Home

Nieuws 1 reactie

Mogelijk proefproces over boetes mestmonsters

Ede - Er komen mogelijk proefprocessen over opgelegde boetes voor mestmonsters met te weinig mest in de monsterverpakkingen. Dat meldt loonwerkerskoepel Cumela Nederland.

In de eerste maanden van dit jaar zijn er door Dienst Regelingen (DR) 104 bestuurlijke boetes opgelegd voor het feit dat er te weinig monster in de monsterverpakkingen zat. Op deze boetes heeft Dienst Regelingen ruim 80 bezwaarschriften ontvangen. Vervolgens is DR met Cumela en Transport en Logistiek Nederland (TLN) gaan overleggen over een efficiënte afhandeling van deze boetes. Het maken van procesafspraken is volgens Cumela in ieders belang, omdat hierdoor snel en met zo weinig mogelijk kosten definitieve duidelijkheid kan worden verkregen. Daarbij zal uit de verschillende ingediende bezwaarschriften een aantal geselecteerd worden, waarin alle bezwaren goed aan de orde komen. Deze bezwaarschriften zullen dan behandeld worden en zullen zo nodig ook in proefprocessen aan de rechter voorgelegd worden. Cumela en TLN houden overigens vast aan het standpunt dat de boetes van tafel moeten.

Bedrijven die een bezwaarschrift hebben ingediend zullen op korte termijn telefonisch of per brief door Dienst Regelingen benaderd worden om te vragen of zij aan deze procesafspraken willen meedoen. Cumela adviseert de betrokken bedrijven om er aan mee te doen.

Eén reactie

  • kuiken007

    cumela wilde toch zelf dat automatisch monsteren, moeten ze nu ook maar op de blaren zitten!!

Of registreer je om te kunnen reageren.