Home

Nieuws

'Invoering graafmelding succesvol'

Den Haag – De invoering van de verplichte graafmelding bij grondbewerkingen is succesvol. Dit schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Vijf jaar geleden trad de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten, de Wion, in werking. Uit de evaluatie van deze 'grondroerdersregeling' blijkt dat de Wion een goed instrument is, aldus de minister in de Kamerbrief.

Doel van de wet is om graafschade bij grond- en/of graafwerkzaamheden te voorkomen. Grondroerders zijn bijvoorbeeld verplicht voor aanvang van de werkzaamheden een graafmelding te doen, zodat ze beschikken over kaartmateriaal met ligging van kabels en leidingen in het gebied.

De Wion zorgde ten tijde van de invoering voor veel ophef in de landbouwsector, omdat aanvankelijk ook boeren bij elke mechanische grondbewerking, bijvoorbeeld ploegen, een graafmelding moesten doen. Dit betekende extra administratie en kosten. In augustus 2011 werden boeren vrijgesteld van de graafmelding, mits zij niet dieper dan 50 centimeter in hun eigen grond roeren.

In de Wion zijn voor agrariërs uitzonderingen gemaakt op de reguliere wetgeving. Eén van de uitzonderingen is, dat de Dienst Regelingen voor de agrariërs een collectieve aanvraag om gebiedsinformatie heeft gedaan bij het Kadaster. Kaartmateriaal staat klaar in ‘Mijn dossier’ van het DR-Loket. Agrariërs mogen deze informatie gebruiken bij alle agrarische grondbewerkingen tot 50 centimeter diep.

Het aantal graafschades daalde in de periode 2008-2010, blijkt uit de evaluatie van de Wion. Vanaf 2010 nam het aantal schades toe, maar dat had een aantal redenen, aldus de minister in de brief. Het aantal graafwerkzaamheden nam toe. Het aantal nieuwbouwprojecten stagneerde door de crisis, terwijl meer reconstructieprojecten werden uitgevoerd. De kans op graafschade is hierbij groter. Ook nam de bereidheid toe om een schade te melden. Tot slot nam de concurrentie toe tussen grondroerders. Om de kosten zo laag mogelijk te houden werd er minder vaak een proefsleuf gegraven of handmatig gecontroleerd op aanwezigheid van kabels/leidingen.

Vorig jaar kwamen 420.000 graafmeldingen binnen bij het Kadaster. Het aantal graafschades in dat jaar is circa 37.400. Geschat wordt dat de jaarlijkse herstelkosten en gevolgschade circa 125 miljoen tot 130 miljoen euro bedragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.