Home

Nieuws 29 reacties

Jaarlijks ruim 15 miljoen euro steun voor jonge boeren

Den Haag – Voor het stimuleren van jonge boeren komt vanaf 2015 jaarlijks 15 tot 16 miljoen euro beschikbaar.

Het budget komt voort uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waarin een verplichte steunregeling voor jonge agrariërs is opgenomen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw becijferde na vragen van de PvdA dat het in Nederland betekent dat er jaarlijks 15 tot 16 miljoen euro beschikbaar komt voor de jonge ondernemers tot 40 jaar. Het geld wordt via de eerste pijler, via de directe inkomenssteun, uitgekeerd in de vorm van een top-up op de toeslagen.

De extra steun voor jonge boeren hoeft volgens Dijksma geen gevolgen te hebben voor reeds bestaande regeling in het kader van het plattelandsbeleid. Deze regeling ondersteunt gericht de kosten na bedrijfsovername in combinatie met investeringen in de duurzame bedrijfsmiddelen. In 2013 gaat het hierbij in Nederland om een bedrag van 5,3 miljoen euro.

Dijksma steunt de visie van de Europese Commissie om de steunregeling voor jonge boeren verplicht te stellen voor alle lidstaten. Hoe Nederland de regeling precies zal invullen maakt onderdeel uit van de nog te nemen implementatiebesluiten.

Laatste reacties

 • info36

  En de kleine boeren regeling. Waar blijft die?

 • Bullfs

  Wat is de hoogte van de subsidie voor startende en jonge slagers, bakkers, groenteboeren enz. die ook hard werken voor een voedselveilig Europa maar niet beloond worden. Laten we in Nederland maar eens beginnen met eerlijke en gelijke mensenrechten!
  En de compensatie voor al die mkb-ers die een koude saneringsdood zijn gestorven?


 • Bullfs

  Komt nog bij dat de jonge boeren gigantische schulden hebben en de 'ouden' op bergen 'gekregen' subsidiegeld zitten.

 • koestal

  heel goed voor jonge boeren ,er is lef nodig om nog boer te worden,door al die regels ,investeringen en financieringen bij de banken

 • komt er ook een jonge weidevogel toeslag ? voor elk groot geworden kuiken een bonus voor de boer graag !

 • koestal

  Bullfs @ veel ouders moeten hun vermogen vaak doorschuiven om hun zoon of dochter boer te laten worden , dit vaak op verzoek of voorwaarde van de bank,vaak hebben die ouders dan niet meer dan AOW

 • koestal

  Ron Gast @ ,hier worden alle jonge weidevogels opgevreten door ooievaars,buizerds en vossen,hebben geen schijn van kans om groot te worden,hoezo krijg je dan nog een bonus,integendeel de boer krijgt nog kritiek dat er zo weinig weidevogels zijn ,ze willen de kool en de geit sparen

 • vinnetrad

  Bullfs u hebt gelijk het is absurd z,on regeling, de landbouw bestaat al door
  allerlei subsidie's/toeslagen,daar mee is papa groot geworden en nu heeft
  zoon lief dezelfde rechten ook subsidie. en wij maar belasting betalen !!

 • hansje

  in frankrijk bestaat dit al lang , maar in de pratijk helpt dit niet de jonge boer
  maar de boer die stop want de bedrijven worden duurder

 • Henk j

  Vinnetrad subsidie is om jou goedkoop te laten eten jij verdiend toch ook een fatsoenlijk loon anders moeten de prijzen voor voedsel drastisch omhoog

 • Venstra

  @vinnetrad
  15 miljoen, waar praten we over ????
  Stel er vragen 5000 jonge boeren subsidie aan, dat is 3000/persoon. En dan nog, 90% word toch niet toegelaten.
  En die weidevogelsubsidie, je word gekoeioneerd waar je bij staat, hoeveel natuursubsidies worden wel niet ingetrokken omdat de boer niet op de hoogte is van bepaalde briefjes die opgestuurd hadden moeten worden.
  En hoeveel pachtboeren zijn hun pachtcontract kwijtgeraakt omdat ze 'stiekem' natuursubsidie kregen !!!

