracten en het gebruik van onredelijke voorwaarden. Hierbij kan gedacht worden aan zeer lage prijzen, onredelijke eisen voor de levering van het product, hoge boetebedingen of de afspraak dat de leverancier niet voor een gunstiger prijs aan een ander mag verkopen.

Laatste reacties

  • drientje

    Tjonge tjonge, wat hebben we een stel straatjongens in de regering.
    Als ze niet meer weten dan dit, dan gaat het nog verder bergafwaarts.
    Een goed/sterk bestuur is van levensbelang voor een gezonde economie.

  • jan1966

    De wet van de jungle blijft nog steeds gelden dus. De overheid grijpt alleen in als de prijzen voor de consument te hoog worden. De boer is de untermensch van de huidige samenleving geworden

Of registreer je om te kunnen reageren.