Home

Nieuws 3896 x bekeken 40 reacties

Kroes wil minder Europees budget landbouw

Hilversum – Eurocommissaris Neelie Kroes , verantwoordelijk voor de Digitale Agenda, wil dat een kleiner deel van het Europese budget naar landbouw gaat.

Dat zei de VVD-politica tegen presentator Matthijs van Nieuwkerk in het tv-programma De Wereld Draait Door. Europa moet inzetten op de digitale economie in plaats van de landbouw, aldus Kroes. “De toekomstige economie waarin onze kinderen, onze kleinkinderen en velen van jullie nog zelf aan mee willen doen is compleet digitaal”, aldus Kroes. Dan, refererend aan een recente bijeenkomst van de Europese Raad van regeringsleiders: “Waar hebben die, en af en toe zeg ik stakkers, hun kaarten op gezet? Op de landbouw. Met alle respect voor de landbouw, maar dat wás.” Kroes stelde dat voor nanotechnologie en aanverwante toepassingen wel miljarden worden vrijgemaakt, maar suggereerde dat het bedrag in het landbouwbudget zo klein is dat het niet zou opvallen.

Laatste reacties

 • daan1908

  Let op , ze sturen haar binnenkort met pensioen .

 • agratax2

  Kroes heeft respect voor landbouw, maar ziet voedsel productie als iets minder belangrijks dan haar haar politieke kindje 'ICT' genaamd. Ik heb geen bezwaar tegen extra fondsen richting Beta studies en Beta wetenschappen. Maar dan moeten de gedane vindingen wel in eigen land worden uitgewerkt tot eind producten en moeten niet even het snelle geld halen en de productie (arbeid) aan anderen over laten. Bv. Computer programma's maken levert vele malen minder winst op dan het onderhoud van de programma's bij de professionele eindgebruiker. Ik ken programma makers die het besturingsprogramma gratis weg geven aan een ieder die het gebruiken wil, maar de specifieke toepassingen verkopen met bijbehorende onderhoudscontracten en zo verdienen deze bedrijven miljoenen / miljarden zonder noemenswaardige marketing budgetten.

 • Hogman1

  Kroes ?? .... oja die van het DeutscheBankDrama.

 • Mozes

  Is Kroes zich er van bewust dat op termijn een mondiale voedselschaarste dreigt en dat een burger wel zonder IPhone kan maar niet zonder eten?

 • blondie10

  Die pot met die honderden miljarden per jaar komt in het vizier van de EU-leiders in nood. Slechts kwestie van tijd.

 • koestal

  eten bestel je blijkbaar zo digitaal

 • peter63

  zitten onze kinderen straks achter hun tablet op de bank maar dan zonder bord.
  Neelie had beter 1 faceliftje minder kunnen doen had ze s'nachts ook haar ogen dicht kunnen doen als ze met lege maag in haar bedje ligt.

 • koestal

  De toekomst is dat je de hele dag achter de computer zit en de deur niet meer uitkomt,met een loketje bij de voordeur voor de piza-koerier

 • agropak

  En van digitaal kunje eten

 • Spruit12

  Politiek bedrijven en prioriteiten stellen is altijd al een slechte combinatie geweest. Regeren is ook vooruitzien, jammer dat de meest politici niet verder kunnen denken dan hun eigen ambtstermijn.

 • XB

  Ze bedoelt eigenlijk te zeggen dat de EU niet al het voedsel, gesubsidieerd, voor de hele wereld moet produceren. Zit wel een kern van waarheid in. Alleen schaarste/honger in de EU kan het tij keren.

 • info36

  Nee, wat ze eigenlijk probeert te zeggen is dat ze preekt voor eigen parochie.
  Men hobbelt achter het ene en dan achter het andere aan, net wat op dat moment actueel is.

 • Zuperboer

  Kroes is over de datum, dat is duidelijk. Van de digitalisering zullen we nog veel plezier, maar zeker ook nog heel veel ellende krijgen(bankrekeningen leegplunderen, jeugd zonder arbeidsethos). Om die problematiek te kunnen bestrijden is er weer een werkende/ondernemende klasse nodig om te kunnen plukken. Elke Euro landbouwsubsidie is pure regionale economie-ondersteuning. Elke Euro in digitaal betekent weer meer aktentasjes, tablets en snelle jongens en veel weglopend kapitaal naar de Oosterse hightech-industrie. Alles met mate, maar na de drama's bij DB en bij de fusie van FC zou het haar sieren om de mond te houden, maar dat is nu juist de realiteitszin waar het dit soort typen totaal aan ontbreekt.

