Home

Nieuws

Inschrijven voor pachtgrond BBL weer mogelijk

Utrecht - Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), onderdeel van Dienst Landelijk Gebied (DLG), gaat weer duizenden hectares grond die ze in bezit heeft, voor een jaar verhuren. Wie in aanmerking wil komen kan zich aanmelden van 1 juni tot 1 september 2013.

Elk jaar biedt BBL landbouwgronden aan die het niet gebruikt. Het gaat nu om 26.800 hectare, vooral om ruilgronden. Denk hierbij aan grond in of rondom natuurgebieden of in gebieden waar gebiedsprocessen plaatsvinden, zoals een landinrichting.

Een commissie beoordeelt de binnengekomen aanvragen. BBL benadrukt dat het insturen van een aanvraagformulier dient als belangstellendenregistratie. Het bureau behoudt zich het recht voor, ook buiten deze registratie, gegadigden te zoeken voor uitgifte van pachtgronden.

De pachter moet voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet het hoofdberoep ‘bij voorkeur’ in de landbouw zijn en moet de pachter in de omgeving van de te pachten gronden wonen. De aanvrager moet over voldoende vakbekwaamheid beschikken. In beginsel worden alleen eenjarige pachtcontracten afgesloten (geliberaliseerde pacht). De pachtprijs zal, afhankelijk van de provincie, aansluiten bij de regionale pachtnormen in het Pachtnormenbesluit.

Meer informatie, inclusief inschrijfformulieren, zie: www.dienstlandelijkgebied.nl/verpachtingbblgronden

Of registreer je om te kunnen reageren.