 • trijnie

  Het moet maar eens afgelopen zijn met al die subsidies, boerenschuren worden gebouwd met belastinggeld enz. Het is niet eerlijk naar andere kleine ondernemers. Ook de andere grote bedrijven krijgen kapitalen. Daarentegen wordt er schande de gesproken als er naar natuur wat gaat.
  Terwijl iedereen van die natuur mag genieten.....

 • alco1

  @trijnie. Alweer een bewijs hoe we in de crisis belandt zijn. Er moet wel verdiend worden om ook daadwerkelijk de natuur de helpende hand te bieden en niet andersom.

 • drientje

  Je ziet het om je heen gebeuren. Jonge boeren krijgen subisdie, groot bord aan de stal, en dan toch de volledige baan aan houden.

 • trijnie

  @drientje misschien te hoog gegrepen, mijn kleinzoon wil gewoon loonwerker worden, hij heeft geen pa en ma met een bedrijf of kapitaal.

 • trijnie

  @alco verdienen met subsidie zet geen zoden aan de dijk.

 • alco1

  @trijnie. Ik zal mijn visie eens geven van wat economie eigenlijk is.
  Iedereen doet er heel moeilijk over, maar het is simpelweg de geldstroom die Nederland uitgaat in verhouding met wat er binnenkomt. Deze is al vele jaren zeer negatief. De handelsbalans is wel positief maar hierin is niet meegetelt al het geld wat met vakanties, ontwikkelingshulp, buitenlandse lonen, uitkeringen, e.d. Nederland uitstroomt. Als de geldstroom in balans zou zijn konden we a.h.w. wel in een paradijs leven. Dit is dus niet zo. Binnenlandse bezuinigingen zijn geen oplossing voor de crisis, maar wel een heel naar gevolg.
  De landbouw is één van de pijlers van onze economie. Er zijn heel wat mensen die zeggen dat omdat we bijna 70 % exporteren, dit wel minder kan. Het zal echter voor ons alleen maar onze crisis vergroten, met alle gevolgen vandien.
  Veel huisgezinnen komen ook in de problemen als er meer besteed wordt dan dat er verdient wordt.
  Ik zeg ook niet dat er subsidie gegeven moet worden, maar verdient moet er worden om sociaal te kunnen zijn. Een mooi voorbeeld is wel de afschaffing van de nertsenfokkerij. Een beetje economische kennis doet begrijpen dat dit gewoon niet kan in deze crisistijd. vr. gr.

 • trijnie

  @alco ik ben geen accountent maar wel een sociaal voelend mens en daar past absoluut geen nertsenfokkerij bij. Doe helemaal niet zielig over de beestjes maar het is een luxe artikel en daar kun je geen beesten op een dergelijke manier voor houden. Die vergassingsdood is alleen maar einde van het lijden. En ik vindt het heel erg dat die handelaren, want boeren wil ik ze niet eens noemen, dan ook nog subsidie krijgen en nu, terwijl het op de duur afgeschaft wordt, nog toestemming krijgen om nieuw te bouwen.

 • alco1

  @trijnie. Ik hoop dat je in ieder geval het 'accountant' verhaal een beetje gesnapt hebt. Dat er verdient moet worden om sociaal te kunnen zijn.
  Wat de nertsen betreft is iedereen er vrij in welke kledij jezelf draagt. Maar je wil opleggen aan anderen is een stap te ver. Het doden van de dieren is onvermijdelijk en is hetzelfde als met het doden van dieren voor de slacht. De nerstsen fokkerij in Nederland verbieden betekend in feite dat deze verplaatst wordt naar landen waar zelfs de mensenrechten nog niet gerespecteerd worden. Je zou ze eigenlijk net als de asielzoekers hierheen moeten halen, voor een beter bestaan, want daar zijn vaak de omstandigheden bar en boos en worden ze nog dood geknuppelt. De handel blijft, dat is zeker en een verbod in ons land leidt alleen maar tot een verslechtering van hun leven.
  Daarnaast is het dragen van bont ook nog eens duurzaam en zelfs ecologisch.
  Het maken van vervangende synthetische kleding is zelfs milieu aantastend.
  Je kunt zelfs zeggen: Dankzij dat we bont dragen en vlees eten mogen zij in geval nog geboren worden, nakomelingen baren en de dood komt niets vermoedend. Aan de boeren de taak om zolang ze leven, er een goede zorg aan te besteden.