 • radiusss

  Ik wil minder Kroes

 • agratax2

  Als boeren krijgen we al 60 jaar financiële steun uit de Staatsruif en nog steeds kunnen we niet op eigen benen staan. Er is naar mijn idee iets structureel fout met het voedsel beleid, eerst op landen niveau, toen op Europees niveau en nu op Wereld niveau. Als we de eens ingeslagen weg daadwerkelijk door voeren, daar verbouwen waar het goedkoop is, dan zal de handel en transport het stinkend druk krijgen en de mensen zullen minder zeker zijn van voldoende voedsel van hoge kwaliteit.

 • agratax2

  Laten we eens ons eigen voedsel produceren voor een eerlijke prijs, dan is er geen steun nodig en kunnen we het hele bureaucratische geld verdeel apparaat afschaffen. Zal het eten in de winkel iets mer kosten, maar de belastingen kunnen naar beneden. Het is dus een vestzak broekzak aangelegenheid die goedkoper is voor de burger dan het huidige systeem.

 • alco1

  Als er steun wordt gegeven gaat door marktwerking de basisprijs naar beneden, waardoor boeren afhankelijk worden van die steun. Een ideale manier om de boeren te betuttelen.

 • Marco22

  20000 BRUSSElse ambtenaren ontvangen meer dan Rutte onze mp. Misschien is dat budget ook eens toe aan renovatie.

 • Spruit12

  De digitale wereld is bij sommige Europeanen blijkbaar belangrijker dan de werkelijke wereld. Snel en uitgebreid internet is makkelijk, maar worden we er ook gelukkiger van? Mag het misschien niet zeggen, maar voor deze mensen zou het eens goed zijn als er enige voedselschaarste in Europa zich zou voordoen (op de bon of voor 10 uur bij de bakker zijn anders is het brood op). Dan weten we weer met z'n allen wat echt belangrijk is. Zonder zelfvoorzienendheid in Europa zijn we in wereldwijde natuurrampen (bijv: droogte) afhankelijk van landen die dan toch eerst naar zich zelf kijken. De wereldhandel blijft trouwens alleen doorgaan als er geen tekorten zijn op de lokale markten.

 • jjbm

  Landbouw is overbodig, krijgen we honger, dan printen we een driedimensionaal biefstukje

 • denker123

  Kroes kan beter bij Bill Gates aankloppen voor geld, Bill Gates geeft nu zijn geld aan de Afrikanen om ze samen met Monsanto aan het GMO voedsel te krijgen.dit is foute boel.

 • anton1937

  De VVD heeft nimmer iets met de landbouw op gehad, alleen grootgraaiers en belastingontduikers zijn de bestuurders die iets te vertellen hebben binnen de VVD en daat hoort Kroes bij.De EU moet ophouden met bezuinigen en de economie stimuleren, door vertrouwen te wekken bij de mensen, maar dat doen Kroes,Rutte<Kamp, Blok en Zijlstra niet. Kletspraat van Kroes meer niet, dat is mijn conclusie.

 • Henk j

  Och Neelie haalt het eten toch uit de supermarkt die heeft geen boer nodig dat zijn nu onze bestuurders wat een verstand!!!!!!!!!!!!!!!!

 • bos01244

  Het idee van mevrouw Kroes voor meer IT en minder steun voor landbouw is slecht onderbouwd en geeft blijk van onbegrip voor hoe landbouw en de landbouweconomie in elkaar zit. 1)Landbouwproductie is afhankelijk van een wispelturige natuur ook wereldwijd opgeteld wisselt de productie enorm. 2)Voorlopig is die productie afhankelijk van een groot aantal(relatief) kleine boeren die flexibel(niet lettend op noodzakelijke overuren) op die natuur reageert en bereid of gedwongen is die onzekerheid te accepteren. Want let op 3)Als die vele boeren hun product op de markt zetten worden ze geconfronteerd met een klein aantal monopolistisch georiënteerde opkopers die geen eerlijke prijs betalen. 4)De boer moet op korte termijn van zijn product af, want het is beperkt houdbaar.5)Alleen als er landelijk of mondiaal onheil optreedt en een tekort onafwendbaar is, valt er voor de 'vrije' boer inkomen te verdienen. 6)Als de boer zich wil indekken tegen een absolute weggeefprijs dan kan dat alleen onder de kostprijs.. dus voor een hongerloon. 6)Hij hoort roepen: SCHAALVERGROTING..en inderdaad(werkt dat voor sommigen voor een paar jaar)

