Home

Nieuws 1552 x bekeken 1 reactie

Kabinet wil haast maken met afschaffing schappen

Den Haag – Op aandringen van de agrarische sector maakt het kabinet haast met de ontmanteling van de productschappen. Vanaf 1 januari volgend jaar worden de publieke taken overgeheveld naar de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Volksgezondheid (VWS), ook als het parlement formeel nog moet instemmen met de opheffing.

Dat schrijven minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer. De afgelopen maanden hebben de productschappen het kabinet laten weten dat er snel stappen moeten worden gezet. Zij vrezen dat bij aanhoudende onduidelijkheid over hun toekomst werknemers hun heil elders zullen zoeken, waarmee kennis en kunde mogelijk definitief voor de sector verloren gaat.

Uitgangspunt bij de opheffing is dat beleidsmatige activiteiten worden ondergebracht bij EZ en VWS, terwijl de uitvoer van regelingen voor rekening van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Dienst Regelingen komt. Daarbij gaat het enkel om publieke taken, die de bewindslieden in hun brief hebben opgesomd. Voor private taken moet de sector, indien noodzakelijk geacht, zelf onderdak vinden. Wel zullen Kamp en Dijksma daarbij assistentie verlenen.

Potentiële struikelblokken in dit proces vormen de activiteiten waarbij er sprake is van een grote verwevenheid tussen de verantwoordelijkheden van de overheid en het bedrijfsleven. Dit is met name het geval op de terreinen van plantgezondheid, diergezondheid en crisismanagement. Ook op het gebied van voedselveiligheid en gezondheid is er sprake van een grijs gebied. De bewindslieden willen dit samen met de sectoren oplossen.

Voorzitter Joop Atsma van het Productschap Vee en Vlees is blij dat het kabinet van plan is snel helderheid te geven, maar heeft daar geen hooggespannen verwachtingen van. “Echte duidelijkheid volgt waarschijnlijk pas na de zomer, en dat is rijkelijk laat”, zegt hij. Het oud CDA-Tweede Kamerlid plaatst vraagtekens bij de financiering van de taken die niet aan de overheid worden overgedragen. Ook vreest hij dat een belangrijk doel van de opheffing van de schappen, lastenverlichting, mogelijk niet wordt gerealiseerd.

Eén reactie

  • huybers

    PVE verdwijnt dus dus nu stoppen met afdracht van pve heffingen, er zit nog zoveel geld in die pot dat nu stoppen voor de primaire sector zoals de varkenshouderij het beste is....

Of registreer je om te kunnen reageren.