 • vinnetrad

  Henkj gelukkig heb ik een goed inkomen,maar wel zonder subsidie,er zijn echter
  meer ondernemers dan boeren alleen.Door de economische crises zijn er meerdere
  niet boeren ondernemers in de problemen gekomen doordat hun omzet drasties
  terug liep zo van de één op andere dag,buiten hun schuld om,deze ondernemers
  moeten zich nu toch ook zelfstandig redden,krijgen ook geen subsidie/toeslagen
  En om mij goedkoop van voedsel te voorzien is onzin,wanneer ik € 0,10 of € 1,
  voor een kilo aardappels geef daar word ik niet en niemand niet arm van,dit geld voor al onze eerste levensbehoeften. Henkj jij kunt niet ontkennen dat
  al die landbouwsubsidies de belastingbetaler enorm veel geld kost,veel meer
  dan een paar goedkope aardappelen of een pak melk.Overigens die kippeboer
  met z,n goedkope eitjes,krijgt toch ook geen toeslagen is toch ook voedsel.
  die beurt vandaag veel en morgen heel weinig,dat noemen ze marktwerking
  ik denk dat dat veel eerder goedkoop voedsel opleverdt, met alle respect een
  boer is boer,hij blijft wel produceren,hij gaat er vanuit dat buurman wel minder produceerdt.

 • alco1

  @vinnetrad. Subsidies zijn er alleen maar om de boeren te kunnen sturen. Omdat door marktwerking de basisprijs is gezakt, worden boeren afhankelijk gemaakt van die subsidie. Juist die subsidies kwamen indirect terecht bij bouwondernemingen, die teveel bouwden en daardoor een over productie creëerden voor een goedkoop voedselpakket.

 • abtje

  Probleem is gewoon dat Vinnetrad gelijk heeft. De politiek draagt een grote berg geld aan Brussel af en harkt wat terug voor de boeren.
  Die willen het niet, maar krijgen zware eisen voor hun kiezen. We moeten het braafste van de wereld zijn.
  Daar mee door blijven is geen optie, dus afbouwen en de markt zijn werk laten doen. Ben je meteen drie bergen aan amtenaren kwijt die dat moetem bedenken, uitvoeren en controleren.
  Kunnen wij het veiligste en beste voedsel blijven produceren met een kruiwagen minder papieren rompslomp.

 • trijnie

  alco. ze stoppen een mens in een kamertje van 2m x2m ze zorgen goed voor je want je velletje moet glanzen, je mag ook nog voor nageslacht zorgen wan t het moet doorgaan. zou jij daar gelukkig mee zijn?
  Dit zijn toch geen beesten om op te sluiten in een kooitje alleen voor hun huidje? De kippen mogen tegenwoordig scharrelen, de kist kalveren zijn fini.
  Maar dit is nog steeds bezig.. En wat het buitenland betrefd: je kunt aan een land, aan een mens zijn, haar beschaving afzien.. hoe ga je om met mens en dier...en daar wil ik dan wel graag bij horen.

 • alco1

  Nou trijnie, of helemaal niet geboren mogen worden, dan zou ik het wel weten.
  Vooral als je niet beter weet. Trouwens waar het allemaal omdraaid is de economie. Als ik dat niet zou begrijpen net als jouw, dan zou ik ook in veel dingen hetzelfde denken. Maar nog éénmaal: 'Er moet verdient worden om sociaal te kunnen zijn'.

