Home

Nieuws 593 x bekeken

Landbouw eens met Overijssels akkoord

Zwolle - LTO Noord Overijssel heeft zich aarzelend geschaard achter het Overijsselse plan voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De provincie wil de komende jaren 330 miljoen euro uittrekken voor de uitvoering van de plannen. Landschapsbeheerders, grondeigenaren, overheden, natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen en landbouwbedrijfsleven hebben het Overijssels akkoord ondertekend onder de titel Samen Werkt Beter.

De provincie heeft in de plannen de grenzen voor de Ecologische Hoofdstructuur aangepast. Gebieden waarvoor draagvlak bestaat en waarvoor financiering bestaat, zijn opgenomen in de plannen.

Toch zijn er ook gebieden, vooral in Twente, waar voor de boeren nog veel pijn zit, meldt Roelof Steenbeek, voorzitter van LTO Noord-Overijssel. Rond Natura 2000-gebieden in Twente is ongeveer 4.300 hectare aangewezen als uitwerkingsgebied. Daarmee wil de provincie onder meer financiële middelen bij het Rijk loskrijgen. Welk gebied daarvan uiteindelijk toch agrarisch blijft is nog onderwerp van nader onderzoek. Steenbeek ziet het als winst dat er nu 9000 hectare uit de EHS is geschrapt. Voor het uitwerkingsgebied van 4.300 hectare "moeten we echt met elkaar aan de bak. Heel wezenlijk is de afspraak dat natuurambities en financiële middelen in evenwicht zijn".

Steenbeek benadrukt dat verschillende partijen beter met elkaar moeten omgaan. "Afspraken moeten beter worden nagekomen en de agrarische ondernemers moeten echt serieus worden genomen. Wij hebben anderen ook nodig. Met dit akkoord onderstrepen alle partijen dat ze elkaar nodig hebben en dat is winst."

Of registreer je om te kunnen reageren.