 • bos01244

  7) De IT is alleen toepasbaar op de grootste bedrijven en draait net als tot in het extreme doorgevoerde vrijhandel het familie - of gezinsbedrijf de nek om en 8)gaat er versneld toe leiden dat grond en landbouwproductie in handen komt van multinationals, die geen of nauwelijks een geweten hebben. Dit blijkt op allerlei punten als zorg voor de natuur, gebruik van schadelijke stoffen, de voedselveiligheid het zich onttrekken aan verdragen en verplichtingen op het gebied van ingehuurde arbeid en belastingen, die bij kleine producenten wel door een overheid kunnen worden afgedwongen. 9)Ten slotte is dan de prijs van hetgeen de multinational produceert hoger in plaats van lager door hun monopolie positie 10) Conclusie: Houdt gesubsidieerde bodemprijzen in stand voor met quota vastgelegde maximum hoeveelheden, zodat gezinsbedrijven kunnen overleven en subsidies worden beperkt. Dat is in het belang van iedereen.

 • arib

  Beste Oma Kroes,
  Weet u: graan komt van het land, melk komt van de koe. Kijk maar in de supermarkt want daar staat het in de schappen. Beste Oma ga lekker met pensioen en vraag aan de kleinkinderen of ze een naambordje willen opspelden.

 • koestal

  laat ze eerst maar eens bezuinigen op dat dure ambtenarenapparaat in Brussel,die voor elke scheet die ze laten betaald willen worden

 • veldhuize001

  En laten ze er maar eens mee ophouden door elke maand te verhuizen van Brussel naar Straatsburg of weer terug dat is allemaal weg gegooid geld want alles moet iedere keer weer mee

 • Miriamnu

  Ze heeft helemaal gelijk. De hoogte van de landbouw subsidies is belachelijk. Minder vlees, of helemaal niet, meer groente en niemand heeft nog honger

 • BioBoerNelis

  Ja hoor, ik denk waar blijft ze.
  @ Miriamnu, waar haal jij je groente vandaan? uit de supermarkt zeker of bij de groenteman. Die hebben altijd genoeg in voorraad. Weet je echt niet beter???

 • Mels

  De eerste twee zinnen van Miriamneenuniet staan me wel aan. Helaas ontaard het daarna in onzinnig gewauwel zonder duidelijk doel en inzicht.

 • info36

  Mriamnu en mevroow Kroes hebben maar 1 recht, namelijk het aan.....

 • Romeijn

  Het zou wel eens kunnen dat mw Kroes en Miriamnu goede indicatoren zijn voor een trend die doorzet. Of we dat nu willen of niet: het is misschien verstandig om daar toch een beetje rekening mee te houden. Met het zo goedkoop diskwalificeren van de boodschappers haal je vooral jezelf omlaag.

 • info36

  Dus degenen die er geen verstand van hebben gaan de dienst uitmaken.
  Als je dat met alle sectoren wilt doen worden we een derde wereldland. Slim hoor.

 • bankivahoen

  Sterker nog info 36 ,ze maken al jaren de dienst uit met een klein groepje mensen. Mensen die zelf nooit, maar dan ook echt nooit iets zullen gaan ondernemen stellen hier de regels op voor hardwerkend Nederland. ( zolang het nog duurt !) Dit is de basis van alle verpaupering die nu al zichtbaar is door de hele maatschappij ! Jammer dat er hier een eenzijdige politieke kleur de dienst kan uitmaken ongeacht welke partij(en) er ook in de tweede kamer zullen zitten.

 • Miriamnu

  Beste Mels, het is echt onderzocht dat de vleesindustrie ontzettend veel land en water kost. Het vervuild enorm en is ook nog eens ongezond. Het is niet meer als vroeger waar de boer misschien 10 varkens had. Die hadden nog een goed leven en daardoor was het vlees zeer waarschijnlijk gezonder. Al die miljoenen dieren moeten eten en waar groeit dat? Hoeveel water kost dat onze aarde.
  Het is niet een trend, het is al heel lang aan de gang dat mensen gezonder en diervriendelijk willen eten. Voor mij betekend dat gewoon geen vlees. Mijn dokter zegt dat je inderdaad zonder vlees kan en dan heel gezond bent. Het is een achterhaald begrip en kan niet meer in 2013.

 • jordi 1455

  Miriamnu jij weet eens niet wat van water we gebruiken, overigens is er een gesloten waterkringloop, water kan niet opraken.

 • alco1

  @miriamnu. Knoop het nou eens in je oren. De mens vervuilt!!! Dierhouderij is puur ecologisch.

 • Agrisales.nl

  Aan het gezicht van mevr. Kroes te zien en praten te horen, drinkt ze veel en eet ze weinig.

 • Bison

  Nagels vijlen en lakken doet ze schijnbaar ook graag.
  Wat een talons heeft die meid,..kan beter uit de buurt blijven.

Laad alle reacties (36)

Of registreer je om te kunnen reageren.