 • Bacon

  Goed bedoeld van Dijkstra maar wederom een slechte regeling.Er zijn namelijk boeren die op hun 22 via een maatschap met hun vader geleidelijk aan in de zaak rollen en deze daarnaast ook niet voor de hoofdprijs overnemen.Er zijn echter ook Boeren die met hun 33 of 34 boer worden.Dit ook nog eens op eigen kracht hebben gedaan en daarnaast op de markt gewoon de werkelijke economische waarde hebben betaald bij het kopen van een bedrijf.Dus niet voor 70% van de waarde wat doorgaans gebeurt bij een familie bedrijfsovername.Moet je mij eens uit leggen waarom een boer die net 7 a 8 jaar de gang heeft niet in aanmerking komt voor steun en iemand die 16 a 17 jaar de gang heeft daar wel voor in aanmerking komt.Men zou deze regeling moeten koppelen aan het aantal jaren dat je als boer zijnde aan de gang bent.Voorbeeld: Heb je 5 jaar de gang krijg je de volledige steun,heb je 10 jaar de gang dan krijg je 75 % van de steunregeling heb je 15 jaar de gang 50 %.Op deze manier krijg je naar mijn idee een eerlijkere regeling dan wat nu het geval is.

 • Bacon

  Aanvullend op mijn eerdere reactie is....Een andere regeling zou nog beter zijn maar waarschijnlijk onhaalbaar.Jonge ondernemers zitten vaak top gefinacieerd en zijn voor de banken zogenaamd een grote risco factor,waardoor deze ondernemers boven op de basisrente veel extra risco opslagen moeten betalen.De overheid zou hier wellicht iets kunnen betekenen voor elke jonge ondernemer in nederland doormiddel van een financiering bij de overheid te kunnen afnemen tegen rente waarin geen extra risico opslagen worden berekend.Nu hebben voornamelijk alleen die ondernemers die lang de gang hebben en weinig schuld bij de bank het profijt van lage rente maar betalen de jongere zich scheel.

 • Dekker51

  @vinnetrad Deze subsidies zijn bedoeld om de jonge agrariër te helpen en om zijn bedrijf overeind te houden. Als deze bedrijven omvallen en er minder geproduceerd wordt in NL dan gaat jouw pakje boter en melk kwa prijs omhoog in de supermarkt en dat kost meer als die ene €1 belasting geld dat nu naar deze subsidie regeling gaat. In NL wordt er 70% van de levensmiddelen geëxporteerd naar het buitenland en wat dacht je wat dat voor een inkomensbron is voor NL, nu ook de vele melkpoeder dat naar China gaat. Dat levert al met al meer op dan dat de staat kwijt is aan deze subsidie regeling.

 • kippetjetruus

  jammer dat men hier zo op de kap zitten van de jonge boeren ... Als je weet hoe weinig er nog over blijven na al die pestacties van wakker dier enz. Er is heeeel veel moed voor nodig om in deze tijden nog boer te worden. En de subsidies gaan recht het bedrijf in, ... Het is maar een heel klein stukje van een heel groot bedrag. Ademruimte hebben jonge boeren niet hoor. Blij zijn dat ze het hoofd nog boven water kunnen houden na alle investeringen om het 'dierenwelzijn' te verbeteren, de hygiëne te verbeteren, de kwaliteit van de producten te verhogen in een tijd wanneer er geen garanties meer worden gegeven en constante prijsschommelingen onze markten teisteren. Het enige dat we zeker weten, is dat het alleen maar beter kan worden, want er zullen monden moeten gevoed worden, hoe langer hoe meer. En er zijn als maar minder jongeren die dag en nacht willen werken. Dus even doorbijten en dan komen we er wel ... met of zelfs zonder subsidie ! want jonge boeren weten wat ze willen ! en gaan er dan ook voor ! Wij zijn de generatie die zal moeten knokken om er te komen, maar ik weet zeker dat we uiteindelijk zullen beloond worden... En we kunnen elke dag doen wat we liefste doen ... Vraag maar eens rond hoeveel van je kennissen, vrienden, familie, graag gaan werken, ... Nou ... dan voel ik me als jonge boer het rijkst van al !

 • koestal

  een miljoen schuld bij de bank is ook niet meer zeldzaam bij jonge boeren,dan is de subsidie ook ook nog maar een druppel op een gloeiende plaat,wie wil dan nog in de schoenen staan van de jonge boer ? je moet wel moet en lef hebben om dat te willen !

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.